2018, #1 (81)

 • Authors: S.G. Sergeev, O.P. Kravchuk, N.V. Kolontaeva, A.P. Hrynko, O.A. Makarova
 • UDC 613:632.95-035.63/.64:502
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-81-1-5-16
 • Authors: M.L. Zinovieva, P.G. Zhminko, M.G. Prodanchuk
 • UDC 615.9+615.918+615.015.13
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-81-1-17-24
 • Authors: O.B. Leonenko, N.S. Leonenko, V.А. Movchan, A.O. Lukianenko
 • UDC 546.3-168:615.9
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-81-1-25-38
 • Authors: N.M. Bubalo, G.M. Balan
 • UDC 615.91:632, 95.024:616.36
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-81-1-39-48
 • Authors: T.A. Andruschenko, S.V. Honcharov, L.V. Dolinchuk, V.Ye. Dosenko
 • UDC [575.113.3: 577.21] : [616.23/24-057:331.43] : 005
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-81-1-49-56
 • Authors: А.V. Kharlamova, V.F. Bogoyavlenska, O.G. Bychova
 • UDC 615.9-057:678.049
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-81-1-57-62