Сучасна модель навчально-тренінгового центру з підготовки експертів у сфері хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки (Результати першого тренінгу з хімічної безпеки в рамках Проекту 57: Посилення існуючих експертно-криміналістичних можливостей при розслідуванні ХБРЯ інцидентів. Україна, Київ, липень 2019 р.)

 • Автори: С.П. Бережнов, Г.І. Петрашенко, Н.В. Курділь, М.Л. Зінов'єва, Д.В. Федь, В.А. Ракс, Н.Г. Зав'ялова, Л.А. Устінова, В.П. Коробка, Р.М. Швець
 • УДК: 341.1+623.45
 • DOI: 10.33273/2663-4570-2020-89-2-20-26
Завантажити прикріплення:

С.П. Бережнов1, Г.І. Петрашенко1, Н.В. Курділь1, М.Л. Зінов'єва1, Д.В. Федь2, В.А. Ракс3, Н.Г. Зав`ялова4, Л.А. Устінова5, В.П. Коробка6, Р.М. Швець6

1 ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
2 Міжнародний дослідний центр запобігання наслідків ХБРЯ загроз, м. Київ, Україна
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра аналітичної хімії, м. Київ, Україна
4 Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, м. Київ, Україна
5 Українська військово-медична академія, кафедра військової токсикології, радіології та медичного захисту, м. Київ, Україна
6 ПП «Спаринг-Віст Центр», м. Київ, Україна

РЕЗЮМЕ. Мінімізація наслідків інцидентів, пов’язаних з хімічною, біологічною, радіаційною та ядерною (РХБЯ) небезпекою, потребує одночасних зусиль різних спеціалістів не лише в межах однієї держави, тому останнім часом міжнародні проекти обирають за мету розробку і впровадження не лише національних заходів з мінімізації РХБЯ загроз, а й координацію дій на міжнародному рівні.

Мета. Обґрунтування актуальності організації постійно діючого міжнародного тренінг-центру з підготовки спеціалістів у сфері РХБЯ безпеки (напрям — хімічна безпека) для потреб силових і спеціальних структур України.

Матеріали і методи. Результати проведених навчань і тренінгів у рамках проекту, присвяченого створенню мережі тренінг-центрів з мінімізації ризиків, пов’язаних з РХБЯ загрозами в країнах регіону Південно-Східної і Східної Європи, що відбулися на базі ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України» (Науковий центр) в липні 2019 р.

Результати і обговорення. Проект 57 — «Посилення існуючих експертно-криміналістичних можливостей при розслідуванні РХБЯ інцидентів» (англ. Project 57: Strengthening crime scene forensics capabilities in investigating CBRN incidents in the South East and Eastern Europe Centers of Excellence Region (Ref: Europe Aid/ IFS/2016/374993) почав діяльність у 2019 році.

Завдання Проекту 57 — запровадження системи тренінгів з розслідування РХБЯ інцидентів та поступове формування взаємозв’язків між експертами-криміналістами і організаціями, що мають досвід роботи у сфері РХБЯ матеріалів на національному рівні. Успішне виконання завдань з розслідування РХБЯ інцидентів потребує постійного професійного вдосконалення спеціалістів різних галузей і розвитку системи комунікації та взаємодії на міждисциплінарному рівні.

У рамках реалізації Проекту 57 від України було залучено українських експертів, які пройшли навчання та підготовку в країнах ЄС у якості національних інструкторів з судово-криміналістичних експертиз на місці злочинів при розслідуванні інцидентів, пов’язаних з РХБЯ матеріалами. Зазначені кандидати після проведення відповідних навчань були залучені для проведення тренінгів по підвищенню рівня знань співробітників правоохоронних органів України. Протягом липня 2019 році в рамках Проекту 57 на базі Наукового центру відбулися командно-штабний тренінг (5 липня) і національні навчання (22–25 липня).

У командно-штабному тренінгу взяли участь експерти правоохоронних органів України і Молдови. Виконання вправ проводилося в групах, а результати роботи демонструвалися і обговорювалися в режимі скайп-конференції.

Національні навчання проведено у форматі практичних вправ на спеціально підготовленій території Наукового центру. Учасники тренінгу працювали з імітаційними речовими доказами в захисних костюмах з використанням технічних засобів у реальних ситуаціях у реальному часі.

Окрім набуття практичних навичок, відбувся обмін знаннями та досвідом між різними відомствами — суб’єктами взаємодії в умовах хімічної загрози. Учасники здобули досвід, що сприятиме підвищенню рівня управлінських навичок і покращенню координації та комунікації між суб’єктами взаємодії, що беруть участь у реагуванні на РХБЯ інциденти.

