ОСОБЛИВОСТІ ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДИМЕДРОЛУ, L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТУ ТА ЦІАНОКОБАЛАМІНУ ПРИ ЇХ ГІГІЄНІЧНІЙ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ

  • Автори: Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, О.Б. Кузьмінов, О.І. Грушка
Завантажити прикріплення:

Кузьмінов Б.П., Зазуляк Т.С., Кузьмінов О.Б., Грушка О.І.
Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Однією з галузей народного господарства, яка на сучасному етапі досить динамічно розвивається в Україні, є хіміко-фармацевтична промисловість — виробництво лікарських засобів чи лікарських препаратів. Діючі компоненти лікарських засобів володіють певною, властивою саме їм, специфічною терапевтичною чи профілактичною дією, яка проявляється високою тропністю або селективністю до регулюючих центрів та рецепторів, впливом на ферменти, мембрани клітин або безпосередньою взаємодією з клітинними субстратами.

Висока біологічна активність лікарських засобів, а саме здатність спричиняти специфічні лікувальні чи побічні ефекти, в умовах виробництва виступає критерієм, який диктує необхідність профілактики негативного впливу цих речовин на організм робітників.

На базі АТ "Галичфарм" (м. Львів) проводиться випуск таких лікарських препаратів, як димедрол, l-лізину есцинат та ціанокобаламіну (вітамін В12) в розчинах для ін'єкцій. Розробка гігієнічних нормативів допустимого вмісту цих речовин у повітрі виробничих приміщень включала ряд токсикологічних експериментів з вивченням здатності речовин викликати зміни у діяльності певних органів та систем організму.

Встановлено, що димедрол блокує Н1-рецептори, пригнічує роботу центральної нервової системи, змінює процеси метаболізму міокарду, володіє слабкою місцево-подразнювальною дією на шкіру та вираженою пошкоджуючою дією на слизові оболонки. L-лізину есцинат — чинить негативний вплив на центральну нервову систему та на органи сечовиділення, володіє слабкою місцево-подразнювальною дією на шкіру та різко вираженою пошкоджуючою дією на слизові оболонки. Ціанокобаламін — впливає на кровотворну систему, центральну нервову систему, активує систему згортання крові. При потраплянні на шкіру спричиняє резорбтивно-токсичну та слабку місцево-подразнювальну дію, на слизові оболонки — слабку подразнювальну дію. Всі вивчені сполуки здатні формувати алергічні й аутоімунні реакції організму морських свинок, що вимагає поглибленого вивчення впливу лікарських препаратів на імунну систему при проведенні гігієнічної регламентації їх допустимого вмісту у повітрі робочої зони. Отримані дані використано при розробці профілактичних заходів по відверненню негативного впливу димедролу, l-лізину есцинат та ціанокобаламіну на організм робітників хіміко-фармацевтичних підприємств.