Chronic toxicity of new pyridine-n-oxide derivatives for tetrahymena pyriformis w, determination of “structure-toxicity”, “concentration-time-effect” correlation

  • Authors: O.P. Vasetska
  • UDC: 615.9+547.823+593.17+591.16
  • DOI: 10.33273/2663-4570-2021-91-2-41-53
Download attachments:

L.I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health, Ukraine (State Enterprise), Kyiv, Ukraine

ABSTRACT. There is a considerable amount of work in the scientific literature on nonlinear (“paradoxical”) effects, but their toxicological significance for the body is still poorly understood. Plant growth regulators are biologically active substances at the level of low and ultra-low doses and concentrations, they are widely used in agriculture. To date, the mechanisms of their toxic and specific effects on the body, the presence of “paradoxical” effects at low doses have not been sufficiently studied. Thus, it is important to further indepth study of the “concentration-time-effect” relationship under chronic exposure to the body, which will be important for understanding the general biological processes, developing approaches to hygienic regulation and risk assessment for human health and non-target environmental objects.

The Aim of the Research. Determine the dependence of “structure-toxicity”, “concentration-time-effect” of plant growth regulators – pyridine-N-oxide derivatives under conditions of chronic effects on the body of ciliates Tetrahymena pyriformis W.

Materials and Methods. The object of research was complexes of methyl derivatives of pyridine-N-oxide with organic acids and metal salts. Studies were performed on ciliates of Tetrahymena pyriformis W in the stationary phase of growth. The chronic effect of plant growth regulators on ciliates was studied in a 96-hour experiment in the concentration range from 1×10 -2 M to 1×10-28 M. The initial number of ciliates in the sample was 20,000 cells/ml of culture medium. The samples were incubated in a dry air thermostat at 25°C. After 24, 48, 72, 96 hours, the number of ciliates in different growth phases was determined. The experiments were performed in four replicates. The results of the research were subjected to mathematical processing by methods of variation statistics using the standard software package Microsoft® Office Excel 2010.

Results. It is shown that at a concentration of 1×10-2 M investigated complexes of methyl derivatives of N-oxidepyridine with metal salts are more toxic than with organic acids. In the range of concentrations from 1×10-4 M to 1×10-28 M dependence "concentration-timeeffect" was not detected. Regardless of the concentration and duration of action, both inhibition and induction of ciliate population growth were observed. The change in the direction of the effect was observed at the level of high, low and ultralow concentrations.

Conclusions. 1. Under conditions of chronic exposure to the population of ciliates Tetrahymena pyriformis W, the rate of growth inhibition at a concentration of 1×10-2 M, studied complexes DG-377 (Di-2,6-dimethylpyridine-N-oxide with ZnCl2), DG-380 (Di-2,6-dimethylpyridine-N-oxide with ZnI2), DG-387 (Di-2,6-dimethylpyridine-N-oxide with CoCl2), DG-480 (2-methylpyridineN-oxide with CoCl2), DG-471 (Di-2-methylpyridine-N-oxide with CoI2) are more toxic than similar complexes with organic acids – DG-361a (2,6-dimethylpyridine-N-oxide with succinic acid), DG-361 (Di-2,6-dimethylpyridine-N- with succinic acid), DG-362 (2,6-dimethylpyridine-N-oxide with maleic acid), DG-349a (2-methylpyridine-N-oxide with succinic acid).

2. In the range of concentrations from 1×10-4 M to 1×10 -28 M, regardless of the concentration and time of action, there is both inhibition and induction of growth of the ciliate population. The change in the direction of the effect was observed at the level of high, low and ultralow concentrations. The growth of the ciliate population, depending on the concentrations of the studied substances and the time of exposure, was polymodal in nature.

3. According to the direction and severity of the effect on the growth of the ciliate population for DG-361a, DG-361, DG-377, DG-387, DG-349a and DG-480 is characterized mainly by an inhibitory effect. The stimulating effect was observed in some phases of growth and was moderate or weak. For DG-362, DG-380 and DG-471 is characterized by a pronounced stimulation of population growth of ciliates.

