ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ ПРАЦЮЮЧИХ ТА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРЕПАРАТУ СВІТЧ 62,5 WG ДЛЯ ЗАХИСТУ СУНИЦІ

  • Автори: Т.І. Зінченко
Завантажити прикріплення:

Зінченко Т.І.
Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Специфіка вирощування ягідних культур полягає в тому, що це багаторічні рослини, які відрізняються строками достигання. Саме це дозволяє отримувати урожай як в ранні так і пізні строки. Ураженість вірусами та збудниками хвороб ягідних культур є головним визначальним чинником продуктивності насадження та призводить до зниження потенційної їх продуктивності на 10-12 %. Зазначене вимагає застосування фунгіцидів, які є обов'язковою складовою інтегрованих систем захисту ягідних культур.

У зв'язку з вищевикладеним метою нашої роботи була гігієнічна оцінка повітря робочої зони працюючих та атмосферного повітря в зоні можливого зносу при застосуванні препарату Світч 62,5 WG.

Проведено дослідження при штанговій обробці суниці препаратом Світч 62,5 WG (діючі речовини флудіоксоніл, 250 г/кг, ципродиніл, 375 г/кг).

Проби повітря відбирали в зоні дихання заправника при приготуванні робочого розчину, тракториста при здійсненні обробки культури, в зоні обробки через 1 і 3 години та в повітрі можливого зносу (на відстані 100 м від краю ділянки).

Концентрування флудіоксонілу і ципродинілу із повітря проводили на фільтри "синя стрічка". Визначення флудіоксонілу в пробах проводили методом високоефективної рідинної хроматографії, ципродинілу — методом газорідинної хроматографії, які забезпечують контроль на рівні Ѕ ГДК (ОБРВ) в повітрі.

В результаті проведеної роботи встановлено, що досліджувані діючі речовини, при приготуванні робочого розчину препарату Світч 62,5 WG та при здійсненні обробки суниці, в повітрі робочої зони працюючих (заправник, тракторист) не виявлені. Флудіоксоніл та ципродиніл було виявлено в пробах повітря через 1 годину після штангового обприскування над обробленою ділянкою в кількості 0,02±0,01 мг/м3 та 0,032±0,007 мг/м3, відповідно. В повітрі в зоні можливого зносу на відстані 100 м від дослідних ділянок флудіоксоніл та ципродиніл не виявлено. Зазначене свідчить, що при застосуванні препарату Світч 62,5 WG не спостерігається перевищення встановлених гігієнічних нормативів в повітрі робочої зони (ОБРВ для флудіоксонілу — 1,0 мг/м3, ципродинілу — 1,0 мг/м3).

Враховуючи отримані дані, нами були обґрунтовані регламенти безпечного застосування препарату Світч 62,5 WG на суниці: строки виходу працюючих на оброблені території для проведення ручних робіт — 7 днів, механізованих робіт — 3 дні.

Висновок: в реальних умовах застосування фунгіциду Світч 62,5 WG з використанням наявної техніки та рекомендованих регламентів застосування перевищення гігієнічних нормативів вмісту його компонентів в повітрі робочої зони та погіршення умов праці не відбувається.