Етика публікацій

Положення про етику публікацій

На основі рекомендацій Ельзевір (Elsevier), Найкращих практичних методів КОУП (COPE) для редакторів журналів і Етики публікацій Екедемі Паблішер (Academy Publisher)

Публікація статей в «Українському журналі сучасних проблем токсикології" є процесом постійного вдосконалення знань. Це є прямим відображенням якості роботи авторів та установ, які їх підтримують. Рецензовані статті є підтримкою і втіленням наукового методу. Тому важливо узгодити стандарти етичної поведінки між всіма сторонами, що приймають участь у процесі видання: авторами, редколегією, рецензентами та видавцем.

Редакція журналу і Вчена Рада Центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя ставиться до обов'язків з контролю над усіма етапами публікації надзвичайно серйозно.

Обов'язки авторів

Стандарти викладу матеріалів

Автори статей оригінальних досліджень повинні представити точні дані виконуваної роботи, а також об'єктивне обговорення його значущості. Вихідні дані повинні бути представлені точно. Робота повинна бути досить детальною і інформативною для можливості відтворити описану роботу. Помилкові або завідомо неточні заяви є неетичними і неприйнятними. Оглядові статті також повинні бути точними і об'єктивними, а роботи редакційних колегій повинні бути чітко позначені відповідним чином.

Збереження і доступ до даних

Оригінали і дані статей необхідно зберігати протягом достатнього часу після публікації в розумних межах. Автори повинні бути готові до того, що їх можуть попросити надати первинні дані для розгляду редакцією.

Оригінальність і плагіат

Автори повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну роботу, і, якщо автори використовували роботи та/або слова інших людей, щоб це було належним чином оформлено як цитата. Плагіат приймає різні форми, від повного копіювання до витонченого перефразування значної частини чужих статей без вказівки авторства, описи чужих оригінальних розробок, видаючи їх за свої. Плагіат у всіх його формах є неетичною поведінкою і є неприйнятним.

Публікація в декількох джерелах, надмірність

Автор не повинен публікувати статті, які були опубліковані раніше і/або описують по суті одне і те ж дослідження, в інших журналах. Відправка однієї і тієї ж статті в інші журнали є неетичною і неприйнятною поведінкою.

Джерела інформації

Автори зобов'язані навести список публікацій, які тією чи іншою мірою вплинули на описувану роботу. Інформація, яка отримана в приватному порядку, будь-то розмова, особисте листування або обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без письмового дозволу. Інформація, яка отримана в процесі конфіденційних послуг, пов'язаних з роботою з правоохоронними органами або заявками на отримання грантів, не повинна бути використана без письмового дозволу автора, що бере участь у цих роботах.

Авторство статті

Авторство статті має бути обмеженим тими, хто вніс найзначніший внесок в концепцію, розробку, виконання і тлумачення дослідження, яке публікується. Ці люди вказуються як співавтори. Ті, хто прийняв значну участь в роботі, повинні бути перелічені як ті, хто зробив певний внесок. Відповідальний автор повинен забезпечити співавторам доступ до остаточного варіанту статті та можливість його узгодження перед публікацією.

Небезпеки і людський аспект

Якщо робота пов'язана з хімічними речовинами, процедурами чи обладнанням, які несуть будь-які небезпеки, пов'язані з їх використанням, автор повинен чітко визначити їх в рукопису. Якщо робота передбачає використання тварин або людини як суб'єкта дослідження, автор повинен переконатися, що рукопис містить твердження, що всі процедури були виконані у порядку з відповідними законами та відомчими керівними принципами, і що їх схвалили відповідні комітети. Автори повинні включати заяву в рукопису про те, що для експериментів з людьми було отримано їх письмову згоду. Конфіденційність і права людини повинні дотримуватися завжди.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Всі автори повинні вказувати у своєму рукописі будь-які фінансові або інші істотні потенційні конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати або інтерпретацію їх рукопису і які можуть бути неправильно витлумачені. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті. Приклади потенційних конфліктів інтересів, які повинні бути розкриті, включають зайнятість консультантів, володіння акціями, гонорари, платні свідчення експерта, патентні заявки/реєстрації грантів або інших джерел фінансування. Потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на самій ранній стадії розгляду статті.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявить серйозну помилку або неточність в його власній опублікованій роботі, він зобов'язаний негайно інформувати редактора та/або видавця журналу і виправити цю статтю. Якщо редактор або видавець дізнається про наявність серйозної помилки від третьої сторони, обов'язок редактора/видавця повідомити автору про цей факт, а обов'язок автора в тому, щоб або оперативно її виправити, або надати докази правильності вихідної статті.

