Плідний шлях науковця Лариси Мусіївни Сасінович (до 75-річчя з дня народження)

  • УДК: 613.63:3883/3885
Завантажити прикріплення:

Сасінович Лариса Мусіївна народилася 6 травня 1936 р. в м. Бориспіль Київської області. Після закінчення у 1960 р. Київського медичного інституту за спеціальністю "лікувальна справа" працювала на посаді лікаря-терапевта в лікарні Печерського району м. Києва. У 1964 році Лариса Мусіївна кардинально змінила свій професійний шлях, віддавши перевагу науковій роботі. В цей час вона перейшла в лабораторію загальної токсикології Всесоюзного науково-дослідного інституту гігієни і токсикології пестицидів, полімерів та пластичних мас.

Наукова робота захопила молодого вченого і свою подальшу професійну діяльність Лариса Мусіївна присвятила гігієні та токсикології пестицидів. Впродовж тридцяти років роботи у ВНДІГІНТОКС (1964-1994 рр.) пройшла шлях від молодшого до провідного наукового співробітника лабораторії загальної токсикології.

У 1969 р. захистила кандидатську, а у 1981 р. — докторську дисертацію на тему "Основы ускоренного гигиенического нормирования фосфорорганических и хлорорганических пестицидов в воздухе рабочей зоны, токсикодинамика и лечение отравлений ими". У 1977 р. одержала диплом старшого наукового співробітника за спеціальністю "Токсикологія". У 1988-1992 рр. працювала керівником відділу "Організація планування наукових досліджень та міжнародного співробітництва". В 1994-1998 рр. Сасінович Л.М. — головний науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії НАН України. З 1998 р. по теперішній час працює на посаді провідного наукового співробітника Інституту гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця.

Основним здобутком наукових досліджень Сасінович Л.М. є розвиток одного з найважливіших аспектів запобігання забрудненню об'єктів навколишнього середовища і профілактики інтоксикацій пестицидами — математичного прогнозування їх біологічної активності та обґрунтування розрахункових гігієнічних нормативів. Практичним втіленням теоретичних положень став розроблений Сасінович Л.М. метод розрахункового гігієнічного нормування пестицидів у повітрі робочої зони з урахуванням їх структури, основних параметрів токсичності та кумуляції, який забезпечує значний соціальний та економічний ефект і сьогодні. На основі експериментальних досліджень та математичного аналізу отриманих даних Лариса Мусіївна вивчила особливості дії на організм пестицидів різних хімічних груп з урахуванням залежностей "структура — дія", "доза — ефект"; визначила комплекс тих показників, які найбільш об'єктивно на ранніх етапах відображають наявність, глибину та характер патологічного процесу. Це було надзвичайно важливо для вирішення питань ранньої діагностики інтоксикацій пестицидами різних хімічних класів, для наукового обґрунтування патогенетичних методів лікування. Це дозволило розробити ефективну схему лікування інтоксикацій фосфорорганічними сполуками, оскільки вони посідали перше місце серед причин гострих отруєнь пестицидами.

За 47 років плідної наукової діяльності у галузі гігієни та токсикології пестицидів Сасінович Л.М. опублікувала близько 500 наукових праць, взяла участь в обґрунтуванні понад 1000 гігієнічних нормативів, у розробці 20 методичних вказівок та 12 винаходів, захищених авторськими свідоцтвами. Під керівництвом Л.М. Сасінович молодими науковцями було виконано та захищено 3 кандидатські дисертації. Сасінович Л.М. тривалий час була експертом Вищої атестаційної комісії, а сьогодні активно працює експертом Комісії з питань гігієнічного нормування пестицидів Комітету з гігієнічної регламентації потенційно небезпечних чинників МОЗ України.

Сасінович Л.М. — висококваліфікований фахівець, талановитий науковець, плідно працює над питаннями гігієни застосування пестицидів, вивчення механізмів та характеру їх комбінованої дії, наукового обґрунтування їх гігієнічних нормативів в об'єктах навколишнього та виробничого середовища. Лариса Мусіївна із задоволенням ділиться своїми знаннями та досвідом з молодими науковцями Інституту гігієни та екології, надає професійну допомогу та дружню підтримку співробітникам кафедр гігієнічного профілю НМУ імені О.О. Богомольця, бере участь у роботі апробаційної ради "Гігієна", конструктивно та доброзичливо рецензує дисертаційні роботи аспірантів та пошукачів.

Щиро вітаємо Ларису Мусіївну з ювілеєм і зичимо доброго здоров'я, родинного затишку, натхнення і вдачі у професійному житті, розуміння і любові колег і учнів.

Співробітники Інституту гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця

Надійшла до редакції 06.04.2011