Сучасні методи дослідження гострої токсичності полютантів для представників водної і наземної екосистем та впровадження їх у практику наукового центру превентивної та регуляторної токсикології

  • Автори: П.Г. Жмінько, Т.В. Юрченко, М.Г. Проданчук, М.Г. Повозніков
  • УДК: 001.891.5:615.9:504.054:504.064
  • DOI: 10.33273/2663-4570-2022-92-1-35-53
Завантажити прикріплення:

П.Г. Жмінько1, Т.В. Юрченко1, М.Г. Проданчук1, М.Г. Повозніков2

1Державне підприємство Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України, м. Київ, Україна
2Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

РЕЗЮМЕ. У роботі наведено коротку історичну довідку щодо становлення та розвитку екотоксикології як науки, висвітлено основні сучасні методи і принципи дослідження гострої токсичності ксенобіотиків для представників водної та наземної екосистем, що рекомендовані ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку; Organization for Economic Cooperation and Development, OECD). Надано класифікацію гострої екотоксичності хімічних речовин для наземних і водних тест-систем. Окреслено подальший перспективний розвиток підрозділу, який буде спрямований на розширення екотоксикологічних досліджень за міжнародними методами ОЕСР і вимогами GLP.

Мета. Висвітлення основних методів і принципів визначення гострої токсичності для біологічних об’єктів водної та наземної екосистем, рекомендованих ОЕСР, та впровадження їх у практику Наукового центру.

Матеріали та методи . Робота ґрунтувалася на впровадженні міжнародних стандартів ОЕСР та принципів GLP. Використано та проаналізовано загальнодоступну електронну бібліотеку методів ОЕСР – розділ 2 Інструкції з випробування хімічних речовин.

Результати та висновки . У НЦ впроваджено у практику міжнародні методи визначення гострої токсичності полютантів для нецільових об’єктів довкілля: ОЕСР 201 (Тест на пригнічення росту прісноводних водоростей та ціанобактерій); ОЕСР 202 (Тест на гостру іммобілізацію дафній), ОЕСР 203 (Тест на гостру токсичність для риб); ОЕСР 207 (Тест на гостру токсичність для земляних черв'яків); ОЕСР 213 (Тест на гостру токсичність для бджіл); ОЕСР 216 (Ґрунтові мікроорганізми: випробування на перетворення азоту); ОЕСР 217 (Ґрунтові мікроорганізми: випробування на перетворення вуглецю); ОЕСР 223 (Тест на гостру оральну токсичність для птахів). Розроблено системи якості та контролю екотоксикологічних досліджень, що дозволило отримати національну і міжнародну акредитацію щодо проведення вищезазначених досліджень.

Подальша діяльність підрозділу спрямовуватиметься на розширення екотоксикологічних досліджень за міжнародними методами ОЕСР і дотриманням вимог GLP, що сприятиме розвиткові екотоксикологічного напрямку як у науковому центрі, так і в Україні в цілому.

Ключові слова: екотоксикологія, пестициди та агрохімікати, біологічні тест-системи, методи ОЕСР, хороша лабораторна практика (GLP).

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ/REFERENCES

1. Кавецкий ВН, Юрченко ТВ, Багацкая ЕН, Рыженко НА. Система экотоксикологического мониторинга потенциально опасных химических веществ в окружающей среде. Материалы международной конференции «Отходы производства и потребления, медико-экологические аспекты», 10–14 октября 2005 г. К.: Знание Украины, 2005: 136–7.

2. Риженко НА, Кавецкий ВН, Бердніков ОМ, Юрченко ТВ. Екотоксикологічна оцінка небезпечності полютантів у системі «ґрунт-рослина» за кінетичними показниками. Збірка матеріалів Міжнародної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії», присвяченої 20-річчю біологічного факультету ЗНУ 29 березня – 1 квітня 2007 р. Запоріжжя: 341–3.

3. Ecotoxicology and Environmental Safety. 1977; 1(2):151–73.

4. Карсон Рахиль. Безмолвная весна (пер. с англ. – Silent Spring) – М.: Прогресс, 1965. 216 с.