Обов'язки редакторів

Рішення про публікацію

Редактор журналу відповідає за прийняття рішення, які з статей, надісланих у редакцію, повинні бути опубліковані. Правильність викладу і наукова важливість статті повинні бути головними критеріями. Редактор може керуватися прийнятої редколегією журналу політикою поведінки і правовими документами, що стосуються наклепу, порушення авторських прав і плагіату. Редактор може радитися з іншими редакторами або рецензентами для прийняття рішення.

Порядність

Редактор повинен оцінювати рукописи за їх інтелектуальним змістом безвідносно до якихось суб'єктивних оцінок.

Конфіденційність

Редактор і редакція не мають права розкривати ніякої інформації щодо представленого рукопису нікому, крім відповідального автора, призначених рецензентів, потенційних рецензентів, редакційних радників і видавця, залежно від того, як того вимагатиме ситуація.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, розкриті в представленій рукописи не повинні використовуватися у власних дослідженнях редактора без письмової згоди автора. Важлива інформація або ідеї, отримані при редагуванні, повинні триматися в секреті і не можуть бути використані в особистих інтересах. При виникненні конфлікту інтересів за результатами, викладеними у роботі, конкуренції, зв'язків з якими-небудь авторами статті або організаціями, редактори повинні взяти самовідвід від розгляду рукопису (тобто повинні попросити співредакторів, помічників редактора або іншого члена редколегії взяти статтю в редакцію, а не приймати рішення самостійно). Редактори повинні вимагати від усіх учасників розкривати відповідні конкуруючі інтереси і публікувати виправлення, якщо конкуруючі інтереси виявлені після опублікування. При необхідності, повинні бути прийняті інші відповідні заходи, наприклад, публікація спростування або вираз заклопотаності. Для спонсорованих доповнень слід забезпечити такий же процес редагування, як і для статей основної тематики. Тексти в спонсорські доповнення повинні прийматися виключно на основі академічних заслуг і інтересу для читачів, а не залежати від комерційних міркувань. Нередагована тексти повинні бути чітко визначені.

Співпраця у розслідуванні

Редактор повинен прийняти розумні відповідні заходи у співпраці з видавцем при виникненні скарг з питань етики публікацій, які були представлені відносно поданого рукопису або опублікованої роботи. Зазвичай, це зв'язок з автором рукопису та надання поданих скарг, але також це може бути доповнено подальшим зв'язком з дослідницькими установами, а якщо скарга задовільняється, публікується виправлення/спростування, вираз заклопотаності або інші відомості, які можуть мати відношення до відповіді на скаргу. Кожна скарга про порушення етики публікацій повинна бути розглянута, навіть якщо вона надійшла роки тому після опублікування статті.

Обов'язки рецензентів

Внесок у редакційні рішення

Експертна оцінка допомагає редакторам у прийнятті рішень і через редакцію може надавати допомогу автору у поліпшенні матеріалу, який подається. Експертна оцінка є важливим компонентом наукового спілкування і лежить в основі наукового методу. Вчена Рада Центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя поділяє думку, що всі бажаючі зобов'язані внести свій внесок у рецензування публікацій.

Оперативність

Рецензент, який відчуває себе не в змозі розглянути суть дослідження або знає, що її невідкладний розгляд буде неможливий, повинен повідомити редактора і відійти від розгляду статті.

Конфіденційність

Будь-який рукопис, отриманий на розгляд, повинен сприйматися як конфіденційний документ. Демонстрація або обговорення з третіми особам можлива тільки з дозволу редактора.

Стандарти об'єктивності

Відгуки повинні проводитися об'єктивно. Особиста критика є недоречною. Рецензенти зобов'язані аргументувати свою точку зору.

Джерела інформації

Рецензенти повинні визначати схожі опубліковані роботи, які не були згадані авторами. Будь-які заяви, спостереження, висновки чи аргументи, які вже зустрічалися раніше, повинні бути оформлені належним чином як цитування. Рецензент також повинен привернути увагу редактора на істотну подібність між розглянутим рукописом і будь-якою іншою опублікованою роботою, про яку знає рецензент.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, розкриті в представленому рукопису не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Важлива інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні бути конфіденційними, і не можуть бути використані в особистих інтересах. Рецензенти не повинні брати на рецензування рукописи, при розгляді яких може виникнути конфлікт інтересів за результатами, викладеним у роботі, конкуренції, зв'язків з якими-небудь авторами статті або організаціями.