• Authors: Sarnatska V.V., V.A. Klimchuk, Melezhyk I.O., Yushko L.A., Yavors'ka N.V., V.V. Shepelevich, Nikolayev V.G.