Нові підходи до лікування отруєнь синтетичними опіоїдами: застосування великих доз Налоксону та перспективи створення альтернативних антидотів

  • Автори: Н.В. Курділь, О.В. Іващенко, Б.С. Шейман, В.В. Андрющенко
  • УДК: 615.015.35
  • DOI: 10.33273/2663-4570-2023-95-2-87-98

Н.В. Курділь1, О.В. Іващенко2, Б.С. Шейман1, В.В. Андрющенко3

 

1Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

2Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика Міністерства охорони здоров'я України, м. Київ, Україна

3КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», м. Київ, Україна

 

РЕЗЮМЕ. В умовах поширення потужних синтетичних опіоїдів традиційно рекомендована доза налоксону може бути недостатньою, натомість її істотне збільшення призводить до побічних ефектів, що у свою чергу спричиняє загрозу для життя.

Мета. Аналіз результатів власних досліджень і джерел наукової інформації щодо застосування налоксону при лікуванні отруєнь синтетичними опіоїдами та розробки альтернативних антидотів.

Матеріали та методи. Досліджено медичні дані 174 пацієнтів, пролікованих з діагнозом: «Гостре наркотичне отруєння» (МКХ-10:Т40.0-Т40.3). Лабораторні дослідження здійснено методом імунохроматографічного аналізу і хромато-мас-спектрометрії. Статистичну обробку даних виконано за допомогою програми IBM SPSS Statistics 29.0.0.0., використано ранговий кореляційний аналіз Спірмена (r), при р ≤ 0,05.

Результати. Серед пацієнтів, які отримували налоксон, найкращу динаміку за шкалою коми Глазго на 4-ту та 6-ту години спостереження мали особи, що отримали 2-6 мг налоксону. Значна частина пацієнтів (76 випадків, 43,68 %) потребували повторного введення налоксону у зв’язку із ефектом ренаркотизації, у таких випадках був встановлений прямий кореляційний зв'язок із виникненням небажаних клінічних ефектів (r = 0,864, р = 0,05). Виявлено прямий зв'язок між збільшенням дози налоксону і розвитком артеріальної гіпертензії (r = 0,945, р = 0,01), судомами (r = 0,887, р = 0,01), абстиненцією і больовим синдромом (r = 0,881, р = 0,01). У цілому виникнення клінічних ефектів корелювало зі збільшенням дози налоксону (R2 = 0,92), проте, ранговий кореляційний аналіз не підтвердив зв’язку між дозою налоксону і розвитком набряку легень (r = 0,938, р > 0,05), серцевою аритмією (r = 0,598, р > 0,05), зупинкою серця (r = -0,146, р > 0,05).

Висновки. Застосування високих доз налоксону не вирішує питання ефективного лікування та попередження передозувань опіоїдами. Перспективною вважається розробка нових моделей антидотів до опіоїдів з використанням ковалентних наночасточок налоксону, агоністів серотоніну, молекул-каркасів з циклодекстрином, специфічних вакцин та ін.

Ключові слова: опіоїди, антидоти, налоксон, фентаніл.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ/REFERENCES

 

1. European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). European Drug Report 2021: Trends and Developments. URL:https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2021_en.

2. Looking back on 25 years of annual reporting on the drugs problem in Europe. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2020. Electronic resource. Available online:https://www.emcdda.europa.eu/publications/brochures/25-years-annual-reporting_en. doi:10.2810/199193.

3. Wilson N, Kariisa M, Seth P, Smith H. 4th, Davis N.L. Drug and Opioid-Involved Overdose Deaths – United States, 2017-2018. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Mar 20;69(11):290-297. doi:10.15585/mmwr.mm6911a4.

4. Irvine MA, Oller D, Boggis J, Bishop B, Coombs D, Wheeler E, Doe-Simkins M, Walley AY, Marshall BDL, Bratberg J, Green TC. Estimating naloxone need in the USA across fentanyl, heroin, and prescription opioid epidemics: a modelling study. Lancet Public Health. 2022 Mar; 7(3):e210-e218. doi:10.1016/S2468-2667(21)00304-2.

