ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЖИРОВОЇ ЧАСТИНИ РАЦІОНІВ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ДИТЯЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ М. ЧЕРНІВЦІ

  • Автори: Л.І. Власик, Н.М. Фундюр, Т.І. Грачова, О.М. Жуковський, О.В. Кушнір, О.М. Іфтода
Завантажити прикріплення:

Власик Л.І., Фундюр Н.М., Грачова Т.І., Жуковський О.М., Кушнір О.В., Іфтода О.М.
Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя м.Київ, Україна,
Кафедра гігієни та екології Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна

Проблема здоров'я дитячого населення у сучасних умовах набуває особливого значення, оскільки погіршення економічної та соціальної ситуації, екологічного стану довкілля впливає, насамперед, на підростаюче покоління.

Раціональне харчування є одним з провідних факторів, який визначає фізичний розвиток дітей, оптимальне функціонування всіх органів та систем, їх адаптаційні можливості, в цілому рівень здоров'я дитячої популяції.

Сучасна концепція раціонального харчування передбачає оптимальне співвідношення між тваринними та рослинними жирами, мононенасиченими та поліненасиченими жирними кислотами (МНЖК : ПНЖК), ω6 : ω3 ПНЖК.

Метою дослідження було вивчити та проаналізувати збалансованість жирової частини раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах (ДНЗ) м. Чернівці (за даними 2007-2009 років).

Вивчення стану організованого харчування дітей, що відвідували 9 ДНЗ, проводили розрахунковим методом шляхом викопіювання даних з меню-розкладок за сезонами року. Потім визначали середню кількість продуктів на одну дитину в день та порівнювали отримані дані з рекомендованими.

Визначення вмісту в харчових продуктах жирів, МНЖК та ПНЖК здійснювали за допомогою спеціально розробленої програми (на основі довідкових таблиць І.М. Скурихіна). Оцінку якісного та кількісного харчування дітей проводили згідно з "Нормами харчування у навчальних та оздоровчих закладах" (2004), "Нормами фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії" (1999) та "Нормами физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации" (2008).

Результати досліджень показали, що харчування дітей дошкільного віку у ДНЗ м. Чернівці забезпечується з використанням свіжих та різноманітних продуктів, дотримуються вимоги до режиму харчування.

Разом з тим встановлено зменшення у раціонах харчування кількості продуктів, які є джерелом жирів тваринного і рослинного походження, ПНЖК. Так, вміст олії був менше за нормативне значення в середньому на 22,2%, кількість молока та кисломолочних продуктів — на 18,8%, кисломолочного та твердого сирів — на 33,3% та 40%, відповідно. Вміст у раціонах м'яса та м'ясопродуктів був меншим за необхідний на 30%, рибних продуктів — на 24,4%, яєць — на 40 %.

В цілому, загальна кількість жирів у раціонах 8-ми ДНЗ була нижчою за гігієнічні нормативи на 1,67-10,74% (в середньому на 5,16%). Вміст рослинних жирів у 7-ми ДНЗ був нижчим за вікові норми на 5,65-11,0% (в середньому на 6,21%). Вміст у харчових раціонах ПНЖК родини ω3 був нижчим за рекомендовані величини, співвідношення МНЖК : ПНЖК як 2,7 : 1 та ω6 : ω3 як 32 : 1 не відповідали гігієнічним нормативам (відповідно 1 : 1 та 4 : 1 — 10 : 1).

У подальшому перспективними є дослідження вмісту в раціонах харчування окремих ПНЖК та впливу їх дефіциту на стан здоров'я дітей дошкільного віку.