Кундієв Юрій Ілліч

Завантажити прикріплення:

Перед смертю всі ми рівні, перед безсмертям — ні! Так вже влаштоване життя, що над такими, здавалося, дуже зрозумілими і простими словами ми замислюємося за певних обставин, часом екстремальних. Дійсно, коли у вічність відійшов Юрій Ілліч Кундієв, а трапилося це 17 січня 2017 року, всі, хто його знав, працював з ним, зустрічався на життєвих перехрестях, відчули глибокий сум від незворотності цієї втрати.

Отже, згадуючи сьогодні Ю.І. Кудндієва, ми уважно вчитуємося у рядки його біографії. Хай вони звучать трохи сухо, але за кожним роком, за кожною датою — життя упродовж 90- та років, сповнене напруженої праці, перемог і поразок, пошуку, сходжень на високі щаблі наукових досліджень і відкриттів.

Ю.І. Кундієв народився 02.10.1927 р. Академіком НАМН України обраний 22.03.1993 р. за спеціальністю гігієна; член-кореспондент РАМН (1974 р.), академік НАН України (1979 р.), доктор медичних наук (1967 р.), професор (1969 р.), Почесний член Чехословацького медичного товариства ім. Яна Пуркіньє (1969 р.), Товариства медицини праці Польщі (1975 р.), заслужений діяч науки і техніки України (1967 р.), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997 р., 2002 р.), лауреат премії АМН СРСР імені Ф.Ф. Ерісмана (1980 р.), премії НАМН України в галузі профілактичної медицини (2001 р.), премії НАН України ім. Р.Є. Кавецького (2009), директор Інституту медицини праці НАМН України (з 1964 р.), перший віце-президент НАМН України (з 2016 р.).

З 1975 р. регулярно обирався членом бюро, віце-президентом Міжнародної асоціації сільської медицини, президент товариства «Україна–США», керівник ряду українсько-американських програм з Колумбійським та Іллінойським університетами США, перший заступник голови правління наукового Товариства гігієністів України; член постійного комітету експертів ВООЗ з безпечного застосування пестицидів, національний кореспондент ЮНЕП Кемікалс, член бюро Європейського форуму з біоетики, голова Комісії з біоетики при Кабінеті Міністрів України (2002–2005), голова Комісії з біоетики при Президії НАН України, член редколегії «Журналу Академії медичних наук України», редактор «Українського журналу з проблем медицини праці», член редакційних рад декількох зарубіжних журналів, голова Спеціалізованої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій інституту, член Спеціалізованої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 Академік Юрій Кундієв був одним із провідних учених у галузі гігієни і токсикології. Основні напрямки наукової діяльності: гігієна та фізіологія праці в сільському господарстві, токсикологія пестицидів та безпечне їх використання, комбінована дія чинників виробничого середовища, епідеміологія професійних та загальних захворювань, вивчення професійного ризику для здоров’я, гігієнічні проблеми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Його роботи в галузі дермальної токсикології мають міжнародне значення, ними встановлено нові закономірності, залежність всмоктування від хімічної структури та фізико-хімічних властивостей сполук, що дало змогу вдосконалити практику визначення небезпечних для здоров’я рівнів шкідливих речовин та контролю за ними. Автор понад 500 наукових праць, в тому числі 20 монографій, книг та посібників. Підготував 15 докторів та 34 кандидати наук. Основні наукові праці: «Всмоктування пестицидів через шкіру та профілактика отруєнь» (1975 р.); «Гигиена труда в сельскохозяйственном производстве» (1981 р.); «Медицина труда — пятидесятилетний опыт» (2002 р.); «Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ» (2007 р.), «Професійний рак: епідеміологія та профілактика» (2008 р.). Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, «За заслуги» I, II та III ступеня, Почесною Грамотою КМ України, золотою медаллю «За наукові досягнення» НАН України.

Безперечно, Юрій Ілліч Кундієв був неординарною особистістю, прагнення його душі, розуму були віддані служінню, він гідно ніс звання вченого, створивши потужну школу науковців-дослідників, для яких кодекс честі українського вченого — інтелігентність, інтелект, етика, чесність, служіння Батьківщині — теж стали дороговказною зіркою.

Пам'ятаємо!...
Товариство токсикологів України,
ДП «Науковий центр превентивної токсикології,
харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»,
Редакційна колегія журналу «Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки»
Інститут медицини праці НАМН України