До проблеми вивчення поведінки діючих речовин засобів захисту рослин у поверхневих і підземних водах в Україні відповідно до нормативів Європейського Союзу (ЄС)

  • Автори: В.Д. Чміль, Г.І. Петрашенко
  • УДК: 502.753: 632.93: 632.913: 341.215.2
  • DOI: 10.33273/2663-4570-2021-91-2-63-78
Завантажити прикріплення:

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

 

РЕЗЮМЕ. Мета – розгляд вивчення долі і поведінки діючих речовин засобів захисту рослин (ДР ЗЗР) у поверхневих і підземних водах у країнах ЄС, якості поверхневих і підземних вод, що пов'язане з використанням ЗЗР в Україні та надання пропозицій щодо вдосконалення вітчизняного моніторингу екологічного та хімічного стану поверхневих і підземних вод України відповідно до нормативів ЄС.

Матеріали та методи . Наявність ДВ ЗЗР у воді в Україні регламентується різними законодавчими актами, включаючи Закон про питну воду та питне водопостачання, Наказ МОЗ України Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини», Водний кодекс України, Постанову Кабінету Міністрів України «Порядок здійснення державного моніторингу вод», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та ін. У більшості цих документів враховуються критерії безпеки та показники якості питних, поверхневих і підземних вод встановлені в ЄС. У Водному кодексі України та Порядку здійснення державного моніторингу вод також враховані основні положення рамкової водної директиви ЄС у галузі захисту поверхневих і підземних вод від забруднення небезпечними речовинами, включаючи ЗЗР. Однак доводиться констатувати, що в цих документах використовуються терміни, які відсутні в документах ЄС і які помилково трактують терміни і поняття, які закріпилися у світовій науці щодо навколишнього середовища, зокрема в галузі охорони поверхневих і підземних вод від забруднення небезпечними хімічними речовинами. Використання таких термінів, безперечно, ускладнює використання українських документів за призначенням.

Висновки. Сформульовані пропозиції щодо недоречності використання в законодавчих актах України в галузі водної політики деяких понять і термінів, які не відповідають вимогам ЄС та втратили чинність і не застосовуються на території України згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України №94-р від 20.01.2016 р. При державній реєстрації в Україні ЗЗР іноземного виробництва, які пройшли необхідні випробування у країнах ЄС, в досьє на формуляцію, яку реєструє і подає Заявник, обов’язково повинні бути наведені величини прогнозованих концентрацій ДР ЗЗР у ґрунті, поверхневих і підземних водах та повітрі, які характеризують ризик для людини і нецільових організмів.

Ключові слова: діючі речовини засобів захисту рослин, поверхневі води, підземні води, стандарти якості навколишнього середовища, прогнозовані екологічні концентрації діючих речовин засобів захисту рослин, моніторинг екологічного та хімічного стану поверхневих і підземних вод.

 

REFERENCES

1. Ongley ED. Control of Water Pollution from Agriculture. FAO Irrigation and Drainage Papers. 1996; 101.

2. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal of the European Communities. 2000;327:1–72.

3. Blessing A. Pesticides and Water Quality: Principles, Policies, and Programs. Dow Elsanko, United States, Environmental Protection Agency, Purdue University; 1995. 57.

4. Council Directive 98/83 EC of 3November 1998 on the quality water intended for human consumption. Official Journal of the European Union. 1998;330:32–54.

5. Holvoet K, Seuntjens P, Vanrolleghem PA. Monitoring and modeling pesticide fate in surface waters at the catchment scale. Ecological modeling. 2007;209:53–64.

6. Leu C, Singer H, Stamm C, Muller SR, Swarzenbach RP. Variability of herbicide losses from 13 fields to surface water within a small catchment after a controlled herbicide application. Environ. Sci. Technol. 2004;38:3835–41.

7. Hankinson G, Welland G. The effectiveness of a stewardship campaign in Seven Trent Water. In: Proceedings of the BCPC Symposium №78: Pesticide Behavior in Soils and Water. 2001;325–33.

8. Mason P. Point source contamination of surface water by pesticides. Ph.D. Dissertation. Coventry University in Collaboration with ADAS and Horticulture Research International, UK; 2003. 365 p.

9. Holvoet K, Van Griensven A, Seuntjens P, Vanrolleghem PA. Sensitivity analysis for hydrology and pesticide supply towards the river in SWAT. Phys. Chem. Earth. 2005;30:518–26.

10. Knauer K. Pesticide in surface waters: a comparison with regulatory acceptable concentrations (RACs) determined in the authorization process and consideration for regulation. Environ Sci Eur. 2016;28(1):13.

11. Bach M, Huber A, Frede H. Input pathways and river load of pesticides in Germany – a national scale modeling assessment. Water Sci. Technol. 2001;43(5):261–8.

