IN THE CIRCLE OF ASSOCIATES. Congratulations on the anniversary of Professor Boris Kuzminov!

Download attachments:

31 липня 2016 року виповнилось 60 років Кузьмінову Борису Павловичу — доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри гігієни і профілактичної токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Народився та виріс Борис Павлович у Львові, закінчивши з відзнакою львівську середню школу № 20. Свідомий та самостійний вибір напрямку майбутньої діяльності — профілактична медицина, допоміг Борису Павловичу успішно скласти іспити та вступити до Львівського державного медичного інституту (зараз — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького).

Яскраві лідерські якості, цілеспрямованість та науковий склад розуму вже під час навчання у вузі вирізняли Бориса Кузьмінова серед інших студентів. Навчання він успішно поєднував з громадською діяльністю, брав активну участь у науково-дослідній роботі кафедри гігієни праці ЛДМІ.

Свою майбутню діяльність Борис Павлович пов’язав саме з гігієнічною наукою. Так, після закінчення у 1979 році санітарно-гігієнічного факультету Львівського медичного інституту він обіймає посаду наукового співробітника науково-дослідного сектору кафедри гігієни праці. У 1987 році успішно захищає кандидатську дисертацію на тему «Токсикология нового пестицида полидазола и его компонентов (экспериментальные данные к сравнительной гигиенической оценке и нормированию)». А вже у 1990 році очолює госпрозрахунковий підрозділ інституту — лабораторію промислової токсикології, яка була створена у 1987 році за його безпосередньої участі та під патронатом його вчителя професора Гжегоцького Мечислава Йосиповича. Експериментальні дослідження лабораторії були присвячені вивченню токсичності цілого ряду пестицидів, а саме похідних бензимідазолу, дитіокарбаматів та комбінованих препаратів на їх основі, а також фосфорорганічних сполук.

З 2002 року Борис Павлович стає керівником ще одного підрозділу — Центральної науково-дослідної лабораторії ЛДМУ ім. Данила Галицького. Під його керівництвом і за безпосередньою участю було проведено копітку роботу по реставрації та оновленню матеріальної бази ЦНДЛ та освоєнню нових наукових напрямків досліджень. А об’єднаний підрозділ — ЦНДЛ та лабораторія промислової токсикології перебирає на себе функцію центральної науково-дослідної лабораторії. Матеріальний та науковий потенціал дозволив працювати по таких напрямках: токсиколого-гігієнічна експертиза хімічної продукції, будівельних матеріалів, полімервмісних матеріалів, харчових продуктів та об’єктів довкілля, проблеми гігієни праці в сучасному поліграфічному виробництві, а також проводити токсикологічні, біохімічні, гематологічні та імунологічні дослідження за тісної співпраці з науковцями кафедр університету.

Багатогранний талант Б.П. Кузьмінова розкрився і в його педагогічній діяльності. З 2003 року Борис Павлович викладає на кафедрі гігієни і профілактичної токсикології. Його лекції збирають велику кількість слухачів, які цінують інформацію не лише як джерело глибоких теоретичних знань, а й практичного досвіду.

У 2006 році за результатами вивчення гігієнічних аспектів праці робітників сучасного поліграфічного комплексу він захистив докторську дисертацію на тему «Хімічна небезпека у сучасному поліграфічному виробництві як гігієнічна проблема». В 2011 р. йому присвоєно вчене звання професора за спеціальністю гігієна та професійна патологія.

З 2013 року Борис Павлович очолює кафедру гігієни і профілактичної токсикології. Він приділяє багато уваги вихованню молодих спеціалістів. Ювіляр особисто керує роботою вчених-початківців, ставить конкретні теоретичні та дослідницькі завдання та допомагає щодо їхнього вирішення. Невичерпна енергія, високий професіоналізм, безперечна захопленість Б.П. Кузьмінова проблемами профілактичної медицини та токсикології — прекрасний взірець для наслідування для творчої молоді. Публікації у провідних виданнях, активна участь у наукових форумах, підготовка цілої плеяди молодих вчених — кандидатів наук — вагомий життєвий доробок Б.П. Кузьмінова.

Він автор понад 200 нукових праць, серед яких ряд монографій: «Шкідливі фактори поліграфічного виробництва. Гігієнічні нормативи. Методи контролю», 2007; «Охорона праці в поліграфічній промисловості. Проблеми гігієни праці та виробничої санітарії», 2008; «Гігієнічна характеристика сучасного видавничо-поліграфічного комплексу», 2010 р.; співавтор національного підручника «Гігієна праці», 2011, затвердженого МОН України та МОЗ України.

Знаний фахівець у галузі гігієнічного нормування та регламентації, Борис Павлович є членом профільної Комісії з гігієнічного регламентування полімерних матеріалів та композицій на їх основі та профільної Комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин у повітрі робочої зони Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України.

Нині професор Б.П. Кузьмінов активно розвиває такий напрямок досліджень, як розробка гігієнічних регламентів впливу фармацевтичних субстанцій в умовах хіміко-фармацевтичного виробництва. Особливу увагу приділяє антигістамінним препаратам, а також впровадженню альтернативних методів токсикологічних досліджень, які дозволять зменшити використання теплокровних тварин в експериментах.

Важлива риса Б.П. Кузьмінова — вміння об’єднувати навколо себе людей, створюючи колектив однодумців. Дуже вимогливий до себе, він вміє приймати людей такими, якими вони є і допомагає розвинути кожному його науковий та адміністративний потенціал, одночасно залишаючись об’єктивним та суворим критиком. Йому притаманні вміння та бажання шукати нові, актуальні та перспективні напрямки для наукових досліджень.

Гідний послідовник української школи токсикологів, приклад досягнення поставлених цілей, Кузьмінов Борис Павлович — вчений, що дивиться у майбутнє. Хочеться побажати професору багато сил, здоров'я та удачі!

Є ювілеї й свята різні,
та одна з найкращих дат,
коли вітають друзі й рідні і Вам минає 60!
Бо 60 — це сила й мудрість
та й досвід, кажуть, немалий,
повага в домі, серед друзів,
любов і шана від дітей!

Прийміть від нас вітання щирі, хай обминає Вас журба, хай кожен день несе віднині Вам море щастя і добра!

 

Колектив Центральної науково-дослідної лабораторії та лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького,
Колектив кафедри гігієни та профілактичної токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Товариство токсикологів України,
Редакційна колегія журналу «Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки»