Токсиколого-гігієнічна оцінка та регламентація застосування гербіцидів на основі диметиламінної солі та 2-етилгексилового ефіру 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти для захисту зернових злакових культур та кукурудзи

  • Автори: І.В. Лепьошкін, В.І. Медведєв, А.П. Гринько, П.Г. Жмінько, Н.М. Недопитанська, В.А. Турчин
Завантажити прикріплення:

И.В. Лепешкин, кандидат мед. наук, В.И. Медведев, кандидат мед наук, А.П. Гринько, кандидат хим. наук, П.Г. Жминько, доктор биол. наук, Н.Н. Недопитанская, кандидат биол. наук, В.А. Турчин

ГП «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя М3 Украины», г. Киев, Украина

РЕЗЮМЕ. Гербіциди на основі диметиламінної солі і 2-етилгексилового ефіру 2,4-Д кислоти широко використовуються в якості післясходових гербіцидів для контролю широколистих бур'янів на посівах зернових злакових культур і кукурудзи. Головною метою нашого дослідження була оцінка реального ризику, що виникає при використанні 2,4-Д гербіцидів в агрокліматичних умовах України.
Для оцінки залишкових кількостей (ЗК) гербіциду у зернових злакових культурах і кукурудзі ми провели польові випробування в Україні в період 2000–2012 pp. із застосуванням різних препаративних форм, з різними нормами витрат. Залишкові кількості у сільськогосподарській продукції були вивчені за допомогою газорідинної хроматографії (ГРХ). Як показано в наших токсикологічних експериментах, 2,4-Д сполуки мають низьку гостру токсичність, володіють вираженою подразнюючою дією на слизові оболонки. Тривале надходження сполук 2,4-Д в організм лабораторних тварин призводить до розвитку порушень функції печінки, нирок і щитовидної залози. На підставі проведеної токсикологічної оцінки діючоїречовини в Україні була рекомендована та затверджена допустима добова доза (ДДЦ). Як показали наші польові випробування, залишкові кількості гербіцидів у зелених рослинах тісно пов’язані з нормою витрат. Залишкові кількості 2,4-Д в рослинах після обробки швидко зменьшуються. ЗК гербіциду в зерні і соломі не виявлялися в період збору врожаю. Дослідження впливу технологічної переробки на рівень ЗКу сільськогосподарській продукції показало, що ЗК 2,4-Д не концентруються в продуктах переробки. Застосування гербіцидів на основі 2,4-Д в сільському господарстві України на посівах зернових злакових культур і кукурудзи при дотриманні гігієнічних нормативів і регламентів не є небезпечним з позицій можливості забруднення залишковими кількостями 2,4-дихіюрфеноксіоцтової кислоти врожаю сільськогосподарських культур.
Ключові слова: 2,4-Д, оцінка, зернові злакові, кукурудза, залишкові кількості.{/l ua}

5 (68) - Проблемні статті