12. Wolfe ML. Hydrology. In: Ritter F, Shirmohammadi A, editors. Agricultural Nonpoint Source Pollution: Watershed Management and Hydrology. CRC Press LLC, Florida; 2001. 1–27.

13. Leonard RA. Movement of pesticides into surface waters. In: Cheng HH, editor. Pesticides in the Soil Environment: Process, Impacts, and Modeling; SSSA Book Series №2. Soil Science Society of America, Madison, WI, USA; 1990. 303–49.

14.Wu Q, Riise G, Lundekvam H, Mulder J, Haugen LE. Influence of suspended particles on the run-off of pesticides from an agricultural field at Askim, SE-Norway. Environ. Geochem. Health. 2004;26:295–302.

15. Muller K, Deurer M, Hartmann H, Bach M, Spiteller M, Frede HG. Hydrological characterization of pesticide loads using hydrograph separation at different scales in a German catchment. J. Hydrol. 2003;273:1–17.

16. Kerle EA, Jenkins JJ, Vogue PA. Understanding pesticide persistence and mobility for groundwater and surface water protection. Oregon State University EM 8561-E. Reprinted: April, 2007. 8 p.

17. Gil Y, Sinfort C. Emission of pesticides to the air during sprayer application: a bibliographic review. Atmos. Environ. 2005;39:5183–93.

18. Neuman M, Schulz R, Shafer K, Muller W, Mannheller W, Liess M. The significance of entry routes as point and nonpoint sources of pesticides in small streams. Water. Res. 2002;36:835–42.

19. Ropke B, Bach M, Frede HG. DRIPS – a DSS for estimating the input quantity of pesticides for German river basins. Environ. Model. Softw. 2004;19:1021–8.

20. Capel PD, Larson SJ, Winterstein TA. The behavior of thirty-nine pesticides in surface waters as a function of scale. Hydrol. Process. 2001;15:1251–69.

21. McBride DK. Managing pesticides to prevent groundwater contamination. North Dakota State University, Extention Service, Publication E-979; 1989.

22. Кreuger J. Pesticides in stream water within an agricultural catchment in southern Sweden, 1990-1996. Sci. Total Environ. 1998;216:227–51.

23. Vassiliou G. Factors affecting risk assessment of pesticides in water bodies: a review. MOJ Toxicol. 2016;2(1):26–32.

24. Toshiyuki Katagi. Direct photolysis mechanism of pesticides in water. J. Pestic. Sci. 2018;43(2):57–72.

25. Kegley SE, Hill BR, Orme S, et.al. PAN Pesticide Database, Pesticide Action Network. North America; 2014.

26. Warren N, Allan IJ, Carter JE, House WA, Parker A. Pesticides and other micro-organic contaminants in freshwater sedimentary environments – a review. Appl. Geochem. 2003;18;159–94.

27. Karickhoff SW, Brown DS, Scott TA. Sorption of hydrophobic pollutants on natural sediments. Water Res. 1979;13:421–8.

28.Ying GG, Williams B. Laboratory study on the interaction between herbicides and sediments in water systems. Environ. Pollut. 2000;107:399–405.

29. Smalling KL, Aelion CM. Distribution of atrazine into three chemical fractions: impact of sediment depth and organic carbon content. Environ. Toxicol. Chem. 2004;23:1164–71.

30. Соuncil Directive 98/83 EC of November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Official Journal of the European Union. 1998;330:32–54.

31. European Union Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council of the 16 December 2008 on environmental quality standards in the field of water policy. Official Journal of the European Union. 2008;348:84–97.

32. Directive 2013/39/EU of 12 August 2013 amending Directives 2006/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy. Official Journal of the European Union. 2013;226.

33. Directive 2006/118/EC of 12 December 2006 on the protection of ground water against pollution and deterioration// Official Journal of the European Union. 2006;372:19–31.

34.Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC. Official Journal of the European Union. – 2009;309:1–50.

35. Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 of 25 May 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the list of approved active substances. Official Journal of the European Union. 2011;153:1

36. Commission Regulation (EU) No 283/2013 of 1 March 2013 setting out the data requirements for active substances, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market. Official Journal of the European Union. 2013;93:1–84.

37. Commission Regulation (EU) No 284/2013 of 1 March 2013 setting out the data requirements for plant protection products, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market. Official Journal of the European Union. 2013;93:85–152.

38. Gustafson DI. Groundwater ubiquity score: a simple method for assent pesticide leachability. Environmental Toxicology and Chemistry. 1989;8(4):339-57.

39. Chmil VD. K probleme izucheniya sudby deystvuyushchikh veshchestv sredstv zashchity rasteniy v pochve. Suchasnі problemi toksikologії. kharchovoї ta khіmіchnoї bezpeki. 2016;2(74):32–44.

