ПРИНЦИПИ НАЛЕЖНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ПРАКТИКИ

  • Автори: П.Г. Жмінько
Завантажити прикріплення:

Жмінько П.Г.
Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя, Київ

Принципи належної лабораторної практики (Principles of Good Laboratory Practice (GLP)) вперше були розроблені групою експертів з GLP, створеною в 1978 році в рамках Спеціальної програми з контролю над хімічними речовинами. Ці принципи GLP в 1981 році були офіційно рекомендовані Радою ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) для використання в країнах-членах ОЕСР. В 1997 році ОЕСР "Принципи належної лабораторної практики", з урахуванням практичного досвіду та теоретичних досягнень в галузі токсикології, були перглянуті та вдосконалені.

Принципи належної лабораторної практики розроблені з метою поліпшення якості та достовірності результатів випробувань, що використовуються для визначення безпеки хімічних речовин та хімічної продукції. Дотримання загальних принципів GLP при виконанні досліджень полегшить процес обміну інформацією, буде запобігати появі нетарифних бар'єрів в торгівлі, а також сприятиме захисту здоров'я людини та охороні довкілля.

Викладена в документах ОЕСР "Принципи належної лабораторної практики" концепція охоплює організаційні процеси та умови, за яких лабораторні дослідження плануються, виконуються, контролюються, документуються і звітуються.

У даній доповіді будуть викладені основні принципи GLP, термінологія, вимоги щодо дослідницької установи та обов'язки керівника установи, обов'язки керівника досліджень та головного дослідника, персоналу залученого до досліджень. Будуть висвітлені основні положення програми забезпечення якості досліджень, обов'язки персоналу відповідального за програму забезпечення якості, вимоги до приміщень, устаткування і приладів, біологічних тест-систем, реактивів, тест-зразків, референс-зразків, архіву, оформлення протоколів досліджень, звітів.