Дишінєвич Ніна Євгенівна

Завантажити прикріплення:

Пішла з життя яскрава представниця наукової школи гігієністів України – Дишінєвич Ніна Євгенівна. Сталося це на 81-у році життя, 48 з якого вона присвятила плідній науковій діяльності. Вихованка Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, де навчалася на санітарно-гігієнічному факультеті, за направленням вступила до аспірантури ВНДІГІНТОКСу. Успішно захистивши кандидатську дисертацію, все подальше трудове та наукове життя Ніна Євгенівна пов’язала з цим дослідним інститутом. Нині це ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України».

Ніна Євгенівна пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до провідного наукового співробітника з покладанням обов’язків керівника відділу гігієни полімерів, а потім лабораторії ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України». З червня 2019 р. Н.Є. Дишінєвич працювала науковим консультантом відділу науки Наукового центру.

Наукові інтереси і творча діяльність Н.Є. Дишінєвич сформувалися на основі фундаментальних знань найважливішого розділу гігієнічної науки – гігієни застосування полімерних матеріалів у середовищі життєдіяльності людини на основі забезпечення безпеки для здоров’я людини та об’єктів довкілля. З цієї тематики побачили світ 118 наукових статей у фахових журналах, у співавторстві – монографія «Токсикология полимерных материалов», а також Учбовий посібник «Окружающая среда и здоровье».

Н.Є. Дишінєвич приділила значну увагу формуванню актуального довгострокового напрямку – гармонізації з міжнародним досвідом системи оцінки ризику полімерних матеріалів у середовищі життєдіяльності людини. Вона активно виступала, висвітлюючи цю проблему на засіданнях Вченої ради Наукового центру. Саме це питання було нею висвітлене в 11 наукових статтях у фахових журналах. Крім наукової діяльності, вона проводила значну роботу з санітарно-гігієнічної оцінки полімерних матеріалів для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Н.Є. Дишінє-вич постійно брала участь у нарадах Головного санітарно-епідеміологічного управління держсанепіднагляду за виробництвом та застосуванням полімерних матеріалів у середовищі життєдіяльності людини, в міжнародних науково-практичних конференціях та з’їздах, неодноразово виступала на телебаченні з проблем потенційного ризику для здоров’я населення речовин, які мігрують з полімерних матеріалів.

За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку охорони здоров’я та медичної науки, багаторічну плідну працю Кабінет Міністрів України нагородив Н.Є. Дишінєвич Почесною грамотою.

Ми попрощалися з нашою колегою, але в пам’яті рідних, друзів, співробітників залишився світлий образ Ніни Євгенівни Дишінєвич, людини відповідальної, висо-копрофесійної, яка зробила вагомий особистий внесок в галузь гігієни полімерів. Пам’ятаймо, кредо її життя і найголовніша мрія – не шкодувати сил задля збереження здоров’я співвітчизників, бачити міцними та щасливими своїх колег та близьких. Вічна пам'ять!

 

Колектив ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України».

Редакційна колегія журналу «Український журнал сучасних проблем токсикології»

Товариство токсикологів України