5. Врочинский КК, Саламов ДА, Брагинский ЛП. Охрана открытых водоемов и подземных вод от зягрязнения пестицидами. К.: Урожай, 1971. 117 с.

6. Васильев ВП, Кавецкий ВН, Бублик ЛИ. Справочник по контролю за применением средств химизации в сельском хозяйстве. К.: Урожай, 1989. 124 с.

7. Багацька ОН, Бердніков ОМ, Юрченко ТВ, Гринько АП, Кузнецова ЕМ. Вплив фосфорних добрив на швидкість детоксикації десиканту гліфосату на зернових культурах та якість продукції рослинництва. Проблеми харчування. 2004;3(4):46–9.

8. Юрченко АІ. Оцінка впливу фосфорних добрив на поведінку важких металів за допомогою методів математичного моделювання. Збірка матеріалів Міжнародної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії», присвяченої 20-річчю біологічного факультету ЗНУ 29 березня – 1 квітня 2007 р. Запоріжжя: 495–7.

9. Електронна бібліотека методів ОЕСР / https://www.oecdilibrary.org /environment/oecd-guidelines-for-the-testing-of-chemicals-section-2-effects-on-biotic-systems_20745761

10. Guidance Document on Terrestrial Ecotoxicology Under Council Directive 91/414/EEC, SANCO/10329/2002, rev 2 final, 17 October 2002.

11. Guidance Document on Aquatic Ecotoxicology in the context of the Directive 91/414/EEC, SANCO/3268/2001, rev 4 final, 17 October 2002.

12. Guidance Document on Risk Assessment for Birds and Mammals Under Council Directive 91/414/EEC, SANCO/4145/2000, final, 25 September 2002.

13. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals/Section 2: Effects on Biotic Systems Test №203: Fish, Acute Toxicity Test. OECD Publishing, 18 June 2019. 23 p.

14. OECD Guideline for Testing of Chemicals/Section 2: Effects on Biotic Systems Test №202: Daphnia sp., Acute immobilization Test. OECD Publishing 13 April 2004. 12 p.

15. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals/Section 2: Effects on Biotic Systems Test №201: Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test" OECD Publishing July 28, 2011. 25 р.

16. Guidance Document On Aqueous-Phase Aquatic Toxicity Testing Of Difficult Test Chemicals. Series On Testing And Assessment №23 (Second Edition) OECD, Paris, 2019.

17. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals/Section 2: Effects on Biotic Systems Test №213: Testing of Chemicals on Honeybee, Acute Oral Toxicity Test, adopted on 21st September 1998. 8 p.

18. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals/Section 2: Effects on Biotic Systems Test №207: Earthworm, Acute Toxicity Test. Adopted: 4 April 1984. 9 p.

19. OECD Test №223: Avian Acute Oral Toxicity Test, OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2, OECD Publishing 29 July, 2016. 28 p.

20. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010National Research Council (US) Committee for the Update of the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. 8th Edition. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011.

21. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals / Section 2: Effects on Biotic Systems Test №216: Soil Microorganisms: Nitrogen Transformation Test. – OECD Publishing, 2000. 10 p.

22. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals / Section 2: Effects on Biotic Systems Test №217: Soil Microorganisms: Carbon Transformation Test. – OECD Publishing, 2000. 10 p

23. UN/SCEGHS/12/INF/5 Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Twelfth session, 12 (p.m)-14 July 2006 Item 2 (c) of the provisional agenda ENVIRONMENTAL HAZARDS.

24. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals / Section 2: Effects on Biotic Systems Test №208 Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and Seedling Growth Test. OECD Publishing, 2006. 17 p.

25. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals / Section 2: Effects on Biotic Systems Test №214: Testing of Chemicals on Honeybee, Acute Contact Toxicity Test, adopted on 21st September 1998. 7 p.

26. OECD Test №222: Earthworm Reproduction Test (Eisenia fetida/Eisenia andrei) OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2. Effects on Biotic Systems 29 Jul 2016. 29 p.

 

Стаття надійшла до редакції 15.02.2022 / The article was received February 15, 2022.