Удосконалення диференційної діагностики гострих пероральних та інгаляційних отруєнь сполуками талію, патогістологія та стратегія лікування (на основі групових випадків)

  • Автори: Г.М. Балан, Б.С. Шейман, П.Г. Жмінько, Д.О. Дзюба, О.М. Рожкова, Н.В. Курділь, А.Г. Кудрявцева, В.С. Лісовська, Н.П. Чермних
  • УДК: 615.9:546.683
  • DOI: 10.33273/2663-4570-2023-95-2-66-86

Г.М. Балан1, Б.С. Шейман1, П.Г. Жмінько1, Д.О. Дзюба2, О.М. Рожкова3, Н.В. Курділь1А.Г. Кудрявцева1, В.С. Лісовська1Н.П. Чермних1

 

 

1Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

2Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна 

3КЗКОР «Київське обласне бюро судово-медичної експертизи», м. Київ, Україна

 

РЕЗЮМЕ. Аналіз літературних даних та власних досліджень виявив зростання кількості кримінальних, а також випадкових гострих отруєнь сполуками талію (Tl+) у всіх країнах, зокрема й в Україні, що, в тому числі, пов’язано з доступністю Tl+ у мережі Інтернет. Найчастіше це групові випадки, нерідко з летальними наслідками або з наступною інвалідністю, що обумовлено відтермінованим встановленням діагнозу та пізнім призначенням антидотної терапії. Необхідно враховувати, що в умовах війни в Україні існує підвищений ризик застосування Tl+ з терористичною метою.

Мета. На основі аналізу щоденної динаміки розвитку клінічних проявів, хіміко-токсикологічних, біохімічних, електронейроміографічних показників та патогістологічних даних удосконалити диференційну діагностику клінічних синдромів у хворих з гострими пероральними та інгаляційними отруєннями сполуками талію.

Матеріали та методи. Здійснено науковий аналіз даних літератури з використанням реферативних баз даних наукових бібліотек та власних досліджень щодо добового наростання клінічних, особливо неврологічних специфічних для отруєння Tlсимптомів на фоні гастроінтестинальних порушень. Використано клінічні, лабораторні, електронейроміографічні, токсикоаналітичні та патогістологічні методи досліджень.

Результати. Визначено щодобову послідовність появи та розвитку основних специфічних симптомів гострого отруєння Tl+ за низьких і високих доз, що дозволяє в перші дні запідозрити отруєння і своєчасно провести токсикологічне дослідження та призначити антидотну і детоксикаційну терапію: в перші 2 доби у постраждалих на тлі гастроінтестинальної патології з'являються болючі парестезії не стільки в кінцівках, скільки в порожнині рота при пероральних отруєннях і по ходу верхніх дихальних шляхів поряд з пекучими болями за грудиною та охриплим голосом – при інгаляційних отруєннях; на 3–4-й день перед появою алопеції з'являються постійні парестезії волосяної частини голови з одночасною появою вогнищевої пігментації шкіри та потемнінням коренів волосся; у перші дні інтоксикації з'являються інтенсивні пекучі симетричні болі та парестезії не тільки в кінцівках, особливо в області стоп, литкових м'язів, м'язів внутрішньої поверхні стегон, плечового поясу, грудної клітки, а й особливо мошонки в чоловіків і молочних залоз у жінок. Співставлення клініко-токсикологічних і патогістологічних показників засвідчило поліорганне ураження організму при отруєнні високими дозами Tl+.

Висновки. Висока токсичність сполук талію, ріст кримінальних інцидентів, потенційний ризик застосування їх з диверсійною та терористичною метою в умовах війни в Україні, обумовлюють потребу особливого контролю за обігом Tl+, блокування сайтів в Інтернеті з оголошеннями про продаж високотоксичних хімічних речовин. Потребує уваги проблема забезпечення наявності в аптечній мережі специфічного антидоту Фероцину, а також створення резерву антидотів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Ключові слова: сполуки талію, гострі кримінальні отруєння, послідовність симптоматики, патогістологія.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ/REFERENCES

 

1. Jimenez O, Cáceres H, Gimenez L, Soto L, Montenegro M, Rueda JAA. Thallium poisoning: a case report. J Yeungnam Med Sci. 2023 Jul;40(3):311–14. DOI: 10.12701/jyms. 2022.00647. Epub 2022 Dec 15. PMID: 36537175 Free PMC article.

