Клініко-лабораторні зміни у дітей з ХХН V Д стадії при порушені балансу мікроелементів

  • Автори: О.О. Макаров
Завантажити прикріплення:

O.O. Макаров

ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України", м. Київ

РЕЗЮМЕ. Причиною уремії є ендотоксикоз, але механізми поліорганних порушень у пацієнтів при уремії визначені нечітко. Вплив порушення мікроелементного балансу на перебіг ХХН досі залишається недослідженим питанням. У статті наведені дані про порівняння вмісту 19 мікроелементів в умовно здорових та хворих дітей при ХХН V Д стадії. Визначення елементного складу крові були проведені з використанням методики мас-спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою (ICPMS). Одержані результати показали наявність достовірних змін вмісту мікроелементів у цільній крові дітей із ХХН V Д у порівнянні із умовно здоровими особами. У хворих дітей спостерігалось збільшення вмісту кобальту, хрому, алюмінію, кадмію, бору, стронцію, свинцю, нікелю та зменшення миш’яку, барію, рубідію та цинку. Досліджені параметри ендотоксеміїу дітей при ХХН V Д стадії. Також визначено характер клініко-лабораторних порушень в залежності від показників мікроелементного профілю. Встановлено, що достовірні зміни клініко-лабораторних показників у дітей при ХХН V Д стадії відбуваються при перевищенні вмісту у крові бору — 0,132 мг/дм3, стронцію — 0,047 мг/дм3, хрому — 0,228 мг/дм3, кадмію — 0,002 мг/дм3 та алюмінію — 0,306 мг/дм3.
Ключові слова: мікроелементи, мас-спектрометрія з індуктивно зв'язаною плазмою (ICPMS), хронічна хвороба нирок, ендотоксемія.

1-2 (69-70) - Лікування інтоксикацій