"Парадоксальні" ефекти в токсикології, механізми та методичні підходи до їх прогнозування (за даними літератури та власних досліджень)

  • Автори: О.П. Васецька, П.Г. Жмінько
Завантажити прикріплення:

О.П. Васецкая, кандидат биол. наук, П.Г. Жминько, доктор биол. наук

ГП «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины», г. Киев

1-2 (69-70) - Оригінальні дослідження. Механізми інтоксикацій