Вітаємо!

Вітаємо на веб-сайті "Українського журналу сучасних проблем токсикології"!

ISSN 2663-9165 (Онлайн), ISSN 2663-4570 (Друкований)

DOI 10.33273/2663-4570.

Періодичність: 4 рази на рік.

Заснований у 1998 році.

 

Журнал приймає роботи українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися і не подавалися до інших видань, згідно з основними рубриками журналу:

• оглядові статті та лекції з сучасних концепцій експериментальної та клінічної токсикології, харчової та хімічної безпеки;
• оригінальні експериментальні, патоморфологічні та клінічні дослідження з різних аспектів токсикології пестицидів, полімерів та інших ксенобіотиків;
• нові оригінальні методики наукових досліджень;
• дискусійні аспекти експериментальної та клінічної токсикології;
• рецензії на монографії та підручники;
• інформація про наукові форуми, конгреси, симпозіуми і конференції.

Журнал не приймає перероблені опубліковані статті, які не містять нового матеріалу або нового наукового осмислення вже відомого матеріалу. Опубліковані статті і розширені анотації англійською мовою відкриті для вільного доступу на WEB-сайті журналу. Розширені анотації англійською мовою аналізуються міжнародними наукометричними і бібліографічними базами. Копії статей в PDF-форматі розміщуються на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Crossref Member Badge