Оцінка системних і органотоксичних ефектів, спричинених дією сучасних синтетичних опіоїдів: клінічні та судово-медичні аспекти

  • Автори: Н.В. Курділь, К.Ф. Ворошилов, О.М. Рожкова, М.Ю. Войтенко, П.С. Новостройна, І.В. Розовик
  • УДК: 615.6+616–091.8:616–099
  • DOI: 10.33273/2663-4570-2023-94-1-7-20

Н.В. Курділь1, К.Ф. Ворошилов2О.М. Рожкова2, М.Ю. Войтенко2, П.С. Новостройна2, І.В. Розовик3

 

1Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

2Комунальний заклад Київської обласної ради «Київське обласне бюро судово-медичної експертизи», м. Київ, Україна

3Державна спеціалізована установа «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України», м. Київ, Україна

 

РЕЗЮМЕ. Встановлення причини смерті при сучасних наркотичних отруєннях (передозуваннях) – справа складна. Системні токсичні ефекти, що формуються внаслідок споживання опіоїдних наркотиків «нових» поколінь, вкрай різноманітні та поширюються далеко за межі нервової системи. Причини смерті та механізми танатогенезу також досить різноманітні, тому їх встановлення ґрунтується на широкому спектрі даних, які можна одержати як прижиттєво, так і в процесі судово-медичних досліджень.

Мета. Аналіз причин смерті внаслідок наркотичних отруєнь (за участі опіоїдів) у дорослих за даними клінічних та патогістологічних досліджень.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз даних медичної документації 164 пацієнтів, померлих у лікарні внаслідок отруєнь опіоїдами за період 2017–2021 рр.; проаналізовано дані секційних і мікроскопічних досліджень тканин (легень, нирок, міокарда, головного мозку, печінки, селезінки) 28 осіб з наркотичними передозуваннями за участі опіоїдів, померлих поза лікарнями за аналогічний період. Препарати досліджувалися за допомогою мікроскопа Olympus CX 41 у прохідному світлі, при збільшенні в 40, 100 та 400 разів.

Результати. Клінічні, функціональні та лабораторні дослідження, здійснені в приймальному відділенні лікарні, а також у відділенні інтенсивної терапії, виявили наступні патологічні стани: церебральну кому, набряк мозку – 158 (96,3 %); дихальну недостатність – 73 випадки (44,5 %); печінкову недостатність – 23 (13,4 %); ниркову недостатність, у тому числі анурію – 14 (8,5 %); синдром тривалої компресії м’яких тканин і рабдоміоліз – 9 (5,4 %); серцево-легеневу недостатність, у тому числі набряк легень – 19 (11,5 %); наявність тромбофлебіту, гнійних ран, сепсису – 24 (14,6 %). За даними обстежень, токсикологічного анамнезу, інформації від родичів пацієнтів було визначено структуру супутньої патології відповідно до кодів МКХ-10. За даними секційних і гістологічних досліджень у 89 випадках (54,2 %) виявлено зміни, характерні для системної запальної реакції та хронічного запального процесу, в тому числі – сепсису. За результатами клінічних і патогістологічних досліджень у наркоспоживачів було виявлено різноманітну супутню патологію багатьох органів і систем (легень, серця, печінки, нирок та ін.), що посилює токсичну дію наркотиків та обумовлює особливості танатогенезу.

Висновки. Дослідження клініко-гістологічних паралелей у випадках раптової смерті внаслідок наркотичних передозувань дозволить підвищити рівень наших знань про механізми танатогенезу та сприятиме винайденню ефективних заходів щодо попередження передчасної смертності населення.

Ключові слова: наркотики, передозування, смертність, летальність, судова медицина.

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ / REFERENCES

1. European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). European Drug Report 2021: Trends and Developments. Electronic resource. URL: https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2021_en.

2. World Drug Report 2018 (United Nations publication, Sales No. E.18.XI.9). Drugs and age. Drugs and associated issues among young people and older people. Electronic resource. URL: https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_4_YOUTH.pdf

3. Looking back on 25 years of annual reporting on the drugs problem in Europe. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2020. Electronic resource. URL: https://www.emcdda.europa.eu/publications/brochures/25- years-annual-reporting_en. doi:10.2810/199193.

4. European Drug Report 2020: Trends and Developments. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2020), Publications Office of the European Union, Luxembourg. Electronic resource. URL: https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trendsdevelopments/2020_en. doi:10.2810/420678.

5. Degenhardt L, Bucello C, Mathers B, Briegleb C, Ali H, Hickman M, et al. Mortality among regular or dependent users of heroin and other opioids: a systematic review and meta-analysis of cohort studies: mortality among opioid users. Addiction. 2011;106:32–51.

6. Degenhardt L, Larney S, Randall D, Burns L, Hall W. Causes of death in a cohort treated for opioid dependence between 1985 and 2005: mortality among opioid-dependent people. Addiction. 2014;109:90–9.

7. Pierce M, Bird S, Hickman M, Millar T. National record linkage study of mortality for a large cohort of opioid users ascertained by drug treatment or criminal justice sources in England, 2005–2009. Drug Alcohol Depend. 2015;146:17–23.

8. Office for National Statistics. 2018. Deaths Related to Drug Poisoning in England and Wales: 2017 Registrations.

9. Aldridge R, Story A, Hwang S, Nordentoft M, Luchenski S, Hartwell G, et al. Morbidity and mortality in homeless individuals, prisoners, sex workers, and individuals with substance use disorders in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2018;391:241–50.

10. Gao L, Robertson J, Bird S. Non-drug-related and opioidspecific causes of 3262 deaths in Scotland’s methadoneprescription clients, 2009–2015. Drug Alcohol Depend. 2019;197:262–70.

11. Merrall E, Bird S, Hutchinson S. A record linkage study of hospital episodes for drug treatment clients in Scotland, 1996–2006. Addict. Res. Theory. 2013;21:52–61.

12. Merrall E, Bird S, Hutchinson S. Mortality of those who attended drug services in Scotland 1996–2006: record-linkage study. Int. J. Drug Policy. 2012;23:24–32.

13. Vandenbroucke J, von Elm E, Altman D, Gøtzsche P, Mulrow C, Pocock S, et al. Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE): explanation and elaboration. Int. J. Surg. 2014;12:1500–24.

14. King N, Harper S, Young M. Use of relative and absolute effect measures in reporting health inequalities: structured review. BMJ. 2012;345:e5774.

15. Dettmeyer R. Forensic Histopathology: Fundamentals and Perspectives, 2nd ed.; Springer: Cham, Switzerland, 2018. ­593 pages.

16. Osborn M, Howard M, Morley S, McCarthy H. Guidelines on Autopsy Practice: Autopsy When Drugs or Poisoning May Be Involved; The Royal College of Pathologists: London, UK, 2018. URL:https://www.aaptuk.org

17. Skopp G. Preanalytic aspects in postmortem toxicology. Forensic Sci. Int. 2004;142:75–100.

 

Стаття надійшла до редакції 01.02.2023

The article was received by the editors on February, 1st, 2023