Стан і перспективи антидотной терапії гострих отруєнь пестицидами

Завантажити прикріплення:

Г.М. Балан, доктор мед. наук, профессор, Н.Г. Проданчук, член-корреспондент АМН Украины, Н.Н. Бубало, В.А. Бабич, кандидат мед. наук, О.А. Харченко, кандидат мед. наук

ГП "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины", г. Киев

РЕЗЮМЕ. Мета роботи: узагальнити літературні дані про стан і перспективи антидотної терапії гострих отруєнь пестицидами та дані власних досліджень з оцінки ефективності застосування антидотів при лікуванні хворих з отруєнням даними агрохімікатами.
Методи: аналітичний огляд зарубіжної та вітчизняної літератури з проблеми антидотної терапії гострих отруєнь пестицидами, а також власних даних про лікування 647 хворих з гострими отруєннями пестицидами.
Ключові слова: гострі отруєння пестицидами, антидотна терапія.

1-2 (69-70) - Лікування інтоксикацій