СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ ТОКСИЧНИХ НЕФРОПАТІЙ

  • Автори: А.І. Гоженко, О.О. Жижневська, В.М. Сірман, О.А. Гоженко
Завантажити прикріплення:

Гоженко А.І., Жижневська О.О., Сірман В.М., Гоженко О.А.
Державне підприємство Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України, Одеса

Відомо, що нирки є не тільки органом токсичних впливів, але й відіграють важливу роль у токсикокінетиці. Між тим, у сучасній токсикології недостатньо уваги приділяється вивченню функціонального стану нирок для оцінки нефротоксичності та токсикокінетики, що, на наш погляд, обумовлено відсутністю адекватної методології лабораторних досліджень.

Нами розроблено методологію лабораторної й функціональної оцінки стану нирок для експериментальних та клінічних досліджень. Головними методологічними принципами визначення функціонального стану нирок є вивчення функції нирок у цілому з подальшим визначенням показників окремого діючого нефрону. Для оцінки загальної функції нирок рекомендується визначити рівень протеїнурії, екскреції натрію, осмотично активних речовин, фосфатів, амінокислот та глюкози. Для визначення кількості існуючих нефронів рекомендовано визначити нирковий функціональний резерв. Для оцінки діючих нефронів запропоновано визначати екскрецію речовин у перерахунку на 1 мл клубочкового фільтрату.

Про рівень пошкодження нирок судили за розробленими методиками визначення функціонального стану клубочків та канальцевого відділу нефрону (проксимальний та дистальний), визначені критерії їх пошкодження. Критерієм ниркової недостатності є збільшення рівня креатиніну у плазмі крові, а про компенсовану недостатність можно судити по зменшенню ниркового функціонального резерву.

Сформовані принципи оцінки гомеостатичних ниркових функцій: екскреторної, осморегулюючої, іонорегулюючої та кислотовидільної. Для оцінки токсикокінетики речовин апробовано послідовну методику визначення екскреції, ниркового кліренсу та кліренсу речовин діючими нефронами.

Таким чином, запропонована методологія та методики дослідження дозволяють визначити наявність та локалізацію пошкодження нирок, виявить наявність та ступінь функціональної недостатності, в тому числі, й здатність до очищення внутрішнього середовища від ксенобіотиків.