ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ВИРОЩЕНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЛЬФОКАРБАТІОНУ-КГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, ВЫРАЩЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУЛЬФОКАРБАТИОНА-К

  • Автори: Л.М. Шкарапута, Л.М. Сасінович, В.В. Даниленко, Л.О. Тищенко, Л.А. Шевченко
Завантажити прикріплення:

1Шкарапута Л.М., 2Сасінович Л.М., 1Даниленко В.В., 1Тищенко Л.О., 1Шевченко Л.А.
1Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,
2Інститут гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця, Київ, Україна

Забезпечення населення якісними продуктами харчування є першочерговою задачею взагалі, і зокрема, зважаючи на екологічну ситуацію, в Україні.

Пестициди є значущим хімічним забруднювачем урожаю сільськогосподарських культур і тому актуальним є застосування препаратів мало- чи помірнотоксичних і не стабільних в довкіллі.

Цим вимогам відповідає оригінальний препарат вітчизняного виробництва, який застосовується як протруйник насіннєвого матеріалу широкого спектру культур, а також як фунгіцид для обробки картоплі і томатів в період вегетації — Сульфокарбатіон-К (СКК): N(1,1-діокситіолан-3-іл) дитіокарбамат калію.

Мета дослідження: вивчення та гігієнічна оцінка залишкових кількостей діючої речовини в урожаї культур, вирощених із застосуванням СКК.

Результати гігієнічних досліджень, проведених в умовах агропромислових комплексів і приватних підсобних господарств в різних регіонах України показали, що при використанні СКК для протруювання насіння цукрових буряків (установка "Адіка", норма витрати — 4 кг/т), пшениці і ячменю (агрегат "Мобітокс", 0,6 кг/т), кукурудзи (агрегат "А-126R", 1 кг/т), гречки (агрегат "АП-10", 2 кг/т), ріпаку і проса (протруювач шнековий, 0,4 кг/т), а також для обприскування посадок картоплі (3 кг/га) і томатів (2 кг/га) з допомогою обприскувачів типу "ОП-2000" і ранцевого типу "Ера" показали, що в жодному випадку вміст СКК в урожаї не перевищував встановленого гігієнічного норматива.

Таким чином, використання СКК як протруйника насіннєвого матеріалу зернових культур і фунгіциду на овочевих культурах при дотриманні встановлених регламентів застосування та належному санітарному нагляді є безпечним з позиції гігієни харчування.