On the brink of modern tasks (dedicated to the 75th anniversary of T.F. Harchenko)

Download attachments:

Свій 75-день народження відсвяткувала прекрасна жінка Тетяна Федорівна Харченко, кандидат медичних наук, керівник відділу комплексної токсиколого-гігієнічної оцінки виробів медичного призначення, парфумерно-косметичних виробів та товарів широкого вжитку.

З цією датою її радо вітав колектив співробітників. Адже вона ще й співпала з іншою дуже вагомою віхою для кожної справжньої трудівниці — 50-річчям плідної наукової діяльності. Традиційно у такі дні згадується життєвий шлях, пройдений на перехресних стежках буття.

Тетяна Федорівна народилася у Запоріжжі в родині лікаря. Як буває у таких родинах, діти найчастіше успадковують фах батьків. Отже, невипадковим був вибір і Тетяни Федорівни: Дніпропетровський медичний інститут, санітарно-гігієнічний факультет, який успішно закінчила у 1965 році. Одержавши направлення на роботу, працювала в районній санепідстанції на посаді епідеміолога.

Безперечно, знаковим для Т.Ф. Харченко став 1966 рік, коли доля її звела з ВНІІГІНТОКСом. Це і визначило все її подальше фахове зростання: спочатку на посаді молодшого наукового співробітника, потім старшого наукового співробітника. У 1974 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Гигиенические исследования клеящих материалов (перхлорвиниловых, латексных, инденкумароновых и эпоксидных) и регламентация применения их в строительстве».

У різні роки Тетяна Федорівна очолювала потужні підрозділи Центру, зокрема лабораторію комплексної токсиколого-гігієнічної оцінки неметалевих матеріалів та виробів, а з 1990 року — відділ ткосиколого-гігієнічної оцінки виробів медичного призначення, парфумерно-косметичних засобів та товарів широкого вжитку.

Розгалужене коло науково-практичних інтересів, ерудиція, вміле керівництво, організаторські здібності науковця визначили основні напрямки науково-практичної діяльності Т.Ф. Харченко. Зокрема, наукове обгрунтування гігієнічної регламентації виробів медичного призначення вітчизняного та імпортного виробництва з проведенням токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних та санітарно-гігієнічних досліджень хімічних речовин та матеріалів у сфері комплексної токсиколого-гігієнічної оцінки виробів медичного призначення, парфумерно-косметичних засобів та товарів широкого вжитку.

За цей час на підставі санітарно-епідеміологічної експертизи запропоновано до використання в медичній практиці понад 2000 виробів медичного призначення (перев'язувальні матеріали, лейкопластирі, вироби гігієни та санітарії, матеріали стоматологічного призначення, вироби, які контактують з кров'ю, шовні матеріали, прилади та інструменти) та близько 5000 виробів парфумерно-косметичної промисловості.

Нині проводяться роботи по обгрунтуванню гігієнічних регламентів застосування ВМ та з наукового обґрунтування «Загальних методичних вказівок з токсиколого-гігієнічної оцінки та регламентації виробів медичного призначення», «Санітарних норм і правил з використання виробів медичного призначення», гігієнічних показників до НТД на сировину та вироби з неї, уніфікованих програм до токсиколого-гігієнічної оцінки матеріалів та виробів медичного призначення.

Відповідно до низки законів і законодавчих та нормативних документів, принципів загальної гігієни, токсикології за останні п’ять років під керівництвом Тетяни Федорівни проведено експертизу наукової та технічної документації, складено та оформлено проекти понад 7000 висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, проектів нормативної документації та матеріалів і виробів медичного призначення, парфумерно-косметичної продукції тощо. Матеріали цих досліджень стали підгрунтям для виконання НДР «Наукове обгрунтування гігієнічної регламентації виробів медичного призначення вітчизняного та імпортованого виробництва».

Значний внесок Т.Ф. Харченко зробила в розробку та удосконалення методів визначення шкідливих хімічних речовин, що мігрують з полімерних матеріалів, вона автор ряду винаходів, раціоналізаторських пропозицій та понад 150 наукових публікацій.

Т.Ф. Харченко — відома як висококваліфікований фахівець у галузі токсикології речовин. Вона взірець надзвичайної відданості улюбленій справі та сумлінного виконання своїх обов‘язків. Її наукові досягнення відзначені почесними грамотами МОЗ.

Щиро вітаємо Вас, шановно Тетяно Федорівно, з визначною датою! Бажаємо міцного здоров'я, родинного щастя і затишку, невичерпної енергії та творчого натхнення!

Колектив Наукового центру превентивної токсикології,
харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України
Наукове товариство токсикологів
Редакційна колегія журналу «Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки»