Сімейство ядерних рецепторів активаторів проліферації пероксисом (PPARs): біологічна роль в метаболічної адаптації при дії ендо- та ксенобіотиків. Частина 2. PPAR бета/дельта в енергетичному гомеостазі, метаболічної адаптації та канцерогенезі при впливі ксенобіотиків

  • Автори: Г.М. Балан, Н.М. Бубало, І.В. Лепьошкін, В.О. Бубало, Н.М. Недопитанська
Завантажити прикріплення:

Резюме. Узагальнено сучасні знання про біологічну роль в організмі ядерного рецептора сімейства активаторів проліферації пероксисом (PPARs) підтипу β/δ, що є транскрипційним фактором, який моделює експресію цільових генів, що регулюють різні ланки енергетичного гомеостазу, термогенезу, метаболізму глюкози, диференціювання клітин, запалення і проліферації. Поліморфізм або дисфункція PPARβ/δ під час впливу пестицидів й інших ксенобіотиків підвищує ризик розвитку ожиріння, метаболічного синдрому, стеатогепатозу, цукрового діабету II типу, запалення і порушень процесів диференціювання клітин. Відомо про подвійність функції PPARβ/δ чинити протизапальну дію в нормальних клітинах і прозапальні — в ракових. Спільний вплив селективних агоністів PPARβ/δ (GW50516) і канцерогену на мишей значно скорочує терміни розвитку ракових пухлин та інтенсифікує процеси їхнього метастазування. Підвищена експресія PPARβ/δ у пухлинах корелює з активацією клітинної адгезії, інвазії, запалення і порушеннями метаболізму.

Ключові слова: ядерний рецептор PPARβ/δ, біологічна роль, ліганди, активатори, ксенобіотики, наслідки дисфункції.

3 (75) - Проблемні статті

Схожі матеріали (за тегом)