Грані наукової діяльності (до 65-річчя від дня народження доктора медичних наук, професора Кузьмінова Бориса Павловича)

Завантажити прикріплення:

Своє 65-річчя Борис Павлович Кузьмінов, відомий вчений та педагог, зустрічає цілеспрямованою творчою працею з розробки та впровадження профілактичних технологій для зниження ризику поширення інфекційних захворювань, мінімізації впливу чинників довкілля на стан здоров’я населення, продовжує розвивати такий напрямок як розробка гігієнічного нормування та регламентування. Він є гідним послідовником плеяди видатних львівських гігієністів В.З. Мартинюка, І.І. Даценко і М.Й. Гжегоцького.

Борис Павлович народився та виріс у Львові. Після закінчення з відзнакою середньої школи вступив до Львівського державного медичного університету (зараз – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького), обравши шлях гігієніста. Наполегливість, цілеспрямованість та надзвичайна працездатність – саме такі риси особистості Б.П. Кузьмінова сприяли його кар’єрному зростанню.

Закінчивши у 1979 році санітарно-гігієнічний факультет, він обіймає посаду наукового співробітника науково-дослідного сектору кафедри гігієни праці. На базі проведених досліджень, як здобувач, у 1987 році Б.П. Кузьмінов захистив кандидатську дисертацію на тему «Токсикология нового пестицида полидазола и его компонентов (экспериментальные данные к сравнительной гигиенической оценке и нормированию)».

У 1990 році він очолює лабораторію промислової токсикології ЛНМУ імені Данила Галицького, а з 2002 року стає керівником ще одного підрозділу – Центральної науково-дослідної лабораторії університету. Борис Павлович має величезний творчий потенціал, якій реалізує у співпраці з колегами-однодумцями. У лабораторії удосконалюються наукові розробки попередніх років, розвиваються нові напрямки роботи: токсиколого-гігієнічна
експертиза хімічної продукції, будівельних матеріалів, полімервмісних матеріалів,
харчових продуктів та об’єктів довкілля, проблеми гігієни праці в сучасному поліграфічному виробництві, а також проводяться токсикологічні, біохімічні, гематологічні та імунологічні дослідження при супроводі науково-дослідних робіт кафедр університету. У 2006 році він захистив докторську дисертацію «Хімічна небезпека у сучасному поліграфічному виробництві як гігієнічна проблема».

Свою педагогічну діяльність Борис Павлович розпочав у 2003 році на кафедрі гігієни та профілактичної токсикології. З 2013 року професор Б.П. Кузьмінов очолює кафедру гігієни та профілактичної токсикології. Педагог вдосконалює методики викладання, зокрема високий науково-теоретичний рівень його лекцій та зв’язок з практикою сприяють формуванню кваліфікованих спеціалістів і свідомих громадян держави.

Борис Павловлович є членом комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин у повітрі робочої зони Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, профільних комісій МОЗ України з розробки нормативних документів з гігієни праці, гігієни й токсикології пестицидів і полімерних матеріалів, Спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій Д 35.600.03 при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, заступником голови експертної комісії ЛНМУ з проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках, головним редактором збірника «Актуальні проблеми профілактичної медицини».

Професор Борис Павлович Кузьмінов – автор понад 200 наукових праць, у тому числі – 4 монографій. Під його керівництвом виконано 9 кандидатських дисертацій, виконуються 2 докторські дисертації. Його учні очолюють наукові лабораторії гігієнічного профілю.

У 2018 році Бориса Павловича Кузьмінова було обрано директором Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького. З перших днів на цій посаді Борис Павлович вміло поєднує наукову та практичну діяльність, спрямовану на підтримання сталого епідемічного благополуччя у нашій країні, захисту населення від інфекційних та екозалежних хвороб, зростання якості результатів науково-дослідних робіт та розвитку інноваційних технологій. За його ініціативою в інституті успішно працює Експериментальний центр, акредитований для проведення мікробіологічних, біохімічних, імунологічних, молекулярно-генетичних досліджень.

З перших тижнів пандемії центр почав проводити високоточну ПЛР діагностику на встановлення наявності короновірусу Covid-19 в організмі людини та ІФА досліджень на визначення імуноглобуліну M та G. Надзвичайна працездатність, високі організаторські здібності, захоплення справами, які є сенсом його життя, вимогливе ставлення до себе, колег по роботі поєднуються з доброзичливістю та демократичністю у спілкуванні. Це створює умови для творчої роботи колективу та удосконалення наукових досліджень.

Кузьмінов Б. П. значну увагу приділяє питанням міжнародної співпраці та скоординованого підходу щодо протидії спалахам інфекційних захворювань, а також екологічних та епідеміологічних досліджень циркуляції збудників особливо небезпечних і соціально значимих інфекцій.

З притаманною йому відповідальністю Борис Павлович відноситься до наукових надбань минулих поколінь, які є фундаментом сьогоднішньої наукової діяльності. За його ініціативи створено меморіальну кімнату-музей видатної науковиці, доктора медичних наук, професора Даценко І.І., де зібрані її наукові праці, експонати з її робочого кабінету – лабораторні прилади, вимірювальна апаратура, з якою доводилося працювати, макети, за якими навчалися тогочасні студенти.

Кузьмінов Б.П. втілив проєкт по створенню музею видатного епідеміолога ХХ сторіччя Генріха Мосінга, який працював в інституті та зробив вагомий внесок у справу ліквідації висипного тифу на значній частині Євроазіатського континенту. Цьому передувала робота по вивченню ним фундаментальних праць вченого та його діяльності, архівних документів,
написання монографії «Видатний епідеміолог ХХ сторіччя Генріх Мосінг. Сторінки наукового життя».

Чудовий керівник, ерудований лектор, яскрава непересічна особистість та блискучий науковець Борис Павлович слугує прикладом для молодих наукових кадрів.

Шановний Борисе Павловичу!

Прийміть найщиріші вітання із 65-річчям та побажання міцного здоров’я, бадьорості духу, наснаги, нових наукових звершень, творчих успіхів, сил і оптимізму для подальшої активної роботи, не зупинятися на досягнутому, сповнення всіх бажань та сподівань!

Нехай здійсняться усі ваші мрії! Нехай вам щастить!

Колектив Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Колектив ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України»

Редакційна колегія журналу «Український журнал сучасних проблем токсикології»

Товариство токсикологів України