2. Yumoto T, Tsukahara K, Naito H, Iida A, Nakao A. A Successfully Treated Case of Criminal Thallium Poisoning. J Clin Diagn Res. 2017 Apr;11(4):OD01–OD02. DOI: 10.7860/JCDR/2017/24286.9494.

3. Graham F. Daily briefing: The chemist who survived thallium poisoning. Nature. 2023 Jul 18. DOI: 10.1038/ d41586- 023-02359-1.

4. Riyaz R, Pandalai SL, Schwartz M, Kazzi ZN. A fatal case of thallium toxicity: challenges in management. J Med Toxicol. 2013 Mar; 9(1):75–8. DOI: 10.1007/s13181-012-0251-1.

5. Балан ГМ, Богомол АГ, Курділь НВ, Жмінько ПГ, Бубало ММ, Бубало ВА, Кудрявцева АГ, Бабіч ВА, Мимренко ТВ. Гострі пероральні та інгаляційні отруєння талієм і їх віддаленні наслідки (Огляд літератури та дані власних досліджень). Український журнал сучасних проблем токсикології. 2020;1(88):67–90. DOI: 10.33273/2663-4570-2020-88-1-79-90. [Balan GM, Bogomol AG, Kurdil NV, Zhminko PG, Bubalo MM, Bubalo VA, Kudryavtseva AG, Babich VA, Mymrenko TV. Acute oral and inhalation thallium poisoning and their long-term consequences (Review of the literature and data of own research). Ukrainian journal of modern problems of toxicology. 2020;1(88):67–90].

6. Almassri I, Sekkarie M. Cases of thallium intoxication in Syria: A diagnostic and a therapeutic challenge. Avicenna J Med. 2018 Jul-Sep;8(3):78–81. DOI: 10.4103/ajm. AJM_17_18.

7. Wang TT, Wen B, Yu XN, Ji ZG, Sun YY, Li Y, Zhu SL, Cao YL, Wang M, Jian XD, Wang T. Early diagnosis, treatment, and outcomes of five patients with acute thallium poisoning. World J Clin Cases. 2021 Jul 6;9(19):5082–91. DOI: 10.12998/wjcc.v9.i19.5082.

8. Kemnic TR, Coleman M. Thallium Toxicity. 2023 Jul 10. In: NIH. National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513240/ [Last Update: July 10, 2023].

9. Osorio-Rico L, Santamaria A, Galván-Arzate S. Thallium Toxicity: General Issues, Neurological Symptoms, and Neurotoxic Mechanisms. Adv Neurobiol. 2017;18:345–53. DOI: 10.1007/978-3-319-60189-2_17.

10. Liu H, Liao G. Long-term misdiagnosis and neurologic outcomes of thallium poisoning: A case report and literature review. Brain Behav. 2021 Mar;11(3):e02032. DOI: 10.1002/brb3.2032.

11. Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. Chinese expert consensus on diagnosis and treatment of acute thallium poisoning (2021). Chinese Society Of Toxicology Poisoning And Treatment Of Specialized, Association Poisoning Group Of Emergency Medicine Branch Of Chinese Medical. 2021 Apr;33(4):385–92. DOI: 10.3760/cma.j.cn 121430-20210305-00338.

12. Ash RD, He M. Details of a thallium poisoning case revealed by single hair analysis using laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. Forensic Sci Int. 2018 Nov;292:224–31. DOI: 10.1016/j.forsciint. 2018.10.002.

13. Lin G, Yuan L, Peng X, Long J, Wang C, Bai L, Lu X, Dong J, Liu Y, Wang Y, Qiu Z. Clinical characteristics and treatment of thallium poisoning in patients with delayed admission in China. Medicine (Baltimore). 2019 Jul;98(29): e16471. DOI: 10.1097/MD.0000000000016471.

14. Rayisyan M, Zakharova N, Babaskina L. Complexions therapy and severe intoxication by Thallium salts. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 2021;56(4):445–53. DOI: 10.1080/10934529.2021.1885905.

