Пам'яті Закордонця Володимира Антоновича

29 листопада 2012 року на 85 році життя закінчився земний шлях Володимира Антоновича Закордонця. Перестало битися серце дуже хорошої людини. Він мав виняткову працездатність, уміння працювати у будь-яких умовах, завжди прагнув до самовдосконалення, був прикладом дисциплінованості та обов'язковості.

Сьогодні ми згадуємо його життєвий і трудовий шлях. Народився В.А.Закордонець 4 вересня 1928 р. у селі Бебехи Хмельницької області. Мати була вчителькою, а батько — агрономом. У 1939р. родина переїхала до м.Києва. Маленьким хлопчиком в його пам'яті назавжди закарбувалися страхіття голодомору, а згодом лихоліття війни і тяжкі повоєнні роки. Поступово формувався характер Володимира Антоновича, його життєві устремління. Визначною віхою в його житті було навчання в Київському медичному інституті, санітарно-гігієнічний факультет якого закінчив у 1954 році. Згодом упродовж десяти років працював завідувачем санітарно-епідеміологічної станції Перегінського, а пізніше Долинського районів Івано-Франківської області. Він був людиною творчою, прагнув до наукового пошуку. Отже, вступивши до аспірантури при кафедрі гігієни праці та профзахворювань Київського медичного інституту успішно її закінчив, захистивши кандидатську дисертацію. З 1965 працював у Всесоюзному НДІ гігієни пестицидів, полімерів та пластичних мас, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача лабораторії, захистив докторську дисертацію, здобув звання професора. З 1989 року по 2003 рр. працював старшим науковим співробітником Всесоюзного наукового центру радіаційної медицини АМН СРСР. У 2003 році

Володимир Антонович повернувся до Інституту екогігієни та токсикології ім. Л.І.Медведя як провідний науковий співробітник відділу пестицидів та агрохімікатів, потім — відділу екозалежної патології та клінічної токсикології.

Теоретичним та практичним напрямком досліджень В.А.Закордонця було вивчення рівнів забруднення довкілля хімічними полютантами та їх впливу на здоров'я людини. Останні роки багато уваги приділяв втіленню в практику токсиколого-гігієнічних досліджень альтернативних методів визначення забруднення довкілля хімічними речовинами при їх застосуванні у виробництві та поводженні з відходами.

Свою наукову діяльність В.А.Закордонець з 2010 року вдало пов'язував з надзвичайно відповідальною роботою — заступника головного редактора фахового журналу "Сучасні проблеми токсикології". Тут виявилися такі прекрасні риси його характеру як комунікабельність, організаторські здібності, вміння глибоко вникнути в складну наукову проблематику, розв'язувати складні проблеми поліграфічного процесу.

В.А.Закордонець — автор 152 наукових публікацій. У поточному році ним опубліковано 4 роботи, присвячених питанням безпечного поводження з промисловими відходами, алгоритму розрахункового визначення концентрацій пестицидів у атмосферному повітрі, проблемам інформаційного забезпечення токсикологічного вивчення наночасточок.

Закордонець В.А. був відповідальним та високопрофесійним фахівцем у галузі екогігієнічної оцінки забруднення довкілля хімічними речовинами.

Не можна не сказати й про його щасливе подружнє життя. Гармонійно розвивалися стосунки із дружиною Олександрою Михайлівною. У них народилася дочка Тетяна. Без, сумнівно, Володимир Антонович продовжується в онуках та правнуках, яких він щиро кохав, виховуючи справжніми інтелігентами і патріотами.

Ще одна риса його сили духу розкрилася останніми днями: навіть коли Володимир Антонович був тяжко хворий, ніхто з колег й не здогадувався, як він мужньо переносив біль і страждання, працював, не шкодуючи своїх сил.

Світла пам'ять про непересічну, розумну, мудру людину, талановитого вченого назавжди залишиться в серцях колег, друзів і рідних. Склонімо голови, згадуючи про нього!

Колектив Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя,
редакційна колегія журналу "Сучасні проблеми токсикології",
Товариство токсикологів України

 

Надійшла до редакції 04.12.2012 р.