• Authors: I.M. Trakhtenberg, L.M. Krasnokutska, I.P. Lubyanova
  • Authors: V.І. Zhukov, N.G. Scherban, O.A. Nakonechna, O.V. Zaytseva, A.I. Bezrodna, N.A. Vaschuk, Yu.V. Rezunenko, P.V. Ovetchyn, V.O. Telegin, S.A. Stetsenko
  • Authors: I.V. Lepeshkin, P.G. Zhminko, S.G. Serhieiev, A.P. Hrynko, V.I. Medvedev, L.P. Ivanova, V.G. Lyshavsky, V.N. Baran, N.V. Kolontaeva, V.S. Mykhajlov, I.P. Pavlenko
Page 1 of 3