15. Pragst F, Hartwig S. Correction to: Repeated poisoning of the life partner by thallium - a case of questionable Munchausen by adult proxy syndrome with ensuing attempted murder. Int J Legal Med. 2022 May;136(3):973. DOI: 10.1007/s00414-022-02811-3.

16. Matsukawa T, Chiba M, Shinohara A, Matsumoto-Omori Y, Yokoyama K. Changes in thallium distribution in the scalp hair after an intoxication incident. Forensic Sci Int. 2018 Oct;291:230–3. DOI: 10.1016/j.forsciint.2018.08. 019.

17. Zhao J, Peng X, Wang C, Bai L, Dong J, Lu X, Liu Y, Feng S, Long J, Qiu Z. Efficacy analysis of prussian blue or its combination with hemoperfusion in the treatment of acute thallium poisoning. Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2018 Jul;30(7):695–8. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2018.07.016.

18. Lin G, Yuan L, Bai L, Liu Y, Wang Y, Qiu Z. Successful treatment of a patient with severe thallium poisoning in a coma using Prussian blue and plasma exchange: A case report. Medicine (Baltimore). 2019 Feb;98(8):e14629. DOI: 10.1097/MD.0000000000014629.

19. Wallbridge T, James S, Lee R, Khan A, Bradberry S, Muhammad E M O Elamin. Successful treatment of potentially lethal dose thallium sulfate poisoning with sequential use of Prussian blue and multiple-dose activated charcoal. Clin Toxicol (Phila). 2023 Mar;61(3):200–1. DOI: 10.1080/15563650.2023.2165502.

20. Yang G, Li C, Long Y, Sheng L. Hair Loss: Evidence to Thallium Poisoning. Case Rep Emerg Med. 2018 Jun 26;2018:1313096. DOI: 10.1155/2018/1313096.

21. Senthilkumaran S, Balamurugan N, Jena NN, Menezes RG, Thirumalaikolundusubramanian P. Acute Alopecia: Evidence to Thallium Poisoning. Int J Trichology. 2017 Jan-Mar;9(1):30–2. DOI: 10.4103/ijt.ijt_82_16.

22. Балан ГМ, Богомол АГ, Кравчук ОП, Жмінько ПГ, Кудрявцева АГ. Комплексна терапія гострих отруєнь сполуками Tl+ (Огляд літератури та дані власних досліджень). Український журнал сучасних проблем токсикології. 2020;2(89):32–47. DOI: 10.33273/2663-4570-2021-90-1-22-39. [Balan GM, Bogomol AG, Kravchuk OP, Zhminko PG, Kudryavtseva AG. Complex therapy of acute poisoning with thallium compounds (Review of the literature and data of own research). Ukrainian journal of modern problems of toxicology. 2020; 2(89): 32–47].

23. Проданчук НГ, Шейман БС, Волошина НА, Осадчая ОН, Макаров АА. Токсикокинетика яда и клинико-лабораторные паралели при остром отравлении таллием. Сучасні проблеми токсикології. 2011;4:58–66. [Prodanchuk NG, Sheiman BS, Voloshina NA, Osadchaya ON, Makarov AA. Poison toxicokinetics and clinical and laboratory parallels in acute thallium poisoning. Modern problems of toxicology. 2011;4:58–66].

24. Проданчук МГ, Балан ГМ, Кравчук ОП, Жмінько ПГ, Максимчук ІМ, Чермних НП. До обґрунтування переліку небезпечних високотоксичних хімічних речовин, які підлягають особливому контролю щодо обігу, зберігання, використання та утилізації. Частина І (рицин, сполуки Tl+ та фосфорорганічні сполуки). Український журнал сучасних проблем токсикології. 2020;2(89):22–39. DOI: 10.33273/2663-4570-2021-90-1-22-39. [Prodanchuk MG, Balan GM, Kravchuk OP, Zhminko PG, Maksymchuk IM, Chermnikh NP. To substantiate the list of dangerous highly toxic chemicals that are subject to special control regarding circulation, storage, use and disposal. Part I (ricin, thallium compounds and organophosphorus compounds). Ukrainian journal of modern problems of toxicology. 2020;2(89):22–39].

 

Стаття надійшла до редакції 05.06.2023

The article was received by the editors 06.05.2023