Пам'яті Медведь Ірини Львівни

ПАМ'ЯТІ МЕДВЕДЬ ІРИНИ ЛЬВІВНИ
(1937–2015)

Пішла з життя науковий співробітник Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України Медведь Ірина Львівна. Народилася вона 11 грудня 1937 року в місті Києві.

Упевнено можна сказати, що вже з пелюшок її доля була тісно пов'язана з медициною. Адже родина, в якій народилася Ірина, була вже на той час непересічною, знаною в широких медичних колах. Отже, логічним кроком Ірини Львівни після успішного закінчення школи став вступ до Івано-Франківського медичного інституту. Вибір був свідомим, адже вона завжди сама приймала доленосні рішення, не користуючись настільки авторитетним в Україні прізвищем свого батька академіка Л.І. Медведя. Після першого курсу вона перевелась до Київського медичного університету імені О.О. Богомольця, який був alma mater і для її батьків.

Отже, сьогодні хочеться сказати добре і вдячне слово про її батька Льва Івановича Медведя і матір Софію Григорівна Серебряну, адже вони зробили багато для становлення і розвитку вітчизняної медицини, виховання багатьох поколінь медиків. Саме в атмосфері творчості, надзвичайної доброзичливості, залучення до складних наукових проблем відбулося становлення Ірини Львівни. Успішно закінчивши в 1965 році Київський медичний інститут, І.Л. Медведь працювала в Інституті фізіології імені О.О. Богомольця. Рік роботи в цьому науковому закладі став хорошим стартовим майданчиком для переходу на роботу молодшим науковим співробітником до Інституту гігієни праці та професійних захворювань. Майже 30 років Ірина Львівна плідно працювала в цьому інституті, захистивши кандидатську дисертацію, присвячену гігієнічним нормативам і параметрам використання одного із найновіших пестицидів.

У 1993 році, вже будучи старшим науковим співробітником, вона перейшла на роботу до Інституту, створеного її батьком — ЕКОГІНТОКСу, який став її другим домом. Крім наукової роботи, вона зосередила свою увагу й на суспільно-корисній праці. Ірина Львівна багато зробила для увічнення пам'яті свого видатного батька: вона включилася у формування і створення фундаментальної музейної експозиції, де на фоні літопису інституту відтворено грандіозний марафон життя і діяльності Льва Івановича Медведя.

Згадаючи Ірину Медведь, вимальовується портрет неординарної людини, з усіма рисами, притаманними жіноцтву: сувора і цілеспрямована натура, легка у спілкуванні, весела від природи, а інколи сумна і дуже розсудлива, скромна трудівниця-науковець.

Її душа вже відлетіла за обрій, а її діла і спомини про неї завжди з тими, хто її знав, хто з нею працював, хто її любив. Вічна пам‘ять!

Колектив ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки Імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я»