Удосконалення методології досліджень та оцінки інгаляційного та дермального впливу хімічних засобів захисту рослин. Частина i

  • Автори: С.Г. Сергєєв, М.Г. Проданчук, О.П. Кравчук, А.П. Гринько
  • УДК: [613.632:632.95.024]:613.155.3
  • DOI: 10.33273/2663-4570-2022-93-2-27-46

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ, Україна

 

РЕЗЮМЕ. Порівняльний аналіз вітчизняної та міжнародної методології досліджень та оцінки впливу засобів захисту рослин (ЗЗР) на сільськогосподарських робітників і населення свідчить, що існуючі в Україні методичні підходи потребують удосконалення. Це стосується принципів організації, визначення мети та завдань дослідження, проведення вимірювань, забезпечення достовірності результатів та обґрунтування критеріїв оцінки впливу. Напрямки удосконалення повинні відповідати вітчизняним теоретичним основам гігієнічного нормування і сучасним підходам до вивчення та оцінки ЗЗР у ЄС.

Мета. Обґрунтувати підходи щодо створення гармонізованої з міжнародними вимогами методології вивчення та оцінки впливу ЗЗР на операторів, робітників, сторонніх осіб та мешканців.

Матеріали та методи. Проведено науковий аналіз нормативно-правових актів, що регулюють сферу реєстрації ЗЗР, нормативних та методичних документів, які діють в Україні та ЄС, регламентують організацію досліджень, проведення вимірювань, оцінку та управління впливом ЗЗР на сільськогосподарських робітників і населення в період та після застосування цих засобів. Окреслено напрямки удосконалення методології та сформульовано завдання дослідження щодо створення системи визначень, правил, принципів і операцій, які відповідають спільним в Україні та ЄС меті й завданням з вивчення, оцінки та управління ризиком впливу ЗЗР на операторів, робітників, сторонніх осіб та мешканців.

Результати. Запропонована методологія визначає: мету та завдання дослідження; поняття впливу; критерій оцінки – гранично допустимий рівень впливу інгаляційним і дермальним шляхом (мг діючої речовини (ДР)/кг маси тіла/день) та похідні від нього величини – контрольовану концентрацію в повітрі зони дихання та робочої зони (мг ДР/м3), контрольовану концентрацію в повітрі населених місць (мг ДР/м3); осіб, які підлягають захисту при визначеній тривалості впливу; завдання, об'єкт та предмет дослідження; вимоги до аналітичних методик контролю граничних меж безпеки при інгаляційному та дермальному впливові; особливості планування польових досліджень з метою реєстрації ЗЗР та нагляду після реєстрації.

Висновки. Використання запропонованої системи визначень, правил, принципів та критеріїв може забезпечити відповідність досліджень міжнародним вимогам з вивчення та оцінки впливу ЗЗР на операторів, робітників, сторонніх осіб та мешканців. Окреслено напрямки подальшого удосконалення методології досліджень та оцінки інгаляційного та дермального впливу ЗЗР.

Ключові слова: засоби захисту рослин, методологія досліджень, інгаляційний та дермальний вплив, критерії оцінки, контроль граничних меж безпеки.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ/REFERENCES

 

1. Pro partnerstvo i spivrobitnytstvo mizh Ukrainoiu i Yevropeiskym Spivtovarystvom ta yoho derzhavamy-chlenamy: uhoda vid 16 cherv. 1994 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012 .

2. Metodychni rekomendatsii «Vyvchennia, otsinka i zmenshennia ryzyku inhaliatsiinoho i perkutannoho vplyvu pestytsydiv na osib, yaki pratsiuiut z nymy abo mozhut zaznavaty vplyvu pid chas i pislia khimichnoho zakhystu roslyn ta inshykh obiektiv»: MR 8.8.1.4-162-2009 zatv. MOZ Ukrainy 13.05.2009 №324. Kyiv: MOZ Ukrainy; 33 s.

3. Metodicheskie ukazaniya po gigienicheskoi otsenke novikh pestitsidov: utv. MZ SSSR 13.03.87 № 4263-87. Kiev: Minzdrav SSSR; 1988. 210 s.

4. Yastrub TO, Kirsenko VV, Hryhorieva KV, Dontsova DO. Suchasni pidkhody do hihiienichnoho normuvannia pestytsydiv u povitri robochoi zony. Ukrainskyi zhurnal z problem medytsyny pratsi. 2020;4:275–85.1. Про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським Співтовариством та його державами-членами: угода від 16 черв. 1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012.

5. Draft Guidance for the Setting and Application of Acceptable Operator Exposure Levels (AOELs). – European Commission Health & Consumer Protection DirectorateGeneral. – SANCO 7531 - rev.10. – 7 July 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/guidance_documents/docs/7531_rev_10_en.pdf.

6. Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R1107.

7. Council Directive of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market 91/414/EEC [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF.

8. Guidance Document for the Conduct of Studies of Occupational Exposure to Pesticides During Agricultural Application. – OCDE/GD(97)148. Series on Testing and Assessment, No. 9. – 2002 OECD Publishing, Paris [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1787/9789264078079-en.

9. Pro pestytsydy i ahrokhimikaty: Zakon Ukrainy vid 2 ber.1995 r. № 86/95-VR [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http:// zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/ 237/94-vr.

10. Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur.lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:131:0011:0023:EN:PDF.

11. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-biologicalagents/77.

12. Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reach-compliance.eu/ English/REACH-ME/ engine/ sources/ regulations/ launch-2004-37-EC.html.

13. Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eurlex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:31989L0656.

14. Prodanchuk MH, Serheiev SH, Leposhkin IV, Kravchuk OP, Medvediev VI, Hrynko AP, ta in. Analiz reiestratsiinykh vymoh do okhorony profesiinoho ta hromadskoho zdorovia pry zastosuvanni zasobiv zakhystu roslyn v YeS i Ukraini. Suchasni problemy toksykolohii, kharchovoi ta khimichnoi bezpeky. 2015;3:5–13.

15. OECD Principles on Good Laboratory Practice (as revised in 1997). – OECD Series on Principles of Good Labo-ratory Practice and Compliance Monitoring. Number 1. – (98) 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdseriesglp.htm.

16. The Application of the GLP Principles to Field Studies. – OECD Series on Principles of GLP and Compliance Monitoring. Number 6 (Revised). – ENV/JM/MONO (99) 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdseriesglp.htm.

17. The Application of the OECD Principles of GLP to the Organisation and Management of Multi-Site Studies. – OECD Series on Principles of GLP and Compliance Monitoring. Number 13. – ENV/JM/MONO (2002) 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdseriesglp.htm.

18. EFSA (European Food Safety Authority), 2014. Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant protection products. EFSA Journal 2014;12(10):3874, 55 pp., doi:10.2903/j.efsa.2014.3874.

19. Test No. 509: Crop Field Trial. Available from June 17, 2021. In series: OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oecd.org/env/test-no-509-cropfield-trial-9789264076457-en.htm.

 

Стаття надійшла до редакції 31.08.2022 / The article was received August 31, 2022.

Схожі матеріали (за тегом)