Редакційна колегія

Проданчук М.Г.
д. мед. наук, професор, член-кор. НАМН України, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ, головний редактор

Балан Г.М.
д. мед. н., професор, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ, заст. головного редактора

Трахтенберг І.М.
д. мед. наук, професор, член-кор. НАН України, академік НАМН України, Інститут медицини праці НАМН України, м. Київ, науковий редактор

Петрашенко Г.І.
к. мед. наук, ст.н.с., Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ, відповідальний секретар

Баглій Є.А.
д. мед. наук, ст.н.с., Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ

Бардов В.Г.
д. мед. наук, професор, член-кор. НАМН України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки, Інститут гігієни та екології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Бухтіарова Т.А.
д. мед. наук, професор, Інститут фармакології і токсикології НАМН України, м. Київ

Власик Л.І.
д. мед. наук, професор, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Чернівці

Григорчук Д.
професор, керівник Центру громадського здоров'я Іллінойського університету, м. Чикаго, США

Коваленко В.М.
д. біол. наук, професор, Інститут фармакології і токсикології НАМН України, м. Київ

Косенко Ю.М.
д. біол. наук, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів

Лук’янчук В.Д.
д. мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Інститут фармакології і токсикології НАМН України, м. Київ

Мохорт М.А.
д. мед. н., професор, Інститут фармакології і токсикології НАМН України, м. Київ

Чміль В.Д.
д. біол. наук, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ

Шейман Б.С.
д. мед. наук, професор, заслужений лікар України, Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит", м. Київ

Шепельська Н.Р.
д. мед. наук, ст.н.с., Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ

 

Редакційна рада

Жмінько П.Г. (голова редакційної ради), м.Київ, Україна

Войтенко Г.М., м.Київ, Україна

Гжегоцький М.Р., м.Львів, Україна

Ерт К.Л.Г., м.Мілан, Італія

Ериксон Т.Б., м.Чикаго, США

Зербіно Д.Д., м.Львів, Україна

Кравчук О.П., м.Київ, Україна

Левченко О.Є., м.Київ, Україна

Мельничук Д.О., м.Київ, Україна

Серединська Н.М., м.Київ, Україна

Цацакіс А., м.Іракліон, Греція

Черніченко І.О., м.Київ, Україна

Шафран Л.М., м.Одеса, Україна