• Authors: Trakhtenberg I.M., Krasnokutska L.M., Lubyanova I.P.
  • Authors: Zhukov V.І., Scherban N.G., Nakonechna O.A., Zaytseva O.V., Bezrodna A.I., Vaschuk N.A., Rezunenko Yu.V., Ovetchyn P.V., Telegin V.O., Stetsenko S.A.
  • Authors: Lepeshkin I.V., Zhminko P.G., Sergeev S.G., Grinko A.P., Medvedev V.I., Ivanova L.P., Lyshavsky V.I., Baran V.N., Kolontaeva N.V., Mykhajlov V.S., Pavlenko I.P.
  • Authors: Voronina V.M., Svitlyi S.S., Mikhailov V.S., Rudaya L.O.
Page 1 of 3