RESEARCH NITRATE CONTENT IN FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS

  • Authors: О.М. Golinko, Т.І. Moroz, N.О. Stadnichuk, H.А. Demich, Т.М. Didok
Download attachments:

Голінько О.М., Мороз Т.І., Стаднічук Н.О., Дєміч А.А., Дідок Т.М.
Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, м Київ

Нітрати широко використовуються при вирощуванні плодоовочевої продукції. Токсична дія нітратів на організм людини проявляється через продукт їх відновлення — нітрити. Характер токсичної дії нітритів подвійний. По-перше, через утворення метгемоглобіну. По-друге, через блокування на певних етапах окислювально-відновлювальні реакції у клітинах, обумовлюють стан гіпоксії з відповідним проявленням для кожного органу. Синтез нітрозамінів може відбуватись як у продуктах харчування в процесі іх кулінарної обробки, домашнього консервування, зберігання, так і власне у організмі людини. Особливо страждають антиоксидантні системи коли нітрати і нітрити діють разом з кадмієм та свинцем. Це призводить до порушень функцій антиоксидантної, мікросомальної систем, до зростання ендогенної інтоксикації та підвищення проникності плазматичних мембран. Останнім часом підтверджуються дані про реальну небезпеку надлишкового навантаження нітратами населення з точки зору їх впливу на виникнення і розвиток злоякісних новоутворень у людини. Ставиться задача отримання продукції з мінімальним рівнем нітратів, що є реальною основою для поліпшення здоров'я населення нашої країни.

Метою роботи була експериментальна оцінка вмісту нітратів у плодоовочевій продукції. Проведено визначення цього показника у 280 зразках овочів та фруктів за методами згідно з СанПиН 42-123-4619-88 .

Проведені дослідження свідчать про те, що вміст нітратів у рослинницькій продукції коливався у допустимих межах та відповідав вимогам чинних нормативних документів.