Висновки. Проведені навчання довели необхідність впровадження системи постійної професійної підготовки і підвищення кваліфікації співробітників спеціальних і силових структур України, що залучаються до розслідування РХБЯ інцидентів.

Ключові слова: хімічна, біологічна, радіаційна та ядерна безпека, безперервний професійний розвиток.

Вступ

Ризики, що пов’язані з хімічною, біологічною, радіаційною та ядерною (РХБЯ) безпекою, нині заслуговують на найпильнішу увагу світової спільноти. Міжнародні проекти з питань РХБЯ безпеки об’єднують зусилля вчених, фахівців промисловості, силових та спеціальних державних структур з метою розробки та впровадження національних заходів зі зменшення РХБЯ загроз та з метою координації дій на міжнародному рівні.

Країни пострадянського простору (Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан та ін.) в останні роки активно залучені до вирішення питань, пов’язаних з РХБЯ безпекою, тому надзвичайно актуальним є не тільки формування національних мереж експертів у цих країнах, а й засвоєння вже існуючого міжнародного досвіду і методології безперервного удосконалення кваліфікації таких спеціалістів та формування навичок їхнього ефективного професійного спілкування.

Міжнародний дослідницький центр запобігання наслідків радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз (директор – Федь Д.В.) є неурядовим національним експертним партнером у рамках реалізації Проекту 57 [1].

Посилення потенціалу проведення судово-криміналістичних експертиз на місці злочинів при розслідуванні інцидентів, пов’язаних з радіаційними, хімічними, біологічними, ядерними матеріалами (англ. - Project 57: Strengthening crime scene forensics capabilities in investigating CBRN incidents in the South East and Eastern Europe Centres of Excellence Region (Ref: Europe Aid/ IFS/2016/374993)) [ 2].

Реалізація Проекту 57 здійснюється спільно з Консорціумом державних установ Бельгії та Нідерландів (далі – Консорціум). Проект 57 розпочав діяльність у 2019 році з метою посилення існуючих експертно-криміналістичних можливостей при розслідуванні РХБЯ інцидентів.

Завдання Проекту 57 ̶ запровадження системи тренінгів із розслідування РХБЯ інцидентів та поступове формування взаємозв’язків між експертами-криміналістами і організаціями, що мають досвід у сфері РХБЯ матеріалів на національному рівні. Така діяльність потребує постійного професійного вдосконалення спеціалістів з різних галузей і розвитку системи з комунікації та взаємодії на міждисциплінарному рівні.

Мета. Обґрунтування актуальності організації постійно діючого міжнародного тренінг-центру з підготовки спеціалістів у сфері РХБЯ безпеки (напрям – хімічна безпека) для потреб силових і спеціальних структур України.

Матеріал і методи. Результати проведених навчань і тренінгів у рамках проекту, присвяченого створенню мережі тренінг-центрів з мінімізації ризиків, пов’язаних з РХБЯ загрозами в країнах регіону Південно-Східної і Східної Європи, що відбулися на базі ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України» (Науковий центр) у липні 2019 р.

Результати і обговорення. У рамках реалізації Проекту 57 від України було залучено українських експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центр у (Експертна служба МВС України) [3], які пройшли навчання та підготовку у якості національних інструкторів з судово-криміналістичних експертиз на місці злочинів при розслідуванні інцидентів, пов’язаних з РХБЯ матеріалами. Зазначені кандидати, після відповідних навчань у країнах ЄС, були залучені для тренінгів по підвищенню рівня знань співробітників правоохоронних органів України, для чого Проектом 57 були проведені наступні заходи: командно-штабний тренінг – 5 липня і національний тренінг (навчання) – 22-25 липня2019 року.

Командно-штабний одноденний тренінг (англ. - Internet-facilitated Table Top Exercise) відбувся 5 липня 2019 року на базі Наукового центру. В ньому взяли участь представники силових та спеціальних структур (в першу чергу експерти і криміналісти, що працюють у сфері РХБЯ безпеки) у Молдові та Україні та співробітники Наукового центру, що здійснюють наукову діяльність у напрямку РХБЯ безпеки. Від України в якості експертів-оцінювачів залучені фахівці: кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (к.х.н., доцент Ракс В.А.) і Наукового центру (к.м.н., с.н.с. Курділь Н.В.). В якості спостерігачів виступили експерти Консорціуму (Бельгія, Нідерланди).

