ПОСТАНОВКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З МЕТОЮ ОБҐРУНТУВАННЯ ГІГІЄНІЧНИХ НОРМАТИВІВ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ У ВОДІ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ ПРИ ЇХ ПОСЛІДОВНОМУ ВПЛИВІ НА ПІДҐРУНТІ ОЦІНКИ ХАРАКТЕРУ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ

  • Автори: А.К. Маненко, С.Т. Омельчук, Н.А. Хоп'як, О.М. Колінковський, О.О. Тарасюк, В.В. Карпенко
Завантажити прикріплення:

1Маненко А.К., 2Омельчук С.Т., 1Хопяк Н.А., 1Колінковський О.М., 3Тарасюк О.О., 2Карпенко В.В.
1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ,
3НДІ епідеміології і гігієни МОЗ України, Львів

Послідовна дія пестицидів нами розглядається як токсиметрично змінена одночасна комбінована дія тих самих речовин. Основою планування експериментів при послідовній дії пестицидів і агрохімікатів є оцінка ступеня зміни (як правило послаблення) загальної токсичної дії (сукупної токсичності) та її спрямованості у випадку послідовної дії в порівнянні з одночасною дією як вихідної точки диференційованого (за токсичністю та кумулятивністю) токсикометричного аналізу комбінованої дії ксенобіотиків. Розроблена методична схема експериментального вивчення послідовної дії пестицидів та агрохімікатів у гострих, підгострих і хронічних дослідах, ключовим моментом якої є визначення часу максимального накопичення речовини (tmax) у "метаболічних областях" ("критичних органах") для матеріально кумулюючих речовин, або час досягнення максимуму ефектів (ЕТmах) — для функціонально кумулюючих як оптимального критерію уніфікації експерименту в гострих дослідах. Знайдена величина для однієї речовини є відправною точкою для послідовного введення (надходження) наступної. Аналогічно, для визначення порогових концентрацій за впливом пестицидів на органолептичні властивості води при їх ізольованому, одночасному і послідовному діянні визначають ЕС50 по впливу на запах, присмак, забарвлення, утворення плівок, піни, каламутності, а реперними точками при оцінці стабільності пестицидів є величина τ1/2 при природному самоочищенні, яка приймається >15 діб (надзвичайно стабільні); 1-15 діб (стабільні); 1-24 години (малостабільні); < 60 хвилин (нестабільні речовини). При встановленні порогових концентрацій пестицидів і агрохімікатів на процеси самоочищення водних об'єктів, процеси інгібування самоочищення більш небезпечні ніж стимуляція. Тому в першому випадку за порогову приймається концентрація речовини при ізольованому одночасному і послідовному впливі, яка викликає пригнічення БСК на 15% (5,7 доби), а при стимуляції — на 20% (10, 15, 20 доби). При ПКсан/ПКорг >1 дослідження процесів самоочищення повинні вважатись завершеними. При ПКсан/ПКорг <1 необхідні уточнюючі дослідження з вивчення впливу пестицидів і агрохімікатів на динаміку вмісту аміаку, нітритів, нітратів у воді модельних водойм. Кількісна оцінка комбінованої дії в гострих та підгострих дослідах дається на підґрунті лінійних процесів, шляхом вирішення рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом y=ax+b. (b — вільний член) для опису залежності відсотка летальності (y) від дози (x) з наступним аналізом за параметрами токсичності сумішей, як за набором компонентів, так і за кількісними співвідношеннями між ними, з подальшим розрахунком Ккд за еквівалентними дозами та сумою питомих доз компонентів. При цьому встановлюється основний тип комбінованої дії, включаючи абсолютний і відносний антагонізм та потенціювання. Комплексна оцінка кумулятивності сумішей при одночасному і послідовному режимах введення дається з визначенням (за градованими ефектами) Zcum=DL50/Limch i Limcum — верхня довірча межа DE050 є нижньою довірчою межею Limcum. Характер комбінованої дії сумішей за ступенем кумуляції оцінюють як потенціювання, якщо ступінь кумуляції суміші більший або дорівнює ступеню кумуляції найбільш кумулятивного компонента (при зворотніх співвідношеннях — антагонізм, в решті випадків — адитивність). Якщо виявлені потенціювання за токсичністю і ступенем кумуляції сумішей; потенціювання за токсичністю або ступенем кумуляції при адитивності другої складової комбінаційного ефекту; антагонізм за токсичністю та ступенем кумуляції при адитивності (або потенціювання) по другій складовій комбінаційного ефекту, то, відповідно, планування дослідів при послідовному введенні в першому варіанті повинно здійснюватись обов'язково з врахуванням tmax, в другому — доцільним, в третьому — по спрощеній схемі з щоденним чергуванням інгредієнтів. Коли інгредієнти ізоадитивні (однакова токсичність і кумулятивність), то санітарний стандарт встановлюється із застосуванням формули сумаційної токсичності; суміш неізоадитивних речовин повинні регламентуватись як єдине ціле (одна речовина) з експрес-експериментальним обґрунтуванням їх ОДР в воді водойм. Для профілактики забруднення водойм пестицидами і агрохімікатами пропонуємо використовувати екосорбент "Глауконіт природний і модифікований" за ТУ У 02497915-001-2001 як фільтрувальний матеріал фільтрів очищування промислових стічних вод і влаштування інженерних геохімічних бар'єрів — траншеї глибиною 0,5м заповнених 50:50% глауконітом і піском на шляху руху пестицидів і агрохімікатів, що змиваються у водойми (20-30 м від уріза води водоймищ).