ПОДРУШНЯК Анатолій Євгенович

Пішов з життя яскравий представник наукової школи гігієністів харчування України – Подрушняк Анатолій Євгенович. Сталося це на 72 році життя, 48 з яких, після закінчення в 1973 році з відзнакою Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця за спеціальністю санітарно-гігієнічна справа він присвятив науковій праці в галузі нутриціології.

За направленням МОЗ УРСР з серпня 1973 року Подрушняка А.Є. зараховано на посаду санітарного лікаря до Всесоюзного НДІ гігієни та токсикології пестицидів, полімерів, пластичних мас. У тому ж році переведений по конкурсу на посаду в.о. молодшого наукового співробітника. З 1973 року і до лютого 2022 року працював на різних посадах у ВНДІГІНТОКСі (нині – ДП «Науковий Центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»). У листопаді 1992 року був призначений на посаду заступника директора з наукової роботи, з 1996 року за сумісництвом – керівником відділу гігієни та токсиколого-гігієнічної експертизи харчових продуктів і товарів широкого вжитку, який був реорганізований у відділ «Інститут нутриціології».

Останні роки свого життя працював на посаді головного наукового консультанта. Вчителями А.Є. Подрушняка були доктор медичних наук професор Є.О. Антонович та академік АМН СРСР Л.І. Медведь. За їхнього керівництва він у 1984 році захистив дисертацію та став кандидатом медичних наук. За час роботи він опублікував понад 160 наукових праць, науково обґрунтував понад 90 експериментальних токсикологогігієнічних нормативів і регламентів. Під керівництвом Анатолія Євгеновича впроваджено більше 1000 нормативів допустимого вмісту залишкових кількостей хімічних речовин у харчових продуктах та об'єктах навколишнього середовища.

Активна наукова діяльність Подрушняка А.Є. вилилась у низку важливих галузевих документів законодавчого, методичного та методологічного забезпечення практики державного та відомчого контролю безпечності та якості харчових продуктів, експорту-імпорту, співпраці з міжнародними та європейськими організаціями. Так, він був одним із співавторів законів України «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення», «Про пестициди та агрохімікати», «Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» та численних підзаконних актів до них. Поряд з іншими науковими напрямками активно розробляв методологічні та методичні підходи до оцінки ризику, безпечності та гігієнічної регламентації хімічних речовин у продуктах харчування різних вікових груп населення, впливу ксенобіотиків на якість і харчову цінність харчових продуктів, у тому числі для дітей.

За дорученням уряду Анатолій Євгенович брав участь у роботі секретаріату президії Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну. На громадських засадах Подрушняк А.Є. працював заступником голови Національної комісії ФАО/ВООЗ з Кодекс Аліментаріус, як керівник та науковець брав участь в організації та роботі численних наукових конференцій, семінарів, з`їздів, нарад, виступав на радіо і телебаченні на науково-популярні теми, як фахівець надавав консультації, виступав як рецензент, готував науково обґрунтовані довідки на запити урядових, відомчих та інших установ, громадських організацій, депутатів різного рівня, громадян тощо. Останнім часом разом з фахівцями Наукового центру брав участь у впровадженні проєвропейських реформ вітчизняного законодавства, збереженні гідного рівня захисту здоров`я громадян від впливів шкідливих хімічних факторів, розробці нових корисних властивостей та високої споживчої якості харчових продуктів.

Анатолій Євгенович був нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів УРСР, медаллю "В пам'ять 1500 річчя м. Києва", удостоєний звання "Відмінник охорони здоров'я", за успішну роботу має численні грамоти і подяки керівництва, МОЗ СРСР та МОЗ України.

У пам`яті рідних, друзів, співробітників залишився світлий образ Анатолія Євгеновича Подрушняка, людини відповідальної та високопрофесійної, яка зробила вагомий внесок у розвиток нутриціології.

 

Колектив ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»

Редакційна колегія журналу «Український журнал сучасних проблем токсикології»

Товариство токсикологів України