Key Words: methyl derivatives of pyridine-N-oxide, ciliates, “structure-toxicity”, “concentration-time-effect”.

 

REFERENCES

1. Burlakova YeB. Effekt sverkhmalykh doz. Vestnik Rossiyskoy Akademii Nauk. 1994;64(5):425–31.

2. Burlakova YeB, Goloshchapov AN, Gorbunova NV. Osobennosti biologicheskogo deystviya malykh doz oblucheniya. Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya. 1996;36(4):610–31.

3. Belov VV, Mal'tseva EL, Pal'mina NP. Vliianie alphatokoferola v shirokom spektre kontsentratsiĭ na strukturnye kharakteristiki membran éndoplazmaticheskogo retikuluma kletok pecheni mysheĭ in vitro [The effect of alphatocopherol in a wide range of concentrations on the structural features of the lipid bilayer regions of endoplasmic reticulum membranes in the mouse liver cells in vitro]. Radiats Biol Radioecol. 2003 May-Jun; 43(3): 306–9. Russian. PMID: 12881984.

4. Zhernovkov VYe, Bogdanova NG, Lelekova TV, Pal'mina NP. Strukturnyye izmeneniya v membranakh endoplazmaticheskogo retikuluma pri deystvii sverkhmalykh doz tiroliberina in vitro. Biologicheskiye membrany. 2005;22(5):388–95.

5. Shafran LM, Mokyenko AV, Petrenko NF, Gozhenko AI, Nasibullin B.A. K obosnovaniyu gormezisa kak fundamental'noy biomeditsinskoy paradigmy (obzor literatury I rezul'tatov sobstvennykh issledovaniy). Sovremennye problemy toksykolohyy. 2010:2–3:13–23. Russian

6. Martynov AI, Golubeva NN, Zelenova ZV. Vliyaniye antropogennykh faktorov khimicheskoy prirody na immunnuyu sistemu cheloveka i zhivotnykh. [Influence of anthropogenic chemical agents on human and animal immune system]. Medytsyna ekstremal’nykh sytuatsyj. 2013;1(43):50-75. Russian

7. Vasetska OP, Zhminko PG. «Paradoksalʹnye» éffekty v toksykolohyy, mekhanyzmy y metodycheskye podkhody k ykh prohnozyrovanyyu (po dannym lyteratury y sobstvennykh yssledovanyy) ["Paradoxical" effects in toxicology, mechanisms and methodological approaches to prediction (according to the literature and our own research)]. Suchasni problemy toksykolohiyi, kharchovoyi ta khimichnoyi bezpeky. 2015;1/2(68/69):54–66.

8. Zhuravskaia AN. Biologicheskiye effekty malykh doz ioniziruyushchikh izlucheniy (obzor). [Biological effects of small doses of ionizing radiation (Review)]. Nauka y obrazovanye. 2016;2:94–102. Russian

9. Yerofeyeva YeA. Nemonotonnoye izmeneniye fiziologobiokhimicheskikh pokazateley prorostkov pshenitsy pri deystvii svintsa v shirokom diapazone kontsentratsiy [Nonmonotonous changes in physiologcal and biochemical indicators of wheat seedlings at exposure to lead in a wide dose range]. Toxicological review. 2013;2(119):47–50. Russian

10. Erofeeva EA. Hormesis and paradoxical effects of pea (Pisum sativum L.) parameters upon exposure to formaldehyde in a wide range of doses Ecotoxicology. 2018 Jul;27(5):569–77. doi: 10.1007/s10646-018-1928-2.

11. Bogatyrenko TN, Redkozubova GP, Kondratov AA, Antonovskiy VL, Burlakova YeB.. Vliyaniye organicheskikh peroksidov na rost kul'tiviruyemykh kletok vysshikh rasteniy. Biofizika. 1989;34(2):327.

12. Ponomarenko SP. Regulyatory rosta rasteniy. Institut bioorganicheskoy khimii. Kiev, 2003. S 319.

13. Zhmínko OP, Prodanchuk MG. (2002). Vpliv deyakikh pokhídnikh N-oksid píridinu na ríst populyatsíí̈ ínfuzoríy Tetrahymena pyriformis W. [Influence of derivative Noxide pyridine on growth of infusorians population Tetrahymena pyriformis W]. Sovremennyye problemy toksikologii. 2002; 2:33-37.

