Токсиколого-гігієнічна оцінка та регламентація застосування фунгіцидів на основі пропінебу для захисту картоплі

  • Автори: І.В. Лепьошкін, П.Г. Жмінько, В.І. Медведєв, І.П. Павленко, О.В. Лобова
Завантажити прикріплення:

И.В. Лепешкин, кандидат мед. наук, П.Г. Жминько, доктор биол. наук, В.И. Медведев, кандидат мед. наук, И.П. Павленко, Е.В. Лобова

ГП "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя М3 Украины", г. Киев

РЕЗЮМЕ. У статті розглядаються актуальні питания токсикології та гігієни безпечного застосування фунгіцидів на основі пропінебу для захисту картоплі. При цьому досліджувалися кілька препаративних форм: «порошок. що змочується» (ЗП), «водорозчинні гранули» (РГ) з різними нормами витрати діючої речовини та кратністю при обробці картоплі різних сортів. Проведено токсиколого-гігієнічну оцінку фунгіцидів, розроблено та затверджено відповідні гігієнічні регламенти їхнього застосування та гігієнічні нормативи. Рекомендовано проводити контроль за вмістом кількостей фунгіцидів на основі пропінебу в картоплі за пропінебом та пропілентіосечовиною.
Ключові слова: пропінеб, пропілентіосечовина, фунгіцид, картопля.

4 (72) - Проблемні статті