Творче наукове довголіття (до 80-річчя від дня народження Світлого Сергія Сидоровича)

Завантажити прикріплення:

До 80-річчя від дня народження Світлого Сергія Сидоровича,
провідного співробітника відділу «Інститут експериментальної токсикології та медико-біологічних досліджень»
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України

Сергій Сидорович Світлий народився 28 травня 1937 р. У розквіті творчих сил він зустрів свій ювілей. Сьогодні ми хочемо згадати його науковий шлях.

У 1965 році Світлий Сергій Сидорович закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. Наукову путівку в життя молодому спеціалістові вручив академік Л.І. Медведь — директор новоствореного в СРСР Всесоюзного науково-дослідного інституту гігієни та токсикології пестицидів, полімерів та пластичних мас (нині Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України). Одним з основних наукових напрямків інституту було проведення досліджень з найважливішої проблеми профілактичної токсикології — оцінки потенційної небезпеки та токсиколого-гігієнічної регуляції пестицидів в об'єктах навколишнього середовища. Цією проблемою займалися у відділі загальної токсикології інституту під керівництвом відомого токсиколога професора Ю.С. Кагана. С.С. Світлий активно включився до вивчення цієї важливої проблеми. За безпосередньої участі Сергія Сидоровича в лабораторії загальної токсикології проведено токсикологічні дослідження нових пестицидів різних класів, вивчення їхньої токсикодинаміки, впливу на органи та систем як живих організмів, так і рослинного світу. У 1971 році Сергій Сидорович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, у 1975 році йому присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю "Загальна гігієна".

До кола наукових інтересів ювіляра входять також дослідження механізмів та закономірностей токсичної дії деяких класів хімічних речовин, агрохімікатів, дезінсектицидних та репелентних засобів, визначення критеріїв безпеки окремих сполук та їхньої комбінаційної дії, що має першочергове значення для діагностики можливих отруєнь і наукового обґрунтування гігієнічних норм і регламентів хімічних речовин у виробничому процесі та довкіллі для здійснення контролю за станом безпечного виробництва та забруднення хімічними речовинами відповідних об'єктів довкілля.

Обґрунтування та розробка заходів безпеки, в тому числі норм допустимого вмісту токсичних речовин у виробничих приміщеннях та об'єктах зовнішнього середовища, аргументація рекомендацій щодо запобігання шкідливому впливові на організм дезінфекційних засобів та агрохімікатів були використані в багатьох документах санітарного законодавства, а також при розробці державного законодавства з питань пестицидів.

Протягом 15 років (з 1987 р.) Сергій Сидорович очолював лабораторію приватної токсикології Всесоюзного науково-дослідного інституту гігієни та токсикології пестицидів, полімерів та пластичних мас. З 1994 г. керував лабораторією прикладної токсикології Інституту екогігієни та токсикології ім. Л.І. Медведя.

Результати багаторічних досліджень Сергія Сидоровича Світлого висвітлені в понад 160 наукових працях, монографії "Лікування гострих отруєнь" (у співавторстві). Він має 7 авторських свідоцтв про вживання хімічних речовин, які володіють біологічною активністю і набули широкого застосування в різних галузях народного господарства. Сергій Сидорович успішно брав участь у ряді міжнародних конгресів, конференцій та симпозіумів у різних країнах. Протягом багатьох років був членом секції по встановленню ПДК пестицидів у повітрі робочої зони проблемної комісії "Наукові основи гігієни навколишнього середовища", експертом Комітету з питань гігієнічного нормування МОЗ України, Ради з регулювання застосування та впровадження дезінфекційних засобів МОЗ України, а також наукових товариств гігієністів та токсикологів. Ювіляр виховав плеяду учнів, які сьогодні працюють у різних наукових центрах.

За значний особистий внесок у розвиток науки, високий професіоналізм йому присвоєно почесне звання "Відмінник охорони здоров'я СРСР". С.С. Світлий одержав ряд урядових нагород, відзнак Міністерства охорони здоров'я України, заохочувальних грамот дирекції інституту.

Вітаючи Сергія Сидоровича з поважним ювілеєм, бажаємо йому доброго здоров'я, творчого довголіття на ниві профілактичної токсикології, злагоди і миру!

Науковий центр превентивної токсикології, харчової
та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя
Товариство токсикології України
Редакційна колегія журналу «Сучасні проблеми токсикології»