"Український журнал сучасних проблем токсикології"

 

DOI 10.33273/2663-4570

ISSN 2663-9165 (Онлайн), ISSN 2663-4570 (Друкований)

ISSN 2522-9982 (Онлайн), ISSN 2522-9974 (Друкований) (з 2013 року по теперішній час) "Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки"

ISSN 1609-0470 (Онлайн), ISSN 1609-0446 (Друкований) (з 1998 року до 2013 року) "Сучасні проблеми токсикології"

 

Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України"

Науково-практичний журнал

Періодичність: 4 рази на рік

Заснований у 1998 році

Товариство токсикологів України

Експертна проблемна комісія Міністерства охорони здоров'я України та Національної академії медичних наук України "Превентивна токсикологія, харчова та хімічна безпека"

ІВО "Медицина України"

 

Crossref Member Badge

 

Адреса видавництва ІВО "Медицина України":

м. Київ, вул. Попудренка, 34

тел/факс +38(044) 574-07-56, +38(044) 552-95-02

 

Дизайн та комп'ютерне макетування: Пшенична Т.С.

Розробка та дизайн веб-сайту: студія АВІ.ЕКОГІНТОКС

 

Адреса редакції:

ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України"

вул. Героїв Оборони, 6, 03680, Київ-127

Тел.: +38(044) 258-32-90, +38(044) 259-76-28, +38(044) 256-93-35

Тел./факс: +38(044) 259-76-28

E-mail: n.chermnykh.medved@gmail.com

 

"Український журнал сучасних проблем токсикології". Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ, 23693-13533 ПР від 10.01.2019 р.

Журнал "Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки". Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ, 20151-9951 Р від 25.07.2013 р.

Журнал "Сучасні проблеми токсикології". Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ, 17827-6677 ПР від 27.05.2011 р.