• Автори: Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, О.І. Грушка, О.І. Галушка
 • УДК 613.63 : [615.356:577.164.16]:614.35
 • Автори: І.В. Лепьошкін, В.І. Медведєв, П.Г. Жмінько, А.П. Гринько, С.Г. Сергєєв, Л.П. Іванова, В.М. Баран, С.І. Ющук
 • УДК 632.95.024:613.2:504.05
 • Автори: І.В. Лепьошкін, В.І. Медведєв, П.Г. Жмінько, А.П. Гринько, С.Г. Сергєєв, Л.П. Іванова, В.М. Баран, С.І. Ющук
 • УДК 632.95.024:613.2:504.05
 • Автори: І.В. Лепьошкін, В.М. Вороніна, Н.В. Колонтаєва, А.П. Гринько, В.С. Міхайлов
 • УДК 615.917+615.9
 • Автори: М.Г. Проданчук, І.В. Лепьошкін, О.П. Кравчук, А.П. Гринько, М.В. Величко, М.В. Бабяк, М.І. Лепьошкіна
 • УДК 351.778.2
 • Автори: Г.М. Кузнєцова, Т.А. Воловненко, Ю.М. Воловенко, В.К. Рибальченко
 • УДК 616.018: 612.335+57.044
 • Автори: Л.В. Сорокіна, Г.В. Діденко, О.А. Голуб, Л.І. Степанова, С.В. Хижняк
 • УДК 612.1:577.151.6
 • Автори: О.В. Линчак, В.К. Рибальченко, Н.О. Карпезо, Г.В. Островська, О.М. Бабута
 • УДК 57.044:616.018:612.33
 • Автори: І.В. Бєлінська, Т.В. Рибальченко, В.М. Кокозей, Н.О. Карпезо, О.М. Гурняк, В.К. Рибальченко
 • УДК 576.31+612.1+615.9