Редакційна колегія

Проданчук М.Г.
д. мед. наук, професор, член-кор. НАМН України, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ, головний редактор

Boris D. Lushniak,
Professor, Dean University of Maryland School of Public Health, USA

Timothy B. Erickson,
Doctor, MD, Chief Toxicology, Brigham Health, Harvard Humanitarian Initiative, USA

Konrad J. Rydzinski
Full Professor of Toxicology, Nofer Institute of Occupational Medicine, Poland

Corrado L. Galli
Full Professor of Toxicology, University of Milan (UNIMI), Italy

Aristides M. Tsatsakis
Full Professor of Toxicology, University of Crete, Greece

Коваленко В.М.
д. біол. наук, професор, Інститут фармакології і токсикології НАМН України, м. Київ

Коновчук В.М.
д. мед. наук, професор, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Бардов В.Г.
д. мед. наук, професор, член-кор. НАМН України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки, Інститут гігієни та екології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Власик Л.І.
д. мед. наук, професор, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Чернівці

Петрашенко Г.І.
к. мед. наук, ст.н.с., Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ, відповідальний секретар

Балан Г.М.
д. мед. н., професор, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ, заст. головного редактора

Баглій Є.А.
д. мед. наук, ст.н.с., Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ

Бухтіарова Т.А.
д. мед. наук, професор, Інститут фармакології і токсикології НАМН України, м. Київ

Жмінько П.Г.
д. біол. наук, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ

Косенко Ю.М.
д. біол. наук, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів

Лук’янчук В.Д.
д. мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Інститут фармакології і токсикології НАМН України, м. Київ

Чміль В.Д.
д. біол. наук, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ

Шепельська Н.Р.
д. мед. наук, ст.н.с., Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