Токсикодинаміка антихолінестеразних речовин та роль холінергічної системи в опосередкуванні кардіотоксичної дії ФОС (огляд літератури та дані власних досліджень)

  • Автори: Н.М. Серединська
  • УДК: 615.015.9—615.22
Завантажити прикріплення:

Н.М. Серединська, д.мед.н.

Інститут фармакології та токсикології НАМН України, м. Київ

РЕЗЮМЕ. Надано аналіз літературних даних щодо токсикодинамічних характеристик фосфорорганічних сполук (ФОС) та ефективності засобів терапії отруєнь, зокрема — антидотів та реактиваторів ацетилхолінестерази. Досліджено вплив о-алкіл-S-((b-N,N-діалкіламіноетил) метилтіофосфонату та фторангідриду 1,2,2-триметилпропілдиметилфосфонату на скорочувальну функцію міокарда, показники гемодинаміки та коронарний кровотік у ненаркотизованих та наркотизованих собак. Показано недостатню ефективність реактиваторів ацетилхолінестерази дипіроксиму та будаксиму щодо усунення кардіотоксичної дії зазначених ФОС, а за деякими показниками функціонування серцево-судинної системи виявлено посилення негативного впливу ФОС при застосуванні цих лікарських засобів. Отримані дані є свідченням, що функціонування серцево-судинної системи за умов інтоксикації ФОС не можна пояснити впливом цих сполук лише на холінергічну медіаторну систему.
Ключові слова: фосфорорганічні сполуки, токсикодинаміка, скорочувальна функція міокарда, коронарний кровотік, дипіроксим, будаксим.

2-3 (49-50) - Проблемні статті

Схожі матеріали (за тегом)