Проведення командно-штабного тренінгу відбулося у вигляді Інтернет-тренінгу та скайп-конференції. Інтернет-тренінг було здійснено у вигляді дискусії, де всі учасники від кожної країни були зібрані в одній кімнаті. Учасники були розподілені за ролями (гравці, контролери/оцінювачі, спостерігачі) для реалізації завдань за різними напрямами (прийняття рішень, оцінка, публічні комунікації, робота із засобами масової інформації, визначення політики та реалізації заходів реагування тощо). Відповідно до завданого сценарію, всі учасники брали участь у обговоренні уявної надзвичайної ситуації (масштабна аварія з викидом хлору), що проводилася під загальним керівництвом головного модератора та здійснювалася шляхом обміну електронними повідомленнями.

Основна мета заходу полягала в поліпшенні професійних навичок спеціалістів експертно-криміналістичної служби у відповідь на злочинні події, пов'язані з викидом небезпечних хімічних речовин на місці злочину.

Основними завданнями Інтернет-тренінгу було: знайомство з колегами іншої країни, залученими до розслідування злочину (транскордонне переміщення небезпечної хімічної речовини), включаючи ролі та обов'язки як на національному, так і на міжнародному рівні; обмін знаннями та досвідом між різними країнами; підвищення рівня управлінських навичок; покращення координації та комунікації між сторонами, що беруть участь у реагуванні; навчання в реальних ситуаціях у реальному часі; зміцнення колективної роботи; виявлення недоліків у існуючих процедурах для реагування на надзвичайну ситуацію; удосконалення механізмів правового регулювання, організації, планів та процедур; посилення партнерства між національним та міжнародним рівнями управління надзвичайними ситуаціями.

Практичні вправи передбачали виконання учасниками Інтернет-тренінгу наступних завдань: збір інформації про подію; налагодження комунікації з «третіми» сторонами щодо оцінки безпеки та знезараження (деконтамінації, дезактивації) персоналу та матеріалів; оцінка ризику, пов'язаного з інцидентом, і визначення необхідного рівня засобів індивідуального захисту (ЗІЗ); налагодження комунікації з органами розслідування щодо результатів розвідки та обговорення наступних кроків; розробка плану дій, який передбачав збір доказів, оцінка характеру інциденту, результатів розвідки та інформації, отриманої від перших осіб, призначення органу розслідування (наприклад, для ідентифікації викрадачів вантажівки та можливих пов'язаних осіб).

Окрема увага приділялася створенню плану сортування зібраних доказів для вирішення наступних питань: які лабораторні дослідження слід проводити і які лабораторії повинні бути залучені; який порядок дезактивації доказів (у разі застосування); як упакувати докази та знезаразити упаковку; як транспортувати матеріал до дослідницьких токсикологічних лабораторій і референтних центрів відповідно до національних правил.

Виконання вправ проводилося в групах, результати роботи демонструвалися через скайп-зв’язок.

Наступним заходом у рамках Проекту 57 було проведення національного тренінгу, що відбувся 22-25 липня 2019 р. на базі Наукового центру і проводився у форматі пленарних доповідей, дискусії та практичних занять (вправ). Учасниками національного тренінгу були представники силових та спеціальних структур (у першу чергу експертів і криміналістів, що працюють в сфері РХБЯ безпеки) в Україні. Всього у тренінгу взяли участь 25 керівників та спеціалістів, помічники, оцінювачі.

 

Рис. 1. Засоби РХБЯ розвідки ПП «Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр» (Україна).

 

Основна мета заходу полягала в підвищенні обізнаності та набутті теоретичних знань у сфері сучасних РХБЯ загроз і поліпшенні практичних навичок спеціалістів різних напрямків, зокрема працівників судово-криміналістичної експертизи, у відповідь на злочинні події, пов'язані з викидом небезпечних хімічних речовин на місці злочину.

Перший етап національного тренінгу відбувся у формі семінару з наступних тем:

 • Роль і місце ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя» у системі хімічної безпеки та захищеності в Україні;
 • Міжнародне законодавство у сфері РХБЯ тероризму;
 • Порядок дій органів (підрозділів) поліції в разі виявлення радіоактивних, хімічних та ядерних матеріалів або отримання інформації про порушення правил чи незаконне поводження з ними;
 • Експертно-криміналістичне забезпечення розкриття злочинів;
 • Сучасні хіміко-аналітичні центри – інструмент системи національної безпеки;
 • Сучасні методи ядерної криміналістики;
 • Біологічна безпека: оцінка ризику, виявлення, протидія та попередження біологічних загроз;
 • Пріоритетні шляхи розвитку засобів РХБЯ захисту та розробки приватного підприємства «Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр»;
 • Аналіз існуючих зразків засобів індивідуального захисту та індикації у Збройних Силах України;
 • Перспективи підготовки співробітників силових та спеціальних структур України з питань хімічної та радіаційної безпеки, захисту від факторів масового ураження на кафедрі військової токсикології, радіології та медичного захисту Української військово-медичної академії.

