ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ АКТИВНОСТІ БІС-АДДУКТУ БЕНЗИМІДАЗОЛУ

  • Автори: О.В. Вельчинська, І.В. Ніженковська, Н.І. Шарикіна, В.В. Вільчинська
Завантажити прикріплення:

Вельчинська О.В., Ніженковська І.В., Шарикіна Н.І., Вільчинська В.В.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ

Робота присвячена синтезу біс-аддукту бензимідазолу, який синтезовано на основі незаміщеного бензимідазолу і відомого інгаляційного анестетика фторотану у молярному співвідношенні 2:1, та дослідженню його протипухлинної активності.

Незважаючи на значні успіхи хіміотерапії при лікуванні деяких видів злоякісних новоутворень, результати її застосування залишаються незадовільними. За таких умов цілком закономірними є пошуки шляхів елімінації пухлинних клітин із множинною лікарською стійкістю. За останній час значно зросла кількість досліджень щодо синтезу нових похідних бензимідазолу та фторотану, вивчення їх біологічної активності. Бензимідазол є інгібітором пуринів, має протисудомну дію, гальмує ріст бактерій, дріжджів, мікробів кишково-тифозної групи. При введенні в положення 1 молекули бензимідазолу замісників ароматичної, аліфатичної будови та галоген алкілів можна отримати сполуки з антибактерійною, противірусною, протизапальною або протипухлинною дією. За новим препаративним методом реакцією бензимідазолу з фторотаном (1,1,1-трифтор-2-бром-2-хлоретаном) синтезовано новий гетероциклічний біс-аддукт І. Реакції проведено при каталізі 18-краун-6-комплексом (схема).

Схема.

Склад синтезованого біс-аддукту бензимідазолу підтверджено даними елементного аналізу, а його хімічну структуру — даними ІЧ- та ЯМРІН-спектрів.

Встановлено, що біс-похідне бензимідазолу І відноситься до середньотоксичних: ЛД50 її становить 282 мг/кг. При використанні пухлини головного мозку людини (операційний та біопсійний матеріал) в підкапсульному тесті за методом Богдана, на підставі результатів експериментально-морфологічних досліджень в умовах субкапсулярного тестування встановлено виражений протипухлинний ефект на пухлинну клітину біс-похідного бензимідазолу І з відсотком гальмування 43,8% (критерій значущості 25,0% гальмування пухлинного росту).