40. Predicted environmental concentration www.eea.eu>glossary

41. Vassiliou G. Factors affecting risk assessment of pesticides in water bodies: a review. MOJ Toxicol. 2016;2(1):26–32.

42. Pellizzato F. Environmental Risk Assessment, Pesticide and Biocide. Encyclopedia of Toxicology, Third Edition; 2014.

43. Nikinmaa M. Modeling Toxicity An Introduction to Aquatic Toxicology. 2014.

44. Generic guidance for FOCUS surface water Scenarios. Version:1.4, May, 2015; 367.

45. Evaluation Manual for the Authorisation of plant protection products according to Regulation (EC) No 1107/2009 EU part Plant protection products Chapter 6 Fate and behavior in the environment; behavior in surface water, sediment and sewage treatment plants (STP) version 2.4; January 2020 Board for the Authorization of plant protection products and biocides, 18 p.

46. Jarvis NE. The MACRO model (version 5.0). Technical Description. 2003. http://bgf.mv.slu.se/ShowPage.cfm?OrgenhetSida.ID=5658(16/1/2007).

47. Carsel RF, Imhoff JC, Hummel PR, Cheplick JM, Donigian Jr, A.S.-2003. PRZM-3, A Model for Predicting Pesticide and Nitrogen Fate in the Crop Root and Unsaturated Soil Zones: Users Manual for Release 3.12.Center for Exposure Assessment Modeling (CEAM), U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), Athens, GA, USA.

48. Horst MMS, Adriaanse PI, Beltman WHJ, Van den Berg F. Manual of FOCUS TOXSWA version 1.1.1 Draft 27.Alterra, Wageningen, the Netherlands. -2002. 62 p.

49. Generic Guidance for Tier 1 FOCUS Ground Water Assessment. Version: 2.2. 2014.

50. Bundschuh M, Goedkoop W, Kreuger J. Evaluation of pesticide monitoring strategies in agricultural streams based on the toxic-unit cocept-experiences from long-term measurements. Sci. Tot. Environ. 2014;484:84–91.

51. Muller K, Bach M, Hartmann H, Spiteller M, Frede H. Point ad nonpoint-source pesticide contamination in the Zwester Ohm catchment, Germany. J. Environ. Qual. 2002;31:309–18.

52. Chevre N, Loepfe C, Singer H, Stamm C, Fenner K, Esher B. Including mixtures in the determination of water quality criteria for herbicides in surface water. Environ. Sci. Technol. 2006;40:426–35.

53. EEA Report. European waters Assessment of status and pressures 2018. 2018;7:85 p.

54. Szekacs A, Mortl M, Darvas B. Monitoring Pesticide Residues in Surface and Ground Water in Hungary:Surveys

in 1990-2015. Water: Analysis, Treatment, and Reuse. 2015;2015:16 p.

55. Zakon o pityevoy vode i pityevom vodosnabzhenii (s izmeneniyami ot 6.10.2012 №5459-VI).

56. Nakaz MOZ Ukrainy vid 12.05.2010 №400 Pro zatverdzhennia Derzhavnykh sanitarnykh norm ta pravyl «Hihiienichni vymohy do vody pytnoi, pryznachenoi dlia spozhyvannia liudynoiu» (iz zminamy, vnesenymy zghidno z Nakazom MOZ №505(1043-11) vid 15.08.2011).

57. Vodnyi kodeks Ukrainy. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 06.06.1995 №214/95-VR (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1995, №24, st.189).

58. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Poriadok zdiisnennia derzhavnoho monitorynhu vod» vid 19.09.2018 r. Za №758.

59. Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia naselennia» vid 24.02.1994 №4004-XII.

60. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.01.2016 r. №94-r «Pro vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, ta takymy, shcho ne zastosovuiutsia na terytorii Ukrainy, aktiv sanitarnoho zakonodavstva»

61. Nakaz Derzhavnoho ahentstva vodnykh resursiv Ukrainy vid 11.06.2019 r. № 336 «Pro zatverdzhennia prohram monitorynhu vod».

62. Ekolohichna sytuatsiia ta stan pytnykh vod Ukrainy www.ecollague.net>diialnist.

63. Nakaz Ministerstva ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy vid 06.02.2017 r. №45 Pro zatverdzhennia Pereliku zabrudniuiuchykh rechovyn dlia vyznachennia khimichnoho stanu masyviv poverkhnevykh i pidzemnykh vod ta ekolohichnoho potentsialu shtuchnoho abo istotno zminenoho masyvu poverkhnevykh vod.

64. Chmil VD. Rakitskiy VN. Bondarenko VP. Gigiyenicheskaya otsenka podzemnykh vod Kryma v usloviyakh khimizatsii selskogo khozyaystva. Gigiyena primeneniya. toksikologiya pestitsidov i polimernykh materialov. 1983;13:93–4.

 

Received 04/12/2021