 

Рис. 2. Тренери і консультанти Проекту 57: Посилення потенціалу проведення судово-криміналістичних експертиз на місці злочинів при розслідуванні інцидентів, пов’язаних з радіаційними, хімічними, біологічними, ядерними (РХБЯ) матеріалами. Україна, Київ, липень 2019 р.

 

Основними завданнями першого етапу тренінгу були: ознайомлення з основами міжнародного законодавства у сфері РХБЯ загроз; ознайомлення з порядком дій органів (підрозділів) поліції у разі виникнення РХБЯ інцидентів або отримання інформації про порушення правил чи незаконне поводження з ними; ознайомлення з сучасними стандартами експертно-криміналістичного забезпечення розкриття злочинів та роботою хіміко-аналітичних центрів країн ЄС та окремих країн світу; ознайомлення з методами сучасної ядерної криміналістики. У рамках семінару-тренінгу була проведена виставка та демонстрація зразків засобів РХБЯ захисту і розвідки виробництва приватного підприємства «Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр» (Україна) [4].

Другий етап національного тренінгу передбачав виконання практичних вправ на відкритій місцевості. Для практичної частини семінару-тренінгу була обрана територія у парковій зоні, що розташована на території Наукового центру. У розпорядженні учасників тренінгу були імітаційні речові докази, ЗІЗ, апаратура для фото- і відеофіксації, професіональне технічне приладдя. Практичні вправи передбачали роботу із речовими доказами. Проводився відеозапис та фотографування основних етапів тренінгу.

 

Рис. 3. Виконання практичних вправ (робота експерта-криміналіста із зразками у захисному костюмі) під час національного тренінгу в рамках Проекту 57. Україна, Київ, 24 липня 2019 р.

 

Рис. 4. Виконання практичних вправ (огляд місця події і відбір зразків) під час національного тренінгу в рамках Проекту 57. Україна, Київ, 24 липня 2019 р.

 

Основні завдання другого етапу тренінгу: набуття практичних навичок роботи в умовах РХБЯ інцидентів; підвищення рівня управлінських навичок; навчання в реальних ситуаціях у реальному часі; підвищення якості колективної роботи; виявлення недоліків у існуючих процедурах для реагування та співпраці між силовими та спеціальними структурами в умовах РХБЯ загрози. Після завершення заходів оцінено роботу і підбито підсумки.

Загалом, мети заходів було досягнуто, що підтверджують одержані результати:

 • проведено безпосереднє знайомство з колегами різних державних силових та спеціальних структур, що залучаються у відповідь та розслідування злочину, пов’язаному з РХБЯ матеріалами, включаючи ролі та обов'язки як на національному, так і на регіональному рівні;
 • відбувся обмін знаннями та досвідом в межах та між різними відомствами, як суб’єктами взаємодії в умовах РХБЯ загроз;
 • отримано досвід, що сприятиме підвищенню рівня управлінських навичок і покращенню координації та комунікації між суб’єктами взаємодії, що беруть участь у реагуванні на РХБЯ інциденти;
 • проведено навчання співробітників експертно-криміналістичної служби в реальних ситуаціях у реальному часі;
 • підвищилась якість колективної роботи;
 • виявлено недоліки у існуючих процедурах для реагування на надзвичайну ситуацію, пов’язану з РХБЯ матеріалами;
 • отримано інформацію щодо удосконалення механізмів нормативно-правового регулювання, організації, планів та процедур;
 • отримано інформацію щодо посилення партнерства між суб’єктами взаємодії на місцевому та національному рівні;
 • відбувся обмін інформацією та досвідом між учасниками, налагодження персональних контактів.

Висновки

Результати навчань, що здійснюються в умовах, наближених до реальних, яскраво демонструють всі позитивні і негативні моменти в роботи команд спеціалістів та підтверджують необхідність впровадження системи постійної професійної підготовки і підвищення кваліфікації співробітників спеціальних і силових структур України, що залучаються при розслідуванні РХБЯ інцидентів.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Міжнародний дослідний центр запобігання наслідків РХБЯ загроз. [Веб-сайт]. URL: http://cbrn.center/. (дата звернення: 25.01.2020).

2. Центр удосконалення з запобігання наслідків РХБЯ загроз ЄС.[Веб-сайт]. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/chemical-biological-radiological-and-nuclear-hazards/cbrn-risk-mitigation-centres-of-excellence . (дата звернення: 25.01.2020).

3. Експертна служба МВС України . Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр . [Веб-сайт]. URL: https://dndekc.mvs.gov.ua/. (дата звернення: 25.01.2020).

4. Приватне підприємство «Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр» (ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр»). Офіційний сайт. Електронний ресурс. URL: http:www.ecotestgroup.com. (дата звернення: 25.01.2020).

 

Received 06/09/2020