• Автори: Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, І.О. Нєктєгаєв, О.І. Грушка, О.І. Галушка
 • УДК 613.63 : 546.87
 • Автори: Л.І. Власик, Н.А. Волошина, М.А. Георгіянц, І.П. Гребняк, Т.М. Думенко, Н.В. Кокшарьова, А.М. Колесніков, А.М. Морозов, М.А. Мохорт, С.М. Недашківський, Г.І. Пастернак, М.Г. Проданчук, І.В. Савін, Н.М. Серединська, А.В. Степаненко, І.М. Трахтенберг, О.Ю. Федоренко, В.І. Черній, Б.С. Шейман
 • УДК 615.9:615.099
 • Автори: Л.М. Шафран, А.В. Мокиенко, Н.Ф. Петренко, А.І. Гоженко, Б.А. Насібулін
 • УДК 628.515:615.777.4
 • Автори: Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, О.І. Грушка, О.І. Галушка
 • УДК 613.63 : [615.356:577.164.16]:614.35
 • Автори: І.В. Лепьошкін, В.М. Вороніна, Н.В. Колонтаєва, А.П. Гринько, В.С. Міхайлов
 • УДК 615.917+615.9
 • Автори: І.А. Бєлих, І.П. Высеканцев, А.М. Грек, О.В. Сакун, В.В. Марущенко
 • УДК 615.372:579.842.11.243