ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ БЕЗПЕЧНОСТІ ОВОЧІВ, ВИРОЩЕНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАКОВИХ СУМІШЕЙ ПЕСТИЦИДІВ

  • Автори: С.Т. Омельчук, В.Г. Бардов, І.М. Пельо
Завантажити прикріплення:

Омельчук С.Т., Бардов В.Г, Пельо І.М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна

Останнім часом для захисту овочевих культур від шкодочинних агентів застосовують бакові суміші пестицидів. Це сприяє запобіганню розвитку резистентності шкідників, зниженню норм витрати пестицидів, а отже, зменшенню пестицидного навантаження на людей і довкілля.

Використання сумішей дещо ускладнює здійснення санітарного нагляду за їх застосуванням, зокрема, за якістю повітря, ґрунту, харчових продуктів.

Враховуючи викладене, нами проведена гігієнічна оцінка динаміки залишкових кількостей пестицидів в овочах, вирощених із застосуванням 15 бакових сумішей, запропонованих фірмою "Сингента", Швейцарія.

Обробка результатів власних досліджень, з використанням емпіричних моделей опису процесу розкладання пестицидів в овочах, дозволила нам розрахувати тривалість їх деградації в кожній досліджуваній культурі на 50 (τ50), 95 (τ95) і 99 (τ95) відсотків.

Порівняльний аналіз компонентів в межах кожної суміші за параметрами їх деградації, а також за іншими гігієнічними характеристиками, з урахуванням кількісного співвідношення препаратів у суміші та вмісту діючої речовини в препаратах — компонентах сумішей, дозволив нам визначити лімітуючий компонент кожної суміші, за яким доцільно здійснювати санітарний нагляд при їх застосуванні.

Встановлено, що застосування в овочівництві 11 із 15 досліджених сумішей є безпечним з позицій гігієни харчування.

Чотири суміші, до складу яких входять препарати з діючою речовиною Cu2+ потребують посиленого контролю, оскільки за стабільністю в рослинах мідь належить до І класу небезпечності за "Гігієнічною класифікацією пестицидів за ступенем небезпечності" ДСП 8.8.1.2.002-98. Проте, їх застосування в бакових сумішах з іншими препаратами дозволяє суттєво знизити норми витрат препаратів, виготовлених лише на основі міді.

Вищевикладене підкреслює необхідність наукового обґрунтування методичних підходів до застосування бакових сумішей особливо в умовах приватних господарств.