ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЧИННИХ В УКРАЇНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДЛЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ ТЕКСТИЛЬНИХ І ШКІРЯНИХ

  • Автори: М.М. Мусурівська, С.Є. Дейнека, М.М. Тураш, О.Я. Баб'юк
Завантажити прикріплення:

Мусурівська М. М., Дейнека С. Є., Тураш М. М., Баб'юк О. Я.
ДП "Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя", відділ медико-екологічних проблем м. Чернівці, Україна

В Україні відсутня оновлена сучасна нормативно-правова та інструктивно-методична база для гігієнічної оцінки текстильних матеріалів і виробів за критеріями безпечного застосування. Для гігієнічної оцінки текстилю та виробів текстильних користуються СанПиН 42-125-4390-87 "Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями" та Доповнення в частині трикотажних та панчішно-шкарпеткових виробів, що регламентують лише сировинний склад, гігроскопічність, повітропроникність, питомий електричний опір та міграційну здатність з посиланням на ГДК для атмосферного повітря. Відсутні рекомендації, вказівки стосовно гігієнічної оцінки міграції хімічних забруднювачів в інші рідкі модельні середовища — та відповідні нормативи і регламенти; "МУ по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерних материалов" № 1353-76 от 13.08.76 г., що містять санітарно-гігієнічні вимоги до виробів та методи санітарно-хімічних досліджень міграції токсичних органічних речовин в модельні середовища (повітря, дистильована вода) з посиланнями на застарілі методи випробувань, які негармонізовані з методами, що регламентовані міжнародними стандартами; ДСТУ 4239:2003 "Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги", що гармонізований з вимогами стандартів ЕКО-ТЕКС 100 (в основу якого покладено контроль мігруючого комплексу хімічних речовин, що мають шкірно-подразнювальну, алергенну дію та віддалені ефекти) і встановлює відповідні гігієнічні вимоги до продукції.

В рамках гармонізації вітчизняних стандартів зі стандартами інтернаціональної Асоціації досліджень і випробувань в галузі екології текстилю, що працює під знаком ЕКО-ТЕКС підготовлено Проект Державних санітарних правил і норм "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Гігієнічні регламенти використання", що встановлює гігієнічні вимоги безпеки та санітарні заходи щодо запобігання шкідливого впливу небезпечних факторів на здоров'я людини. Проект складений з дотриманням загальних вимог до викладу розділів НД та містить додатки, що стосуються заборонених хімічних речовин (ароматичних амінів і барвників, що є канцерогенами, барвників, що викликають алергію, вогнестійких сполук) у складі текстильної продукції, гігієнічних показників безпеки і гігієнічних нормативів хімічних речовин виходячи з груп товарів та додаток стосовно обсягів відбору зразків.

Для гармонізації даного документу з методичними підходами, що існують в світовій практиці регулювання безпеки текстилю, зокрема ЕКО-ТЕКС 100 і 200, пропонується доповнити та конкретизувати окремі розділи та додатки Проекту ДСанПіНу щодо методів пробопідготовки та умов проведення досліджень, насиченості (співвідношення виріб-модельне середовище) і методів контролю згідно з чинними методами випробування та гармонізованими стандартами ISO; доповнити за важливими фізико-гігієнічними показниками: гігроскопічність, повітропроникність, питомий електричний опір; конкретизувати вкладення волокон для дітей віком до 3 років; долучити показник для поліефірних волокон: диметилтерефталат; для поліефірних, акрилонітрильних, поліуретанових волокон, штучної шкіри: стирол. Для рідких модельних середовищ ввести показник "вільний формальдегід" і визначати в мкг/г; вміст важких металів також визначати в (мкг/г) — за відповідними гігієнічними регламентами.