5. Shaw LV, Moe J, Purssell R, Buxton JA, Godwin J, Doyle-Waters MM, Brasher PMA, Hau JP, Curran J, Hohl CM. Naloxone interventions in opioid overdoses: a systematic review protocol. Syst Rev. 2019 Jun 11;8(1):138. doi:10.1186/s13643-019-1048-y.

6. Beardsley PM, Zhang Y. Synthetic Opioids. HandbExpPharmacol. 2018;252:353-381.doi:10.1007/164_ 2018_ 149.

7. Armenian P, Vo KT, Barr-Walker J, Lynch KL. Fentanyl, fentanyl analogs and novel synthetic opioids: A comprehensive review. Neuropharmacology. 2018 May 15;134(Pt A):121-132. doi:10.1016/j.neuropharm.2017.10.016.

8. Ross RB, Carlo DJ. Higher doses of Naloxone are needed in the synthetic opioid era. Subst. Abuse Treat. Prev. Policy. 2019. 14, 6. doi:10.1186/s13011-019-0195-4.

9. Carpenter J, Murray BP, Atti S, Moran TP, Yancey A, Morgan B. Naloxone Dosing After Opioid Overdose in the Era of Illicitly Manufactured Fentanyl. J Med Toxicol. 2020 Jan;16(1):41-48. doi:10.1007/s13181-019-00735-w.

10. Abdelal R, Banerjee AR, Carlberg-Racich S, Cebollero C, Darwaza N, Kim C, Ito D, Epstein J. Real-world study of multiple naloxone administrations for opioid overdose reversal among emergency medical service providers. Subst Abus. 2022;43(1):1075-1084. doi:10.1080 /08897077.2022.2060433.

11. Strickland JC, Marks KR, Smith KE, Ellis JD, Hobelmann JG, Huhn AS. Patient perceptions of higher-dose naloxone nasal spray for opioid overdose. Int J Drug Policy. 2022 Aug; 106:103751. doi:10.1016/j.drugpo.2022.103751.

12. Neale J, Kalk NJ, Parkin S, Brown C, Brandt L, Campbell ANC, Castillo F, Jones JD, Strang J, Comer SD. Factors associated with withdrawal symptoms and anger among people resuscitated from an opioid overdose by take-home naloxone: Exploratory mixed methods analysis. J Subst Abuse Treat. 2020 Oct;117:108099. doi:10.1016/j.jsat.2020.108099.

13. Kim HK, Nelson LS. Reducing the harm of opioid overdose with the safe use of naloxone: a pharmacologic review. Expert Op in Drug Saf. 2015;14: 1137–1146. doi:10.1517/14740338.2015.1037274.

14. Abdelal R, Raja Banerjee A, Carlberg-Racich S, Darwaza N, Ito D, Shoaff J. Real-world study of multiple naloxone administration for opioid overdose reversal among bystanders. Epstein J. Harm Reduct J. 2022 May 20;19(1):49. doi:10.1186/s12954-022-00627-3.

15. Marco CA, Trautman W, Cook A, Mann D, Rasp J, Perkins O, Ballester M. Naloxone use among emergency department patients with opioid overdose. The Journal of Emergency Medicine. 2018;55(1):64–70. doi:10.1016/j.jemermed.2018.04.022.

16. Shafer SL. Carfentanil: a weapon of mass destruction. Can. J. Anaesth. 2019. 66, 351–355. doi:10.1007/s12630-019-01295-x.

17. Volkow ND, Collins FS. The role of science in addressing the opioid crisis. N. Engl. J. Med. 2017. 377, 391–394. doi:10.1056/NEJMsr1706626.

18. France CP, Ahern GP, Averick S, Disney A, Enright HA, et al. Countermeasures for Preventing and Treating Opioid Overdose. Clin Pharmacol Ther. 2021 Mar;109(3):578-590. doi:10.1002/cpt.2098.

 

Стаття надійшла до редакції 07.07.2023

The article was received by the editors 07.07.2023