До уваги фахівців

Завантажити прикріплення:

За сприянням ДУ «Інститут медицини праці НАМИ України» та ДП «Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров'я України» видано навчально-методичний посібник, де наводяться вибрані лекції з профілактичної токсикології та медичної екології, викладено основні визначення, зміст та завдання, об'єкти та методи досліджень, з якими повинні бути ознайомлені сучасні фахівці різних галузей медицини, зокрема гігієністи, токсикологи, фармакологи, клініцисти.

Видання розраховане як на слухачів лекційних курсів та навчальних семінарів , котрі удосконалюють відповідні знання, так і на студентів медичних, біологічних та хімічних спеціальностей.