Наркотичні отруєння (передозування): віковий аспект проблеми

  • Автори: Н.В. Курділь
  • УДК: 615.099/056.2
  • DOI: 10.33273/2663-4570-2022-92-1-84-96
Завантажити прикріплення:

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ, Україна

 

Резюме. Актуальність. Впродовж останніх десятиліть у багатьох країнах світу відбувают22ься зміни вікових груп серед наркоспоживачів. Вік особи суттєво впливає на вибір наркотику, який згодом обумовлює стан її фізичного і психічного здоров'я та тривалість життя.

Мета. Дослідити вікову структуру наркотичних отруєнь (передозувань) серед дорослого населення великого міста (м. Київ) для визначення заходів щодо більш ефективної медичної допомоги та профілактики соціально небезпечних отруєнь серед працездатного населення.

Матеріали та методи. Досліджено медичні дані пацієнтів з діагнозом: «Гостре наркотичне отруєння» (МКХ-10:Т40.0–Т40.3) за допомогою імунохроматографічного аналізу, газової та рідинної хроматографії, а також мас-спектрометрії. Статистичну обробку даних виконано за допомогою дисперсійного аналізу (ANOVA) за критерієм Фішера при р≤0,05.

Результати. У період 1990–2020 рр. у токсикологічному центрі м. Києва надано медичну допомогу майже 60 тис. пацієнтам з гострими отруєннями, серед яких переважали вікові групи 30–39 і 40–49 років. За цей час проліковано приблизно 28 тис. пацієнтів з наркотичними отруєннями (передозуваннями), серед яких переважали пацієнти віком 20–39 років. Встановлено, що серед осіб з отруєннями опіоїдами зменшилася чисельність вікової групи 20–29 років (р = 0,0285) та збільшилася – 30–39 років (р = 0,0343). В інших вікових групах: 15–19 років (р = 0,9211), 40–49 років (р = 0,8047), 50–59 років (р = 0,5879), старше 60 років (р = 0,09) статистично достовірних змін не спостерігалося. Серед отруєнь психостимуляторами переважали вікові групи: 15–19, 20–29 і 30–39 років, але статистично достовірних змін вікової структури пацієнтів не відзначено. Також не відбулось статистично достовірних змін у вікових групах пацієнтів з комбінованими отруєннями. За 1990–2020 рр. встановлено зниження показника госпітальної летальності серед пацієнтів з наркотичними отруєннями (передозуваннями) у віковій групі 15–19 років (р=0,0144), а в інших – статистично достовірних змін показника не виявлено. Померлі від передозувань – переважно особи чоловічої статі віком 20–49 років (95,1 %).

Висновки. За результатами проведених досліджень встановлено, що серед пацієнтів з наркотичними отруєннями (передозуваннями) переважають особи молодого віку – 20–39 років. Спостерігається поступове зменшення чисельності вікової групи 20–29 років та збільшення тих, кому 30–39 років. Але цей віковий показник «дорослішання» не є статистично достовірним, адже група наркоспоживачів залишається достатньо молодою на відміну від США та країн ЄС, де поступово збільшується група споживачів (переважно опіоїдів) віком 50 років і старше.

Ключові слова: наркотики, отруєння, вік.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES

1. Haddad LM, Winchester JF. Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose, 2nd ed. Saunders. 1990:1557.

2. Olson KR. Poisoning & Drug Overdose, 4th ed. Lange Medical Books/McGraw-Hill. 2004:730.

3. Ellenhorn’s Medical Toxicology: Diagnosis and Treatment of Human Poisoning, 2nd ed. Baltimore, MD: Williams and Wilkins. 1997:2047.

4. Dart, Richard C. Medical Toxicology. Phila: Lippincott, Williams & Wilkins. 2003:2304.

5. Kutsenko SA. Fundamentals of Toxicology. Publisher: Foliant. 2004:720.

6. Goldfrank'sToxicologic Emergencies, 9th Edition. New York: McGraw-Hill, Medical Pub. Division. 2010:1970.

7. Huynh A, Cairns R, Brown JA, Lynch A-M, Robinson J, Wylie C, Buckley NA, Dawson AH. Patterns of poisoning exposure at different ages: the 2015 annual report of the Australian Poisons Information Centres. Med J Aust. 2018; 209(2):74–9. doi: 10.5694/mja17.01063.

8. Global health estimates 2015: disease burden by cause, age, sex, by country and by region, 2000–2015. Geneva: World Health Organization; 2016. URL: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en.

9. World Drug Report 2018 (United Nations publication, Sales No. E.18.XI.9). Drugs and age. Drugs and associated issues among young people and older people. Electronic resource. URL: https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_4_YOUTH.pdf/

10. European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). European Drug Report 2021: Trends and Developments. Electronic resource. URL: https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trendsdevelopments/2021_en.

11. Looking back on 25 years of annual reporting on the drugs problem in Europe. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2020. Electronic resource. URL: https://www.emcdda.europa.eu/publications/brochures/25-years-annual-reporting_en. doi:10.2810/199193.

12. European Drug Report 2020: Trends and Developments. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2020), Publications Office of the European Union, Luxembourg. Electronic resource. URL: https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2020_en. doi:10.2810/420678.

13. International Narcotic Control Board. Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2020 – Statistics for 2018 (E/INCB/2019/2). Electronic resource. URL: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/TechnicalPublications/2019/Narcotic_Drugs_Technical_Publication_2019_web.pdf.

14. International Narcotic Control Board. Psychotropic Substances: Statistics for 2018 – Assessments of Annual Medical and Scientific Requirements for Substances in Schedules II, III and IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971 (E/INCB/2019/3). Electronic resource. URL: https://unis.unvienna.org/pdf/2020/INCB/Precursors_E.pdf.

15. United Kingdom, Office for National Statistics, “Deaths related to drug poisoning in England and Wales, 2020 registrations”, Statistical Bulletin (August 2021). Electronic resource. URL: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsrelatedtodrugpoisoninginenglandandwales/previousReleases.

 

Стаття надійшла до редакції 20.01.2022 / The article was received January 20, 2022.