ВИВЧЕННЯ ВМІСТУ ДІОКСИНІВ І БЕНЗОФУРАНІВ В КРОВІ У ВАГІТНИХ ЖІНОК З ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЮ НЕДОСТАТНІСТТЮ

  • Автори: С.В. Гуньков, М.Г. Проданчук, Д.Ю. Видрін
Завантажити прикріплення:

Гуньков С.В.*, Проданчук М.Г., Видрін Д.Ю.

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, м. Київ, Україна

Хлорорганічні сполуки відносяться до надзвичайно токсичних речовин, які є продуктом життєдіяльності людини. Плацента здатна затримувати і накопичувати велику частину цих сполук. Чисельні експериментальні дослідження доводять причетність Хлорорганічних сполук до виникнення фетоплацентарної недостатності.

Було проведено збір зразків венозної крові та анкетування жінок з фетоплацентарною недостатністю. Контролем служили жінки, у яких не спостерігалось ускладнень перебігу вагітності. Встановлено, що жінки з фетоплацентарною недостатністю частіше вживали в їжу рибу та яйця. Крім того, жінки з фетоплацентарною недостатністю частіше палять і більше випалюють цигарок, навіть під час вагітності. У жінок з фетоплацентарною недостатністю в анамнезі спостерігалися ускладнення перебігу вагітності, які супроводжувалися невиношуванням вагітності, загибеллю плоду на пізніх строках вагітностями, вадами розвитку .

На базі сертифікованої лабораторії діоксинового центру Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, було проведено визначення вмісту 17-ти найбільш токсичних конгенерів діоксинів та бензофуранів в крові у вагітних жінок. Результати показали, що у вагітних жінок з контрольної групи концентрації практично всіх конгенерів окрім 1,2,3,6,7,8-Гексахлордибензофурану (ГкХДФ) знаходились нижче рівня детекції. Концентрація ГкХДФ складала 28,22 пг/г, а сумарний TEQ ± U складав (2,82 ± 3,62) пг/г при показнику LOD TEQ — 0,345 пг/г.

В крові вагітних жінок з фетоплацентарною недостатністю було виявлено 4 конгенери діоксину и 6 конгенерів бензофуранів. Аналіз результатів показав, що у в цій групі жінок сумарна концентрація діоксинів в крові складала 800,73 пг/г при TEQ, 21,23 пг/г, а дибензофуранів 907,44 пг/г при TEQ 49,87 пг/г. Сумарний TEQ ± U дорівнював 71,09 ± 27,09 пг/г. Таким чином, у жінок з фетоплацентарною недостатністю виявлено підвищений вміст діоксинів и бензофуранів в венозній крові.

Аналізуючи отримані результати можна стверджувати, що основний токсичний вплив був викликаний дибензофуранами. Показник TEQ в цій групі сполук, перевищував TEQ діоксинів більше ніж в 2 рази.

Таким чином, проведені дослідження показали, що жінки з фетоплацентарною недостатністю, порівняно з жінками без ускладнень перебігу вагітності, частіше споживають рибу та яйця, крім того, частіше палять і не розлучаються з цією звичкою під час вагітності. В крові жінок з фетоплацентарною недостатністю виявлені високі показники діоксинів. Не виключено, що не тільки дієтичні вподобання і паління можуть бути причиною високого рівня діоксинів в крові у жінок з фетоплацентарною недостатністю. Є підстави вважати, що до накопичення діоксинів в організмі можуть бути причетні генетичні особливості процесів детоксикації.