14. Zhminko OP, Nadtochij OP, Prodanchuk MG. Vplyv ivinu na bilkovyj obmin schuriv pry subkhronichnomu nadkhodzhenni do organizmu. Sovremennyуe problemy toksykologii. 2003;2:85–90.

15. Zhminko OP. Vliyuvannya deyakykh vyrobnychykh Noksydnykh pirydyniv na membrany mitokhondriy pechenoho krysu pry subkhronichnomu peroralʹnomu vozdeystvyy. Sovremennyуe problemy toksykologii. 2003;1:50–4.

16. Lototska-Dudyk UB, Krupka NO. Paradoksalʹna toksychnistʹ yak aktualʹnyy napryamok suchasnoyi toksykolohiyi [Paradoxum toxicity as the actual tendency of modern toxicology]. Zbírnik Aktual'ní problemi profílaktichnoí̈ meditsini. 2018;1,2(15):8–14.

17. Helmut Sies. Oxidative Stress: Eustress and Distress in Redox Homeostasis. Stress: Physiology, Biochemistry, and Pathology, Handbook of Stress Series. 2019;3:153–63. DOI: 10.1016/B978-0-12-813146-6.00013-8

18. Szumiel I. Ionizing radiation-induced oxidative stress, epigenetic changes and genomic instability: the pivotal role of mitochondria. Int J Radiat Biol. 2015;91:1e12. DOI: 10.3109/09553002.2014.934929

19. Kim SA, Lee YM, Choi JY, Jacobs Jr DR, Lee DH. Evolutionarily adapted hormesis-inducing stressors can be a practical solution to mitigate harmful effects of chronic exposure to low dose chemical mixtures. Environ Pollut. 2017;233:725–34. DOI: 10.1016/j.envpol.2017.10.124

20. Sies H, Feinendegen LE. Radiation Hormesis: the link to nanomolar hydrogen peroxide. Antioxid Redox Signal. 2017;27:596–8. DOI: 10.1089/ars.2017.7233

21. Davies KJ. Adaptive homeostasis. Mol Aspects Med. 2016;49:1–7. DOI: 10.1016/j.mam.2016.04.007

22. Kurvet I, Juganson K, Vija H, Sihtmäe M, Blinova I, Syvertsen-Wiig G, Kahru A. Toxicity of Nine (Doped) Rare Earth Metal Oxides and Respective Individual Metals to Aquatic Microorganisms Vibrio fischeri and Tetrahymena thermophila. Materials. 2017; 10(7):754. DOI: 10.3390/ma10070754

23. Maurya R, Dubey K, Singh D, Jain AK, Pandey AK. Effect of difenoconazole fungicide on physiological responses and ultrastructural modifications in model organism Tetrahymena pyriformis. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2019; 182:109375. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2019.109375

24. Maurya R, Pandey AK. Importance of protozoa Tetrahymena in toxicological studies: A review. Science of The Total Environment. 2020;741:140058. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.140058

25. Papa Daouda Mar, BouchraEl Khalfi, Abdelaziz Soukr. Protective effect of oregano and sage essentials oils against the effect of extracellular H2O2 and SNP in Tetrahymena thermophila and Tetrahymena pyriformis. Journal of King Saud University–Science. 2020;32(1):279–87. DOI: 10.1016/j.jksus.2018.05.005

26. Bogdan AS. Kompleksnaya biologicheskaya otsenka ob"yektov prirodnogo i iskusstvennogo proiskhozhdeniya na Tetrahymena pyriformis (metodicheskiye rekomendatsii), Minsk. 1996. 19p.

27. Vasetska ОP. Morpho-functional changes of Tetrahymena pyriformis W under the influence of plant growth regulators – N-oxide derivatives of pyridine. Ukranian journal of modern problems of toxicology. 2020;3(90):40–51.

 

Received 03/16/2021