До 75-річчя від дня народження В.І. Медведєва

Завантажити прикріплення:

21 вересня 2017 року виповнилося 75 років від дня народження знаного науковця у галузі гігієни застосування пестицидів і полімерів, а також з проблем діоксинів та біфенілів відділу «Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів» ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України", кандидата медичних наук, провідного наукового співробітника Вадима Івановича Медведєва.

Біографія ювіляра — це гідний приклад самовдосконалення, формування особистості в процесі творчої наукової діяльності. Саме з таких позицій ми розкажемо про життєвий і творчий шлях Вадима Івановича.

В.І. Медведєв у 1966 р. закінчив Ленінградський санітарно-гігієнічний медичний інститут за фахом санітарно-гігієнічна справа, а вже з 1966 р. по 1967 р. проходив дійсну військову службу лікарем в Радянській Армії. Протягом 1967–1970 pp. працював лікарем-гігієністом Васильківської районної СЕС у Київській області.

Після військової служби — навчання в очній аспірантурі ВНДІГІНТОКСу, згодом став спочатку молодшим науковим співробітником лабораторії гігієни полімерних матеріалів, потім старшим науковим співробітником науково-організаційного відділу Інституту. А з 1986 по 1993 рр. працював старшим науковим співробітником лабораторії токсиколого-гігієнічної оцінки якості навколишнього середовища і високотоксичних речовин типу діоксинів, з 1994 р. обійняв посаду провідного наукового співробітника лабораторії гігієнічної оцінки і регламентації забруднення води, ґрунту та інших об'єктів довкілля ПНХБФ.

Розгалужене коло науково-практичних інтересів, ерудиція, вміле керівництво, організаторські здібності науковця визначили основні напрямки науково-практичної діяльності. Енциклопедичні знання, високий творчий потенціал, активна життєва позиція сприяли реалізації та розвиткові багатопланових наукових інтересів.

Саме про це і свідчать його посади: начальник відділу організації та проведення санітарно-гігієнічного забезпечення населення, заступник начальника Головного санітарно-епідеміологічного управління МОЗ України і за сумісництвом провідний науковий співробітник відділу гігієни пестицидів та агрохімікатів ЕКОГІНТОКСу, протягом 1999–2002 pp. — завідувач сектору гігієни води, а з 2003 року — провідний науковий співробітник відділу гігієни пестицидів та агрохімікатів.

В.І. Медведєв у 1975 р. захистив кандидатську дисертацію. В 1981 р. йому присвоєно вчене звання "старший науковий співробітник" за фахом "гігієна". Він був вченим секретарем проблемної комісії союзного значення "Наукові основи гігієни і токсикології пестицидів, полімерів і пластичних мас".

Широкий діапазон знань, багатогранний інтелект, творча активність сформували наукові інтереси Медведєва В.І. Він з властивими йому організаторськими здібностями та великим творчим потенціалом зробив неоціненний внесок у становлення і розвиток вітчизняної наукової школи токсикологів і гігієністів. Його справедливо вважають визнаним спеціалістом і експертом з гігієни і токсикології пестицидів, полімерів і пластичних мас.

За час роботи в Інституті В.І. Медведєв є виконавцем багатьох бюджетних тем та договірних науково-дослідних робіт. Брав участь у виконанні науково-дослідної роботи «Наукове обґрунтування безпечності для здоров'я людини пестицидів та агрохімікатів, нових технологій, речовин, матеріалів, виробів, об'єктів навколишнього середовища, харчових продуктів та продовольчої сировини; розробка відповідних медичних критеріїв і показників (санітарних та епідеміологічних); санітарно-хімічна, токсиколого-гігієнічна оцінка, регламентація, нормування. (№ держреєстрації 0112U001133). На основі результатів власних досліджень та даних інших спеціалістів обґрунтував 52 гігієнічні нормативи діючих речовин пестицидів у воді водоймищ та ґрунті, 308 гігієнічних нормативів у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження, 316 гігієнічних регламентів застосування пестицидів та агрохімікатів.

В.І. Медведєв — висококваліфікований спеціаліст у галузі гігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів. Його наукова діяльність відзначена почесними грамотами МОЗ.

За результатами наукових досліджень Медведєв В.І. у співавторстві опублікував 99 наукових робіт, співавтор 9 нормативно-методичних документів.

Вадим Іванович наділений організаторськими здібностями, постійно самовдосконалюється. Невгамовна творча людина, генератор багатьох ідей, з ним легко працювати всім, хто працює компетентно та творчо. Його дивовижна логіка допомагає віднайти найбільш правильні та прості рішення у багатьох складних питаннях науки і практики. Вадим Іванович Медведєв зустрічає своє 75-ліття в прекрасній фізичній формі, сповнений наукових планів, творчих ідей і починань.

Шановний Вадиме Івановичу!

Колектив редакції, колеги, друзі, наукова громадськість щиро вітають Вас зі славним ювілеєм. Бажаємо Вам міцного здоров'я, родинного щастя і затишку, творчого натхнення, невтомної діяльності науковця, розширення співпраці з токсикологами і гігієністами, нових здобутків на благо збереження здоров'я народу України!

Колектив Редакції журналу «Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки»
Товариство токсикологів України
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»