Ядерні рецептори - ключові регулятори біотрансформації ксенобіотиків. Частина 2. Ядерні ксено- та гормональні рецептори: структура, номенклатура та роль в метаболізмі та гомеостазі

  • Автори: Г.М. Балан, Н.М. Бубало, І.В. Лепьошкін, В.О. Бубало
Завантажити прикріплення:

Г.М. Балан, профессор, Н.Н. Бубало, И.В. Лепешкин, кандидат мед.наук., В.А. Бубало

ГП "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя М3 Украины", г. Киев

Резюме. Узагальнено сучасні уявлення про номенклатуру, структуру і типи ядерних рецепторів — транскрипційних факторів експресії генів-мішеней. які регулюють метаболіт, елімінацію ксено- і ендобіотиків і гомеостаз. Описано ліганди, агоністи і антагоністи, особливості функцій і наслідків дисфункцій основних ядерних ксенорецепторів: арилгідрокарбонового (AhR), прегнанового (PXR) і андростанового ксенорецептора (CAR), а також рецептора ретиноєвої кислоти (RAR), рецепторів-активатирів проліферації пероксисом (PPARalpha, beta, gamma) і гормональних ядерних рецепторів: тиреоїдних (TRalpha, beta), естрогенових (ERalpha. beta), прогестеронового (PR), андрогенного (AR), глюкокортикоїдно-го (GR) і мінералкортикоїдного (MR). Відзначено роль ендокринних дизрапторів щодо дисфункції ядерних рецепторів і обґрунтовано перспективи вивчення їхнього впливу при оцінці токсичної дії хімічних речовин та їх регшментування, а також для профвідбору та прогнозування ризику розвитку різної загальносоматичної і онкологічної патології.
Ключові слова: ядерні ксено- і гормональні рецептори, функція, дисфункція, регулювання метаболізму і гомеостазу.

1 (73) - Проблемні статті